Закадровий переклад та дублювання [Voiceover and dubbing]

Хорхе Діас Сінтас Пілар Ореро
Translated by Дмитро Фадєєв
Зміст

Коли в аудіовізуальній індустрії стикаєшся з міжмовною передачею мовлення, існує два фундаментальні підходи. Або усний матеріал залишається усним матеріалом, як в оригіналі, або ж трансформується в письмовий матеріал. Другий варіант відомий як субтитрування* і полягає у виведенні на екран письмового тексту, що передає діалог цільовою мовою (ЦМ). Перший варіант загалом відомий як переозвучення, де оригінальна звукова доріжка може повністю заміщуватися новою доріжкою ЦМ, а це означає, що цільова аудиторія більше не чутиме репліки першоджерела, як під час дублювання (також відомого як ліпсинк, чи мовленнєва анімація) та дикторського тексту. Існує інший підхід, коли переклад накладається зверху, і оригінальну розмову чути на тлі, як у випадку з закадровим чи усним перекладом.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Cary, Edmond
1960“La traduction totale: cinema.” Babel 6 (3): 110–115 DOI logoGoogle Scholar
Chaume, Frederic
2004a“Synchronization in dubbing: A translational approach.” In Topics in Audiovisual Translation, Pilar Orero (ed.), 35–52. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins  TSB DOI logoGoogle Scholar
2004bCine y traducción. Madrid: Cátedra.  TSBGoogle Scholar
Fawcett, Peter
1996 “Translating film”. In On Translating French Literature and Film, Geoffrey T. Harris (ed), 65–88. Amsterdam: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Fodor, Itsvan
1969“Linguistic and psychological problems of film synchronisation.” Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 19: 69–106 and 379–394.Google Scholar
Franco, Eliana, Matamala, Anna & Orero, Pilar
2010Voice-over Translation: An Overview. Bern: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
House, Juliane
1981“Translation quality assessment”. In Readings in Translation Theory, Andrew Chesterman (ed.), 1989, 157–161. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.  TSBGoogle Scholar
Orero, Pilar
2009“Voice-over in Audiovisual Translation.” In Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen, Jorge Díaz Cintas & Gunilla Anderman (eds), 130–139. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  TSB DOI logoGoogle Scholar
Whitman-Linsen, Candace
1992Through the Dubbing Glass. The Synchronization of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt am Main: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar

Додаткова література

Danan, Martine
1991 “Dubbing as an expression of nationalism”. Meta 36(4): 606–614. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Duro, Miguel
(ed.) 2001La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra.  TSBGoogle Scholar
Herbst, Thomas
1994Linguistiche Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien: Phonetik, Textlinguistik Übersetzungstheorie. Tübingen: Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
Paolinelli, Mario & Eleonora Di Fortunato
2005Tradurre per il doppiaggio. Milan: Hoepli.  TSBGoogle Scholar