Göç ve Çeviri [Migration and translation]

Loredana Polezzi
Çeviri Cemre ZekiroğluDuygu Tekgül
İçindekiler

Çeviri ve göç arasındaki bağlantı Çeviribilim’de (Translation Studies) giderek daha çok araştırmacının ilgisini çekiyor. Bu ilginin artması birden çok etmene bağlanabilir. Öncelikle, çağdaş dünyada göç olgusu iyice görünür hale geldi ve toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlardaki önemi arttı. Aynı zamanda Çeviribilim’in ilgi odağının kültürel olgulara, (bkz. Çeviribilim’de “Dönüşler”) (The turns of Translation Studies) çevirinin siyasi (Political translation ) ve etik (Ethics and translation ) boyutlarına; iktidar, faillik [agency] ve görünürlük gibi konulara kaymasını sağlayan kuramsal hareketler de etkili oldu. Öte yandan ise göçle bağlantılı dil uygulamalarının getirdiği açılım, çeviri tanımının genişleyerek çokdillilik, ayrışık-dillilik [heterolingualism] ve öz çeviri kavramlarını da kapsamasını sağlıyor; (kaynak dil, metin ve kültürden erek dil, metin ve kültüre geçiş biçiminde anlaşılan) oldukça doğrusal bir süreç algısını zenginleştiriyor (Tymoczko 2006; Grutman 2006; Cronin 2006; Polezzi 2012). Bu gelişmenin hem (çeviri sosyolojisi gibi) (Sociology of translation) çeviriye dair makro-kavramsallaştırmalara hem de (çeviri stratejilerinin [Translation strategies and tactics ] çözümlenmesi gibi) mikro-analitik yaklaşımlara etkisi var. Çeviri ve göç üzerine güncel çalışmalar etnografya, ( Ethnographic approaches ) sömürgecilik sonrası çalışmalar, (Postcolonial literatures and translation ) küreselleşme (Globalization and translation ) ve kültür çevirisi (Cultural translation) gibi birçok alanda yapılan araştırmalardan yararlanıyor ve sadece dil siyaseti ve politikalarıyla değil aynı zamanda toplum çevirmenliği (Community translation) (Wadensjö, 1998) veya toplumsal hareketlerde sözlü ve yazılı çevirmenliğin rolü (Doerr, 2012) gibi gelişmekte olan birçok alanla da doğrudan ilişkili.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Agamben, Giorgio
1998Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford, CA: Stanford University Press. [Trans. Daniel Heller-Roazen].Google Scholar
Appadurai, Arjun
2004Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.Google Scholar
Asad, Talal
1986“The concept of cultural translation in British social anthropology.” In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, James Clifford & George E. Marcus (eds), 141–64. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.  TSBGoogle Scholar
Baker, Mona
2006Translation and Conflict: A Narrative Account. London/New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Cronin, Michael
2006Translation and Identity. London/New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Doerr, Nicole
2012“Translating democracy: How activists in the European Social Forum practice multilingual deliberation.” European Political Science Review. Available on CJO 2012 DOI logoGoogle Scholar
Foucault, Michel
1998The Will to Knowledge. London: Penguin. [Trans. Robert Hurley].Google Scholar
Gentzler, Edwin
2008Translation and Identity in the Americas: New Directions in Translation Theory. London/New York: Routledge  BoPGoogle Scholar
Grutman, Rainier
2006“Refraction and recognition: Literary multilingualism in translation.” Target 18 (1): 17–47. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Papastergiadis, Nikos
2000The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorialization and Hybridity. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Polezzi, Loredana
2012“Translation and migration.” Translation Studies 5 (3): 346–57. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Pratt, Mary Louise
2010“Response.” Translation Studies 3 (1): 94–97. DOI logoGoogle Scholar
Sakai, Naoki
1997Translation and Subjectivity: On Japan and Cultural Nationalism. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.  TSBGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2006“Reconceptualizing Western translation theory: Integrating non-western thought about translation.” In Translating Others, Theo Hermans (ed.), vol. 1, 13–32. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Vertovec, Steven & Robin Cohen
(eds) 2002Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Wadensjö, Cecilia
1998Interpreting as Interaction. London: Longman.  BoPGoogle Scholar

Daha fazla temel okuma

Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London/New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Polezzi, Loredana
(ed.) 2006Translation, Travel, Migration. Special issue of The Translator 12 (2). DOI logo  TSBGoogle Scholar