Reaaliat [Realia]

Ritva Leppihalme
Käännös Henna Sillanpää
Sisällysluettelo

Kaikki tekstit ovat sidoksissa kulttuuriinsa. Niinpä lähdetekstien kulttuurisidonnaisista ilmaisuista voi aiheutua ongelmia kääntäjille, erityisesti jos lähde- ja kohdekulttuurien väliset erot ovat suuret. Näitä ongelmia sanotaan usein kielenulkoisiksi, koska ne liittyvät fyysiseen ja sosiokulttuuriseen todellisuuteen toisin kuin niin sanotut kielensisäiset käännösongelmat, joiden syynä ovat kielijärjestelmien väliset erot ja erilaiset kielenkäyttötavat (Nedergaard-Larsen 1993: 238, huomautus 1). Sellaisia sanoja ja ilmaisuja, jotka ovat ”läheisesti sidoksissa alkuperäisen kulttuurinsa käsitemaailmaan” (Lefevere 1993: 122) ja siis kielenulkoiseen todellisuuteen, kutsutaan usein reaalioiksi. Termi on tullut käännöstieteeseen itäeurooppalaisten käännöstutkijoiden kautta (esim. Vlakhov & Florin 1970), ja se on peräisin latinan sanasta realia,’todelliset’.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Florin, Sider
1993“Realia in translation.” In Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva (ed.), 122–128. London: Routledge.Google Scholar
Kujamäki, Pekka
1998Deutsche Stimmen der Sieben Brüder: Ideologie, Poetik und Funktionen literarischer Übersetzung. Frankfurt am Main: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
Lefevere, André
1993Untitled introduction to Florin (1993). In Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva (ed.), 122–123. London: Routledge.Google Scholar
Leppihalme, Ritva
2001“Translation strategies for realia.” In Mission, Vision, Strategies, Values: A Celebration of Translator Training and Translation Studies in Kouvola, Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen (eds), 139–146. Helsinki: Helsinki University Press.Google Scholar
Loponen, Mika
2009“Translating irrealia: Creating a semiotic framework for the translation of fictional cultures.” Chinese Semiotic Studies 2: 165–175. DOI logoGoogle Scholar
Nedergaard-Larsen, Birgit
1993“Culture-bound problems in subtitling.” Perspectives: Studies in Translatology 2: 207–241. DOI logoGoogle Scholar
Nida, Eugene
1964 [1945]. “Linguistics and ethnology in translation-problems.” Word 1: 194–208. Republished in Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology, Dell Hymes (ed.), 90–100. New York, N.Y.: Harper Row.Google Scholar
Pedersen, Jan
2007“Cultural interchangeability: The effects of substituting cultural references in subtitling.” Perspectives: Studies in Translatology 15(1): 30–48. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Vinay, J.-P. & Darbelnet, J
1975 [1958]. Stylistique comparée du français et de l’anglais: méthode de traduction. Nouvel édition revue et corrigée. Paris: Didier.  TSBGoogle Scholar
Vlakhov, Sergei & Florin, Sider
1970“Neperevodimoe v perevode: realii.” Masterstvo perevoda 6 (1969): 432–456. Moskva: Sovetskij pisatel’.Google Scholar

Lisää aiheesta

Bödeker, Birgit & Freese, Katrin
1987“Die Übersetzung von Realienbezeichnungen bei literarischen Texten: Eine Prototypologie.” TextconText 2 (3): 137–165. DOI logoGoogle Scholar
Denton, John
1994“Translation criticism, translation teaching and intercultural transfer.” Koiné: Problems and Trends in the Teaching of Interpreting and Translation IV: 49–65.  TSB DOI logoGoogle Scholar
Straight, H. Stephen
1981“Knowledge, purpose and intuition: Three dimensions in the evaluation of translation.” In Translation Spectrum: Essays in Theory and Practice, Marilyn Gaddis Rose (ed.), 40–51. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
Witte, Heidrun
2000Die Kulturkompetenz des Translators. Tübingen: Stauffenburg.  TSBGoogle Scholar
Zimmer, Rudolf
1981Probleme der Übersetzung formbetonter Sprache: Ein Beitrag zur Übersetzungskritik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. DOI logoGoogle Scholar

Ks. myös

Leppihalme, Ritva
2007 ”Kääntäjän strategiat.” In Suomennoskirjallsoiuuden historiam osa II, H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki & Outi Paloposki (eds), 365–373. Helsinki: SKS.Google Scholar