Kisebbségi nyelvek és fordítás [Minority languages and translation]

Albert Branchadell
Barcelonai Autonóm Egyetem
Fordította Orsolya BedeEmília Lehotzky
Tartalomjegyzék

Amikor a kisebbségi nyelveket és fordításukat tárgyaljuk, mindenképpen szükséges egy megfelelő meghatározás a „kisebbségi nyelv” fogalmára. Mivel a fordítástudomány nem rendelkezik saját definícióval, a más tudományterületeken megalkotottokat kell használnunk. Egy jól alkalmazható meghatározás kölcsönözhető a szociolingvisztika területéről, pontosabban az egyetlen kisebbségi nyelvek megóvásával foglalkozó nemzetközi szerződésből, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájából. A charta leírása szerint „regionális és kisebbségi nyelv az, amelyet (i) hagyományosan használ egy adott állam területén az állampolgárok egy csoportja, amely kisebb létszámú, mint az állam fennmaradó népessége és (ii) nem hivatalos nyelve az adott államnak, valamint (iii) nem a hivatalos nyelv(ek) egyik területi változata (dialektusa) vagy bevándorlók által beszélt egyik nyelv. Ezen meghatározás alapján a „kisebbségi nyelv” fogalma nem összekeverendő a „kis nyelv” fogalmával, mint ahogyan ez megfigyelhető például az mTm. Minor Translating Major – Major Translating Minor – Minor Translating Minor [kis nyelv fordítása nagy nyelvre – nagy nyelv fordítása kis nyelvre – kis nyelv fordítása kis nyelvre] folyóirat esetében, amely a „minor” (’kis’) és a „major” (’nagy’) kifejezéseket alkalmazza mind a kisebbségi és a kis, mind a többségi és a nagy nyelvek megnevezésére is.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Felhasznált irodalom

Branchadell, Albert & West, Lovell M.
(szerk.) 2005Less Translated Languages. Amszterdam/Philadelphia: John Benjamins.  BoPGoogle Scholar
Cronin, Michael
1995 “Altered States: Translation and Minority Languages.” TTR 8: 85–103.  TSBGoogle Scholar
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press.  TSBGoogle Scholar
1998 “The Cracked Looking Glass of Servants. Translation and Minority Languages in a Global Age.” In Translation and Minority, Lawrence Venuti (szerk.), 145–62. The Translator különszám 4 (2). Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar
González-Millán, X.
1996 “Towards a Theory of Translation for ‘Marginal’ Literary Systems. The Galician Situation.” In The Knowledges of the Translator, M. Coulthard & P. Odber de Baubeta (szerk.), 279–90. Lampeter: Edwin Mellen Press.Google Scholar
Jones, George
2001 “Linguistic Minorities and Audiovisual Translation.” http://​www​.aber​.ac​.uk​/cgi​-bin​/mercator​/images​/linguistic​_minorities​_and​_audiov​.pdf [Letöltve: 2011 június 7.]
Millán-Varela, Carmen
2003 “ ‘Minor’ Needs or The Ambiguous Power of Translation.” In Minority Languages in Europe. Frameworks, Status, Prospects, Gabrielle Hogan-Brun & Stefan Wolff (szerk.), 155–72. Houndmills/New York: Palgrave MacMillan.Google Scholar
2004 “Hearing voices: James Joyce, narrative voice and minority translation.” Language and Literature 13: 37–54.Google Scholar
Toury, Gideon
1985 “Aspects of translating into minority languages from the point of view of Translation Studies.” Multilingua – Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 4: 3–10.Google Scholar
Venuti, Lawrence
(szerk.) 1998Translation and Minority. The Translator különszám 4 (2). Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar

További olvasmányok

Millán-Varela, Carmen
2000 “Translation, Normalisation and Identity in Galicia(n).” Target 12 (2): 267–82.Google Scholar
O’Connell, Eithne
2000Minority Language Dubbing for Children. Unpublished doctoral thesis Dublin: DCU = O’Connell, Eithne
2003Minority Language Dubbing for Children: Screen Translation from German into Irish. Berlin: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
2007 “Translation and Minority Language Media – Potential and Problems: An Irish Perspective.” In Minority Language Media. Concepts, Critiques and Case Studies, Mike Cormack & Niamh Hourigan (szerk.), 212–28. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Pattanaik, Diptiranjan
2000 “The Power of Translation: A Survey of Translation in Orissa.” In Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era, Sherry Simon & Paul St-Pierre (szerk.), 71–86. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Zabaleta, Jesus M.
1991 “Hedadura txiki eta ertalneko hizkuntzetako itzulpena aztertzeko zenbait aldagai bakantzeko saloa.” Senez. Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 12: 17–37. Google Scholar
English version
: 2002 “To Find Variables for the Analysis of Translation between Lesser-diffused and Medium-diffused Languages.” Senez. Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 24: 193–206.Google Scholar