Çeviribilimde “dönüşler” [The turns of Translation Studies]

Mary Snell-Hornby
Çeviri Arzu AkbaturMert Savcı
İçindekiler

Bugünün bakış açısından, dil çalışmaları kapsamında “dönüş” kavramı dilbilimde 1970’lerde ortaya çıkan “pragmatik dönüş”ü akla getirir. Bu, artık “dil dışı gerçeklik”in bütün yönlerini göz ardı eden dönüşümlü üretimsel dilbilgisinin soyut ve katı dogmalarından, dili özellikle mevcut durumla ve etrafındaki dünyayla ilişkili bir eylem olarak ele alan, daha pratik, açık ve esnek bir bakış açısına geçiş olarak görülmektedir. Bunun başlıca itici gücü, o dönemde adeta bir devrim yaratan eylem kuramıydı. Bu süreç, dilin sosyal ve iletişimsel yönlerinin de dâhil edilmesi ve metin dilbilimin ortaya çıkması ile devam etti ki tüm bunlar ileriki yıllarda Çeviribilim disiplininin önünü açtı.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Bachleitner, Norbert & Wolf, Michaela
(eds) 2004Soziologie der literarischen Übersetzung. Special issue of Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29 (2).  TSBGoogle Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2007Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek: Rowohlt.  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1998“The Translation Turn in Cultural Studies.” In Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 123–140. Topics in Translation 11. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London: Pinter.  TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
2006Translation and Identity. London: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Gile, Daniel
1994“Opening up in Interpretation Studies.” In Translation Studies. An Interdiscipline, Mary Snell-Hornby, Franz Pöchhacker & Klaus Kaindl (eds), 149–158. Benjamins Translation Library 2. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Gouanvic, Jean-Marc
1997“Pour une sociologie de la traduction: le cas de la littérature américaine traduite en France après la Seconde Guerre mondiale (1945–1960).” In Translation as Intercultural Communication. Selected Papers from the EST Congress – Prague 1995, Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová & Klaus Kaindl (eds), 33–44. Benjamins Translation Library 20. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London: Croom Helm.  TSBGoogle Scholar
Sewell, William J
1999“The Concept(s) of Culture.” In Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture, Victoria E. Bonnell & Lynn Hunt (eds), 35–61. Berkeley: Univ. of California Press.Google Scholar
Snell-Hornby, Mary
1990“Linguistic transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany.” In Translation, History and Culture, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 79–86. London: Pinter.  TSBGoogle Scholar
2006The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting viewpoints? Benjamins Translation Library 66. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
2009“What’s in a turn? On fits, starts and writhings in recent Translation Studies.” In The Translational Turn, Doris Bachmann-Medick (ed.). Special issue of Translation Studies 2 (1): 41–51 DOI logo  TSBGoogle Scholar
Wolf, Michaela & Alexandra Fukari
(eds) 2007Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar