Гендер та переклад [Gender in translation]

Луїза фон Флотов

Переклад Алла Мартинюк

Зміст

“Гендер” як концепт та термін, що відсилає до способів конструювання статевої ідентичності особистості в тій чи іншій культурі в залежності від часу, місця та соціально-групової належності чоловіка чи жінки, увійшов до царини перекладознавства як аналітична категорія в кінці восьмидесятих. Він з’явився у процесі розвитку різноманітних виявів фемінізму протягом 1960-1970-х років. Вийшли з друку вагомі монографії, присвячені “перекладу і гендеру” (Simon 1996, Flotow 1997) та численні статті. Протягом 1990-х термін “гендер” набув більш широкого значення, інтегруючи проблеми руху за права сексуальних меншостей, теорію множинності гендеру та ідеї дискурсивного конструювання гендеру. Ці аспекти перебувають у фокусі уваги перекладознавчих розвідок.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Chamberlain, Lori
1988/2004“Gender and the Metaphorics of Translation.” Signs 13 (3): 454–472; republished in The Translation Studies Reader, 2nd edition, Lawrence Venuti (ed.), 306–322. London & New York: Routledge. Crossref  TSBGoogle Scholar
De Lotbinière-Harwood, Suzanne
1992Rebelle et infidèle. La traduction comme ré-écriture au féminin. The Body Bilingual, Montreal & Toronto: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Delisle, Jean
(ed.) 2002Portraits de traductrices. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Dib, Akila Naima
2009D’un Islam textuel vers un islam contextuel: la traduction du Coran et la construction de l’image de la femme. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Flotow, Luise von
1991“Feminist Translation: Contexts, Practices, Theories.” TTR 4 (2): 69–84. Crossref  TSBGoogle Scholar
1997Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. Manchester & Ottawa: St. Jerome Publishing & University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
2004“Sacrificing Sense to Sound: Mimetic Translation and Feminist Writing.” Bucknell Review 2, 2004, 91–106.. CrossrefGoogle Scholar
2009“Contested Gender in Translation: Intersectionality and Metramorphics.” Palimpsestes 22: 245–255. Crossref  TSBGoogle Scholar
Godard, Barbara
1990“Theorizing Feminist Discourse/Translation.” In Translation, History, Culture, Susan Bassnett & Andre Lefevere (eds), 87–96. London: Pinter Publishers.Google Scholar
Harvey, Keith
1998“Translating Camp Talk: Gay Identities and Cultural Transfer.” The Translator 4 (2): 295–320. Crossref  TSBGoogle Scholar
Kadish, Doris & Françoise Massardier-Kenney
(eds) 1994Translating Slavery. Gender and Race in French Women’s Writing, 1783–1823. Kent, OH: Kent State University Press.  TSBGoogle Scholar
Korsak, Mary Phil
1992At the Start. Genesis Made New. A Translation of the Hebrew Text. New York: Doubleday.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Translation and Gender. The Politics of Cultural Transmission. London & New York: Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Simons, Margaret
1983“The Silencing of Simone de Beauvoir: Guess What’s Missing from The Second Sex. Women’s Studies International Forum 6 (5): 559–564. CrossrefGoogle Scholar
Spivak, Gayatri
1992“The Politics of Translation.” In Destabilizing Theory, Michele Barrett & Anne Phillips (eds), 177–200. Stanford, CA: Stanford University Press.  TSBGoogle Scholar
Stanton, Elizabeth Cady
1985The Woman’s Bible. Introduction by Dale Spender, re-printed. Edinburgh: Polygon Books.Google Scholar

Додаткова література

Flotow, Luise von
(ed.) 2010Women and Translation. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar