TargetOnline

Translated articles

Slovak | Slovenský

  • Čo za literatúru je umelecký preklad?
    Douglas Robinson | TARGET 29:3 (2017) pp. 440–463
    preložili Aneta Vyrosteková & Ivana Hostová
  • Kedy a prečo prekladatelia a prekladateľky dopĺňajú konektory? Korpusový výskum
    Viktor Becher | TARGET 23:1 pp. 26–47
    preložili Markéta Matisková, Katarína Spišáková, Veronika Vargová & Ivana Hostová