Monikielisyys ja kääntäminen [Multilingualism and translation]

Reine Meylaerts
Käännös Saara Palm
Sisällysluettelo

Monikielisyys ymmärretään “kahden tai useamman kielen rinnakkaiseksi esiintymiseksi” (tekstissä, yksilössä tai yhteiskunnassa), ja kääntäminen määritellään perinteisesti ”yhden kielen korvaamiseksi toisella” (Grutman 2009: 182). Tästä johtuen kääntäminen ja monikielisyys ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Monikielisyyden ytimestä löytyy kääntäminen. On kuitenkin yllättävää, kuinka hiljattain kääntämistä ja monikielisyyttä on alettu tarkastella suhteessa toisiinsa. Grutman (2009) ylläpitää edelleen selkeää kahtiajakoa näiden välillä. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana monikielisyyden ja kääntämisen välisiä yhteyksiä on kuitenkin alettu tutkia. Viimeaikaiset julkaisut ovat käsitelleet kattavasti eri aloja ja aiheita, esimerkkeinä kaunokirjallinen kääntäminen, AV-kääntäminen, lokalisointi, kielenhallinta [language management], asioimistulkkaus ja kielipolitiikka, sekä laajalti eri maantieteellisiä ja institutionaalisia konteksteja, kuten Australia, Etelä-Afrikka, Nigeria, Israel, Yhdistyneet kansakunnat ja EU. Tässä artikkelissa pohditaan kääntämisen ja monikielisyyden monitahoisia yhteyksiä tekstien, instituutioiden ja yhteiskuntien tasoilla – tasoilla, jotka ovat käytännössä perustavanlaatuisesti limittyneet keskenään.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Bandia, Paul
1996“Code-switching and code-mixing in African creative writing: Some insights for Translation Studies.” TTR 9 (1): 139–153 DOI logo  TSBGoogle Scholar
Cuvelier, Pol, du Plessis, Theo, Meeuwis M. & Teck L
(eds) 2007Multilingualism and exclusion: policy, practice and prospects. Pretoria: Van Schaik.  TSBGoogle Scholar
Delabastita, Dirk & Grutman, Rainier
(eds) 2005Fictionalising Translation and Multilingualism. Special issue of Linguistica Antverpiensia New Series 4.  TSBGoogle Scholar
García González, Marta
2004“Translation of minority languages in bilingual and multilingual communities.” In Less translated languages, Albert Branchadell & Lovell Margaret West (eds), 105–123. Amsterdam: Benjamins  TSBGoogle Scholar
Grutman, Rainier
1997Des langues qui résonnent. L’Hétérolinguisme au XIX e siècle québécois. Montréal: Fides.Google Scholar
2009“Multillingualism.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker & Gabriela Saldana (eds), 182–186. London & New York: Routledge.Google Scholar
Meylaerts, Reine
2006 Heterolingualism in/and Translation . Special Issue of Target 18 (1) DOI logo  BoPGoogle Scholar
2009“‘Et pour les Flamands, la même chose’: quelle politique de traduction pour quelles minorités linguistiques?” Meta 54 (1): 7–21 DOI logoGoogle Scholar
2012 (forthcoming). “Translational justice in a multilingual world. An Overview of Translational Regimes.” Meta DOI logo  TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony
2008“Translation vs. language learning in international institutions: explaining the diversity paradox.” http://​www​.tinet​.cat​/~apym​/on​-line​/translation​/2008​_diversity​_paradox​.pdf .  TSB
Schäffner, Christina
2008“Behindert Übersetzung die Integration?” In ‘Meine Sprache grenzt mich ab…’. Transkulturalität und kulturelle Übersetzung im Kontext von Migration, Gisela Vorderobermeier & Michaela Wolf (eds), 169–188. Wien & Berlin: LIT Verlag.  TSBGoogle Scholar
Simon, Sherry
2006Translating Montreal. Episodes in the Life of a Divided City. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s UP.  TSBGoogle Scholar
Sprung, Robert C
(ed.) 2000Translating into Success. Cutting-edge strategies for going multilingual in a global age. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins  TSB DOI logoGoogle Scholar
Stratford, Madeleine
2008“Au tour de Babel! Les défis multiples du multilinguisme.” Meta LIII 3: 457–470 DOI logo  TSBGoogle Scholar
Suchet, Myriam
2009Outils pour une traduction postcoloniale. Littératures hétérolingues. Paris: Ed. des Archives Contemporaines.  TSBGoogle Scholar
2009“Translating literary heterolingualism: Hijo de hombre’s French variations.” In: Translation research projects 2, Anthony Pym and Alexander Perekrestenko (eds), 151–164. http://​isg​.urv​.es​/publicity​/isg​/publications​/trp​_2​_2009​/index​.htm .  TSBGoogle Scholar
Tosi, Arturo
(ed.) 2003Crossing barriers and bridging cultures: the challenges of multilingual translation for the European Union. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Van Parijs, Philippe
2008“Linguistic Justice for Europe, Belgium and the World.” In Lectures for the XXIst Century, Bart Raeymaekers (ed.), 13–36. Leuven: Leuven University Press.Google Scholar