Alicja Sakaguchi

List of John Benjamins publications for which Alicja Sakaguchi plays a role.

Articles

Review
STRESZCZENIE Dychotomia "sztuczny "/"naturalny " oraz historyczne zjawisko funkcjonujqcego jçzyka wynalezionego Artykul dotyczy dyskusji (jeszcze wciaz w krçgach fachowych rozpowszechnionej) klasycznej dychotomii miedzy okresleniami "jçzyk naturalny" i "jçzyk sztuczny". Rozróžnienie powyžsze jest… read more | Article
Rück, Heribert und Alicja Sakaguchi 1989 Rasmus Kristian Rasks Konzeption Einer WelthilfsspracheHistoriographia Linguistica 16:3, pp. 311–326
Apart from his numerous works in comparative linguistics, Rasmus Kristian Rask (1787–1832) is also the author of a manuscript in which he sets forth in detail his conception of a universal auxiliary language. Written during 1819–1820, this 72-page treatise, entitled Optegnelser til en Pasigraphie,… read more | Article