Translated articles

Slovak | Slovenský

 • Čo za literatúru je umelecký preklad?
  Douglas Robinson | TARGET 29:3 (2017) pp. 440–463
  Preložili Aneta Vyrosteková & Ivana Hostová
 • Kedy a prečo prekladatelia a prekladateľky dopĺňajú konektory? Korpusový výskum
  Viktor Becher | TARGET 23:1 pp. 26–47
  Preložili Markéta Matisková, Katarína Spišáková, Veronika Vargová & Ivana Hostová
 • Profesijné skúsenosti translatológov: Výsledky prieskumu
  Esther Torres-Simónová & Anthony Pym | TARGET 28:1 (2016) pp. 110–131
  Preložili Katarína Červeňáková, Zuzana Kunecová & Klaudia Bednárová-Gibová
 • Spoločný základ translatológie
  Andrew Chesterman & Rosemary Arrojová | TARGET 12:1 (2000) pp. 151–160
  Preložili Simona Ďurejová, Milena Nehilová & Klaudia Bednárová-Gibová
 • Spoločný základ translatológie: Pokračujeme v diskusii. Konštruktívnosť v spoločnom základe
  Daniel Gile | TARGET 13:1 (2001) pp. 149–153
  Preložili Simona Ďurejová, Milena Nehilová & Klaudia Bednárová-Gibová