Реалії [Realia]

Ритва Леппігальме
Переклад Олександр Ребрій
Зміст

Кожен текст укорінений у своїй культурі. З цього випливає, що культурно-специфічні елементи у вихідному (джерельному) тексті можуть становити проблеми для перекладачів, особливо у випадку, коли наявні значні відмінності між вихідною (джерельною) та цільовою культурами. Такі проблеми часто характеризують як екстралінгвістичні, тобто пов’язані з навколишньою матеріальною та соціокультурною реальністю «за межами» мови, на відміну від внутрішньомовних (інтралінгвальних) проблем, джерелом яких є відмінності між вихідною та цільовою мовами та специфікою їхнього використання (Nedergaard-Larsen 1993: 238, note 1). Через безпосередній зв’язок з реальністю, слова та висловлювання, «тісно пов’язані зі сферою референції вихідної культури» (Lefevere 1993: 122), називають реаліями (від латинського realia – «справжні речі»). Ця традиція склалася у східноєвропейському перекладознавстві (Vlakhov & Florin 1970).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Florin, Sider
1993 “Realia in translation.” In Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva (ed.), 122–128. London: Routledge.Google Scholar
Kujamäki, Pekka
1998Deutsche Stimmen der Sieben Brüder: Ideologie, Poetik und Funktionen literarischer Übersetzung. Frankfurt am Main: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
Lefevere, André
1993Untitled introduction to Florin (1993). In Translation as Social Action. Russian and Bulgarian Perspectives, Palma Zlateva (ed.), 122–123. London: Routledge.Google Scholar
Leppihalme, Ritva
2001 “Translation strategies for realia.” In Mission, Vision, Strategies, Values: A Celebration of Translator Training and Translation Studies in Kouvola, Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen (eds), 139–146. Helsinki: Helsinki University Press.Google Scholar
Loponen, Mika
2009 “Translating irrealia: Creating a semiotic framework for the translation of fictional cultures.” Chinese Semiotic Studies 2: 165–175.Google Scholar
Nedergaard-Larsen, Birgit
1993 “Culture-bound problems in subtitling.” Perspectives: Studies in Translatology 2: 207–241.Google Scholar
Nida, Eugene
1964/1945 “Linguistics and ethnology in translation-problems.” Word 1: 194–208. Republished in Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology, Dell Hymes (ed.), 90–100. New York, N.Y.: Harper Row.Google Scholar
Pedersen, Jan
2011Subtitling Norms for Television. An exploration focussing on extralinguistic cultural references. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  TSBGoogle Scholar
Vinay, J.-P. & Darbelnet, J.
1975/1958Stylistique comparée du français et de l’anglais: méthode de traduction. Nouvel édition revue et corrigée. Paris: Didier.  TSBGoogle Scholar
Vlakhov, Sergei & Florin, Sider
1970 “Neperevodimoe v perevode: realii.” Masterstvo perevoda 6 (1969): 432–456. Moskva: Sovetskij pisatel’.Google Scholar

Додаткова література

Bödeker, Birgit & Freese, Katrin
1987 “Die Übersetzung von Realienbezeichnungen bei literarischen Texten: Eine Prototypologie.” TextconText 2 (3): 137–165.Google Scholar
Denton, John
1994 “Translation criticism, translation teaching and intercultural transfer.” Koiné: Problems and Trends in the Teaching of Interpreting and Translation IV: 49–65.  TSBGoogle Scholar
Straight, H. Stephen
1981 “Knowledge, purpose and intuition: Three dimensions in the evaluation of translation.” In Translation Spectrum: Essays in Theory and Practice, Marilyn Gaddis Rose (ed.), 40–51. Albany: State University of New York Press.Google Scholar
Witte, Heidrun
2000Die Kulturkompetenz des Translators. Tübingen: Stauffenburg.  TSBGoogle Scholar
Zimmer, Rudolf
1981Probleme der Übersetzung formbetonter Sprache: Ein Beitrag zur Übersetzungskritik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.Google Scholar
Влахов С., Флорин С
1980 Непереводимое в переводе. Москва: Международные отношения. 342 с.Google Scholar
Зорівчак Р. П.
1989 Реалія і переклад (на матеріалі англомовнихперекладів української прози) Львів: Видавництво Львівського університету,. 215 с.Google Scholar