Article published in:
Norms and Usage in Language History, 1600–1900: A sociolinguistic and comparative perspective
Edited by Gijsbert Rutten, Rik Vosters and Wim Vandenbussche
[Advances in Historical Sociolinguistics 3] 2014
► pp. 4972
References
Bakel, Jan van
1977Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd. Brugge: Orion & Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
Bilt, Igor van de
2009Landkaartschrijvers en landverdelers: Adriaen Verwer (ca. 1655–1717), Adriaan Kluit (1735–1807) en de Nederlandse taalkunde van de achttiende eeuw. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
Bonth, Roland de
1998De Aristarch van ‘t Y, De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730). Maastricht: Shaker.Google Scholar
Castelein, Matthijs de
1555De const van rhetoriken. Ed. Oudenaarde, 1986: Theater Pax Vobis.Google Scholar
Elspaß, Stephan
2012Between linguistic creativity and formulaic restriction: Cross-linguistic perspectives on nineteenth-century lower class writers’ private letters. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 45–64. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Gaspar, Renaat
2007De reductievocaal [ə]: enige opmerkelijke verschijningsvormen en realiseringen, voornamelijk in de achttiende eeuw. Nederlandse Taalkunde 12.25–51.Google Scholar
Heule, Christiaen van
1625De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst. Ed. W.J.H. CaronGroningen & Jakarta, 1953: Wolters.Google Scholar
1633De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe. Ed. W.J.H. Caron.Groningen, 1953: Wolters.Google Scholar
Hickey, Raymond
2010Irish English in Early Modern drama: The birth of a linguistic stereotype. In Raymond Hickey (ed.), Varieties of English in writing: The written word as evidence.Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 121–138. CrossrefGoogle Scholar
Horst, Joop van der
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. 2 vols. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
Kate, Lambert ten
1723Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. 2 vols. Ed. by Jan Noordegraaf & Marijke van der Wal. Alphen aan den Rijn, 2001: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland BV.Google Scholar
Koch, P. & W. Oesterreicher
1985Sprache der Nähe – Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. Romanistisches Jahrbuch 36.15–43.Google Scholar
Kók, A.L
1649Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Ed. G.R.W. Dibbets.Assen, 1981: Van Gorcum.Google Scholar
Leupenius. Petrus
1653Aanmerkingen op de Neederduitsche taale. Ed. W.J.H. Caron.Groningen, 1958: Wolters.Google Scholar
Noordegraaf, Jan
1985Norm, geest en geschiedenis: Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw. Dordrecht & Cinnaminson: Foris.Google Scholar
2004A matter of time: Dutch philosophy of language in the eighteenth century. In Thomas F. Shannon & Johan P. Snapper (eds.), Janus at the millennium: Perspectives on time in the culture of the Netherlands.Dallas etc: University Press of America, 211–225.Google Scholar
Rutten, Gijsbert
2006De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658–1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
2008aNorms for style and grammar in eighteenth-century Dutch prose, and the effect of education and of writing experience. Historical Sociolinguistics and Sociohistorical Linguistics 8. http://​www​.hum2​.leidenuniv​.nl​/hsl​_shl​/Rutten​.htmGoogle Scholar
2008bStandaardvariatie in de achttiende eeuw: Historisch-sociolinguïstische verkenningen. Nederlandse Taalkunde 13: 34–59.Google Scholar
2009Grammar to the people: The Dutch language and the public sphere in the 18th century: With special reference to Kornelis van der Palm. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 2009: 55-86.Google Scholar
2011 In cooperation with Rik Vosters. Een nieuwe Nederduitse spraakkunst: Taalnormen en schrijfpraktijken in de zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussels: VUBPress.Google Scholar
2012“Lowthian” linguistics across the North Sea. Historiographia Linguistica 39: 43–59. CrossrefGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Marijke van der Wal
In press. Frenchification in discourse and practice: Loan morphology in Dutch private letters of the eighteenth and nineteenth centuries. In Catharina Peersman, Gijsbert Rutten & Rik Vosters (eds.) Contact and conflict along language borders: Romance-Germanic encounters in the Low Countries Berlin & New York De Gruyter
Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal
2013Epistolary formulae and writing experience in Dutch letters from the seventeenth and eighteenth centuries. In Marijke van der Wal & Gijsbert Rutten (eds.), Touching the Past: Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents, 45–65. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
2014Letters as loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Schönfeld, M. & A. van Loey
1954Schönfeld’s historische grammatica van het Nederlands. 5th ed. Zutphen: N.V. Thieme & Cie.Google Scholar
Scott, Alan K
2013The genitive case in Dutch and German: A study of morphosyntactic change in codified languages. Leiden & Boston: Brill. CrossrefGoogle Scholar
Sewel, Willem
1733Nederduytsche spraakkonst. 3rd ed. Amsterdam: Ervan J. Ratelband.Google Scholar
Simons, Tanja
2013Ongekend 18e-eeuws Nederlands: Taalvariatie in persoonlijke brieven. Utrecht: LOT.Google Scholar
Snoeijmes der Vlaemsche Tale
2013 Ed. by Rik Vosters & Gijsbert Rutten. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.Google Scholar
Toorn, M.C. van den, W. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn & J.M. van der Horst
(eds.) 1997Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press. CrossrefGoogle Scholar
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1584 Ed. G.R.W. Dibbets.Assen & Maastricht, 1985: Van Gorcum.Google Scholar
Vooys, C.G.N. de
1970Geschiedenis van de Nederlandse taal. 5th ed. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Wal, Marijke van der
2006Onvoltooid verleden tijd: Witte vlekken in de taalgeschiedenis. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.Google Scholar
Wal, Marijke van der & Cor van Bree
2008Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.Google Scholar
Wal, Marijke van der, Gijsbert Rutten & Tanja Simons
2012Letters as loot: Confiscated letters filling major gaps in the history of Dutch. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 139–161. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Wal, Marijke van der & Tanja Simons
2010Tussen sociale en regionale variatie: n-deletie bij 18de-eeuwse briefschrijvers in het Brieven als buit-corpus. In Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (eds.), Voor Magda, 669–683. Ghent: Academia Press.Google Scholar
Willemyns, Roland
2013Dutch: Biography of a language. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Wulf, Chris de & Johan Taeldeman
2001Apocope en insertie van -n na sjwa in de zuidelijke Nederlandse dialecten: conditionering en geografie. Taal & Tongval, special issue 14: 7–51.Google Scholar