Kotouttaminen ja vieraannuttaminen [Domestication and foreignization]

Käännös Henna Sillanpää
Sisällysluettelo

Viime vuosina kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteitä on yhä yleisemmin käytetty vastakkaisten käännöstapojen nimityksinä (käännösstrategiat, ks. Translation strategies and tactics). Monesti ne ovat menettäneet aiemman, venutilaisen yhteytensä kääntämisen etiikkaan (Ethics of translation) ja muuttuneet – usein arvovapaina pidetyiksi – analyysin kategorioiksi deskriptiivisessä tutkimuksessa. Kotouttamista käytetään usein kuvaamaan kulttuurisen kontekstin tai kulttuurisidonnaisten termien mukauttamista (ks. Children’s Literature and Translation; Bible translation; Reaaliat). Vieraannuttamisella puolestaan viitataan alkuperäisen kulttuurisen kontekstin, esimerkiksi ympäristön ja nimien, säilyttämiseen. Termejä on hyödynnetty myös niissä tutkimuksissa, joissa on pyritty joko kumoamaan tai vahvistamaan niin kutsuttu uudelleenkäännöshypoteesi (ks. Retranslation).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Ballard, Michel
2000“In Search of the Foreign: The Three English Translations of L’étranger.” In On Translating French Literature and Film II, Myriam Salama-Carr (ed.), 19–38. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2006“Narrative Theory and Retranslation Theory.” Across Languages and Cultures 7 (2): 145–170. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Delabastita, Dirk
2010“Histories and Utopias. On Venuti’s The Translator’s Invisibility.” The Translator 16 (1): 125–134. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Folkart, Barbara
2007Second Finding. A Poetics of Translation. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2000Beyond Ambivalence. Acta Universitatis Tamperensis 774. Tampere: Tampere University.  TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony
1996“Venuti’s Visibility.” [Review]. Target 8 (1): 165–177. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Schleiermacher, Friedrich
1838/1977“On the different methods of translating.” In Translating Literature: The German Tradition from Luther to Rosenzweig, André Lefevere (ed. and transl.), 67–89. Assen: Van Gorcum.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2000“Translation and political engagement. Activism, social change and the role of translation in geopolitical shifts.” The Translator 6 (1): 23–47. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1991“Genealogies of Translation Theory: Schleiermacher.” TTR 4 (2): 125–150. DOI logo  TSBGoogle Scholar
1995The Invisibility of the Translator. A History of Translation. London/New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
1998The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. London/New York: Routledge. DOI logo  BoPGoogle Scholar