Міноритарні мови і переклад [Minority languages and translation]

Алберт Бранчадель
Переклад Леонід Черноватий
Зміст

Будь-яке обговорення міноритарних мов (minority languages) і перекладу має починатися із дефініції поняття «міноритарні мови». Оскільки в перекладознавстві (Translation Studies) власної дефініції бракує, ми змушені використовувати ті, що даються в інших сферах. Досить прийнятним видається соціолінгвістичне за свої змістом визначення, що міститься в єдиній міжнародній угоді, яка стосується захисту міноритарних мов, а саме в «Європейській хартії реґіональних або міноритарних мов» (the European Charter for Regional or Minority Languages). Відповідно до цієї хартії, регіональними, або мінори тарними, є мови, які одночасно (1) традиційно вживаються на певній частині території держави групою, яка є чисельно меншою за решту населення держави, та (2) відрізняються від офіційної мови або мов цієї держави. Ця дефініція є чинною за умови, що вона не поширюється на будь-які діалекти офіційної мови (мов) або мови мігрантів. Відповідно до цієї дефініції, термін «міноритарна мова» не слід змішувати із схожими термінами, які пропонуються, наприклад, в журналі МТМ. Minor Translating Major – Major Translating Minor – Minor Translating Minor: «мова меншого чи помірного поширення» (minor language), яка протиставляється «мовам значного чи необмеженого поширення» (major languages), незалежно від того, стосується це глобальних масштабів (наприклад, англійська мова) чи окремої країни (наприклад, фінська мова у Фінляндії у порівнянні із шведською, яка є другою офіційною у цій країні).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Branchadell, Albert & West, Lovell M.
(eds) 2005Less Translated Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. BoP TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
1995 “Altered States: Translation and Minority Languages.” TTR 8: 85–103.  TSB, DOI logoGoogle Scholar
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press.  TSBGoogle Scholar
1998 “The Cracked Looking Glass of Servants. Translation and Minority Languages in a Global Age.” In Translation and Minority, Lawrence Venuti (ed.), 145–62. Special issue of The Translator 4 (2). Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
González-Millán, X.
1996 “Towards a Theory of Translation for ‘Marginal’ Literary Systems. The Galician Situation.” In The Knowledges of the Translator, M. Coulthard & P. Odber de Baubeta (eds), 279–90. Lampeter: Edwin Mellen Press.Google Scholar
Jones, George
2001 “Linguistic Minorities and Audiovisual Translation.” http://​www​.aber​.ac​.uk​/cgi​-bin​/mercator​/images​/linguistic​_minorities​_and​_audiov​.pdf [Accessed 7 June 2011]
Millán-Varela, Carmen
2003 “ ‘Minor’ Needs or The Ambiguous Power of Translation.” In Minority Languages in Europe. Frameworks, Status, Prospects, Gabrielle Hogan-Brun & Stefan Wolff (eds), 155–72. Houndmills/New York: Palgrave MacMillan.Google Scholar
2004 “Hearing voices: James Joyce, narrative voice and minoritytranslation.” Language and Literature 13: 37–54. TSB, DOI logoGoogle Scholar
Toury, Gideon
1985 “Aspects of translating into minority languages from the point of view of Translation Studies.” Multilingua – Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 4: 3–10.Google Scholar
Venuti, Lawrence
(ed.) 1998Translation and Minority. Special issue of The Translator 4 (2). Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Millán-Varela, Carmen
2000 “Translation, Normalisation and Identity in Galicia(n).” Target 12 (2): 267–82.  TSB, DOI logoGoogle Scholar
O’Connell, Eithne
2000Minority Language Dubbing for Children. Unpublished doctoral thesis Dublin: DCU = O’Connell, Eithne 2003 Minority Language Dubbing for Children: Screen Translation from German into Irish. Berlin: Peter Lang.Google Scholar
2007 “Translation and Minority Language Media – Potential and Problems: An Irish Perspective.” In Minority Language Media. Concepts, Critiques and Case Studies, Mike Cormack & Niamh Hourigan (eds), 212–28. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Pattanaik, Diptiranjan
2000 “The Power of Translation: A Survey of Translation in Orissa.” In Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era, Sherry Simon & Paul St-Pierre (eds), 71–86. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Zabaleta, Jesus M.
1991 “Hedadura txiki eta ertalneko hizkuntzetako itzulpena aztertzeko zenbait aldagai bakantzeko saloa.” Senez. Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 12: 17–37. Англійська версія: 2002 “To Find Variables for the Analysis of Translation between Lesser-diffused and Medium-diffused Languages.” Senez. Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 24: 193–206.Google Scholar
Бестерс-Дільгер Ю
2010Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: західноєвропейський досвід. Мовознавство. № 1. С. 94–99.Google Scholar