Tõlketeadus [Translation Studies]

tõlkija Terje LoogusMarten Kolk
Sisukord

Artikkel „Tõlketeadus“ kogumikus „Tõlketeaduse käsiraamat“ kätkeb ohtu, et seda peetakse üleliigseks, tarbetuks või mõttetuks iseenese naba imetlemiseks. Tõlketeaduses toimuvat on kahtlemata käsitletud ka käsiraamatu teistes artiklites, mis ulatuvad „Adaptatsioonist“ kuni „Veebi & tõlkimiseni“. Siiski on tõlketeaduse mõiste vastuoluline & artiklis püütakse sellega seotud probleeme pisutki leevendada, keskendudes tõlketeaduse olemusele, ajaloole, arengule & käsitustele alates 20. sajandi teisest poolest. Eesmärgiks on aidata paremini mõista teemasid, mida uuritakse detailsemalt käsiraamatu teistes peatükkides, & tuua paremini esile keskseid vaidlusküsimusi.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud kirjandus

Amos, Flora R.
1973Early Theories of Translation. New York: Octagon. Algselt avaldatud Columbia University Press 1920   TSBGoogle Scholar
Baker, Mona & Malmkjær, Kirsten
(eds) 1997Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 1. trükk. London & New York: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Baker, Mona & Saldanha, Gabriela
(eds) 20082. trükk. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1980/1991/2002/2013Translation Studies. 1./2./3./4. trükk London & New York: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar
2014Translation. Abingdon & New York: Routledge. DOI logo Google Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London & New York: Pinter.  TSBGoogle Scholar
Bermann, Sandra & Porter, Catherine
(eds) 2013A Companion to Translation Studies. Malden, MA. Oxford.Google Scholar
Biguenet, John & Schulte, Rainer
(eds) 1989The Craft of Translation. Chicago: University of Chicago Press.  TSBGoogle Scholar
Chan, Leo Takhung
(ed.) 2004Twentieth-Century Chinese Translation Theory. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
1997Memes of Translation: The spread of ideas in translation theory. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Chesterman, Andrew & Arrojo, Rosemary
2000 “Shared ground in Translation Studies.” Target 12 (1): 151–160. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Cheung, Martha
(ed.) 2006An Anthology of Chinese Discourse on Translation: From earliest times to the Buddhist project, Vol.1. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves & van Doorslaer, Luc
(eds) 2007The Metalanguage of Translation. Special issue of Target 19 (2). [Samuti saadaval sama pealkirjaga raamatu kujul, avaldatud 2009. aastal. Amsterdam: Benjamins – Benjamins Current Topics 20]. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Gentzler, Edwin
19931. trükk. Contemporary Translation Theories. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
20012. trükk. Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Gillespie, Stuart & Hopkins, David
(eds) 2005The Oxford History of Literary Translation in English: Volume 3: 1660–1790. Oxford: Oxford University Press. Google Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 2006Translating Others. 2 köidet. Manchester: St. Jerome. Google Scholar
Holmes, James S.
1988 “The Name and nature of Translation Studies.” In Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, James S. Holmes (ed.), 67–80, Amsterdam & Atlanta: Rodopi. Google Scholar
House, Juliane
2009Translation. Oxford: Oxford University Press. DOI logo Google Scholar
Jakobson, Roman
1959 “On linguistic aspects of translation.” In On Translation, Reuben Brower (ed.), 173–95. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Google Scholar
Kade, Otto
1968Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung. Leipzig: Enzyklopädie. Google Scholar
Kelly, Louis
1979The True Interpreter: History of translation theory and practice in the West. New York: St. Martin’s Press.Google Scholar
Kittel, Harald, Frank, Armin Paul, Greiner, Norbert, Hermans, Theo, Koller, Werner, Lambert, José, Paul, Fritz, together with House, Juliane, Schultze, Brigitte
(eds) 2004/2008/20111./2./3. köide. Übersetzung/Translation/Traduction: Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung/An InternationalEncyclopedia of Translation Studies/Encyclopédie internationale des sciences detraduction. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Malmkjær, Kirsten & Windle, Kevin
(eds) 2011The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press. DOI logo Google Scholar
Munday, Jeremy
2001/20081./2. trükk. Introducing Translation Studies: Theories and applications. London & New York: Routledge. Google Scholar
(ed.) 2009The Routledge Companion to Translation Studies. London & New York: Routledge. Google Scholar
Nida, Eugene A.
1964Toward a Science of Translating with Special Reference to Principles andProcedures Involved in Bible Translating. Leiden: E.J. Brill. Google Scholar
O’Brien, Sharon & Saldanha, Gabriela
2013Research Methodologies in Translation Studies. Manchester: St Jerome. Google Scholar
Pérez González, Luis
2014Audiovisual Translation: Theories, methods, issues. Abingdon & New York: Routledge.Google Scholar
Pöchhacker, Franz
2004Introducing Interpreting Studies. London/New York: Routledge. Google Scholar
Pöchhacker, Franz & Shlesinger, Miriam
(eds) 2002The Interpreting Studies Reader. London & New York: Routledge. Google Scholar
Pym, Anthony
2010Exploring Translation Theories. Abingdon & New York: Routledge. Google Scholar
Pym, Anthony, Schlesinger, Miriam & Simeoni, Daniel
(eds) 2007Beyond Translation Studies. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Rener, Frederick
1989Interpretatio: Language and translation from Cicero to Tytler. Amsterdam & Atlanta: Rodopi. Google Scholar
Robinson, Douglas
(ed.) 1997Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche. Manchester: St.Jerome. Google Scholar
Schulte, Rainer & Biguenet, John
(eds) 1992Theories of Translation. Chicago: University of Chicago Press. Google Scholar
Shuttleworth, Mark & Cowie, Moira
1997Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome. Google Scholar
Snell-Hornby, Mary
2006The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo Google Scholar
Toury, Gideon
1995/2012Descriptive Translation Studies and Beyond. 1./2. trükk. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo Google Scholar
Tyulenev, Sergey
2011Applying Luhmann to Translation Studies. Abingdon & New York: Routledge. Google Scholar
2014Translation and Society: An introduction. Abingdon & New York: Routledge.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome. Google Scholar
van Doorslaer, Luc
2007 “Risking conceptual maps.” Target 19 (2): 217–33. DOI logo Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995/20081./2. trükk. The Translator’s Invisibility: A history of translation. London & New York: Routledge. DOI logo Google Scholar
(ed.) 2000/2004/20121./2./3. trükk. The Translation Studies Reader. London & New York: Routledge. DOI logo Google Scholar
Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean
1958Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Didier.  TSBGoogle Scholar
1958Comparative Stylistics of French and English: A methodology for translation. Tõlkinud & toimetanud Juan C. Sager & Marie.-J. Hamel, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Weissbort, Daniel & Eysteinsson, Astradur
(eds) 2006Translation – Theory and practice: A historical reader. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar