References
Bakel, Jan van
1977Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd. Brugge: Orion & Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
Bilt, Igor van de
2009Landkaartschrijvers en landverdelers: Adriaen Verwer (ca. 1655–1717), Adriaan Kluit (1735–1807) en de Nederlandse taalkunde van de achttiende eeuw. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
Bonth, Roland de
1998De Aristarch van ‘t Y, De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730). Maastricht: Shaker.Google Scholar
Castelein, Matthijs de
1555De const van rhetoriken. Ed. Oudenaarde, 1986: Theater Pax Vobis.Google Scholar
Elspaß, Stephan
2012Between linguistic creativity and formulaic restriction: Cross-linguistic perspectives on nineteenth-century lower class writers’ private letters. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 45–64. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Gaspar, Renaat
2007De reductievocaal [ə]: enige opmerkelijke verschijningsvormen en realiseringen, voornamelijk in de achttiende eeuw. Nederlandse Taalkunde 12.25–51.Google Scholar
Heule, Christiaen van
1625De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst. Ed. W.J.H. CaronGroningen & Jakarta, 1953: Wolters.Google Scholar
1633De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe. Ed. W.J.H. Caron.Groningen, 1953: Wolters.Google Scholar
Hickey, Raymond
2010Irish English in Early Modern drama: The birth of a linguistic stereotype. In Raymond Hickey (ed.), Varieties of English in writing: The written word as evidence.Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 121–138. DOI logoGoogle Scholar
Horst, Joop van der
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. 2 vols. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
Kate, Lambert ten
1723Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. 2 vols. Ed. by Jan Noordegraaf & Marijke van der Wal. Alphen aan den Rijn, 2001: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland BV.Google Scholar
Koch, P. & W. Oesterreicher
1985Sprache der Nähe – Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. Romanistisches Jahrbuch 36.15–43.Google Scholar
Kók, A.L
1649Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Ed. G.R.W. Dibbets.Assen, 1981: Van Gorcum.Google Scholar
Leupenius. Petrus
1653Aanmerkingen op de Neederduitsche taale. Ed. W.J.H. Caron.Groningen, 1958: Wolters.Google Scholar
Noordegraaf, Jan
1985Norm, geest en geschiedenis: Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw. Dordrecht & Cinnaminson: Foris.Google Scholar
2004A matter of time: Dutch philosophy of language in the eighteenth century. In Thomas F. Shannon & Johan P. Snapper (eds.), Janus at the millennium: Perspectives on time in the culture of the Netherlands.Dallas etc: University Press of America, 211–225.Google Scholar
Rutten, Gijsbert
2006De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658–1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
2008aNorms for style and grammar in eighteenth-century Dutch prose, and the effect of education and of writing experience. Historical Sociolinguistics and Sociohistorical Linguistics 8. [URL]Google Scholar
2008bStandaardvariatie in de achttiende eeuw: Historisch-sociolinguïstische verkenningen. Nederlandse Taalkunde 13: 34–59.Google Scholar
2009Grammar to the people: The Dutch language and the public sphere in the 18th century: With special reference to Kornelis van der Palm. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 2009: 55-86.Google Scholar
2011 In cooperation with Rik Vosters. Een nieuwe Nederduitse spraakkunst: Taalnormen en schrijfpraktijken in de zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw. Brussels: VUBPress.Google Scholar
2012“Lowthian” linguistics across the North Sea. Historiographia Linguistica 39: 43–59. DOI logoGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Marijke van der Wal
In press. Frenchification in discourse and practice: Loan morphology in Dutch private letters of the eighteenth and nineteenth centuries. In Catharina Peersman, Gijsbert Rutten & Rik Vosters (eds.) Contact and conflict along language borders: Romance-Germanic encounters in the Low Countries Berlin & New York De Gruyter
Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal
2013Epistolary formulae and writing experience in Dutch letters from the seventeenth and eighteenth centuries. In Marijke van der Wal & Gijsbert Rutten (eds.), Touching the Past: Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents, 45–65. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2014Letters as loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Schönfeld, M. & A. van Loey
1954Schönfeld’s historische grammatica van het Nederlands. 5th ed. Zutphen: N.V. Thieme & Cie.Google Scholar
Scott, Alan K
2013The genitive case in Dutch and German: A study of morphosyntactic change in codified languages. Leiden & Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Sewel, Willem
1733Nederduytsche spraakkonst. 3rd ed. Amsterdam: Ervan J. Ratelband.Google Scholar
Simons, Tanja
2013Ongekend 18e-eeuws Nederlands: Taalvariatie in persoonlijke brieven. Utrecht: LOT.Google Scholar
Snoeijmes der Vlaemsche Tale
2013 Ed. by Rik Vosters & Gijsbert Rutten. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.Google Scholar
Toorn, M.C. van den, W. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn & J.M. van der Horst
(eds.) 1997Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI logoGoogle Scholar
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1584 Ed. G.R.W. Dibbets.Assen & Maastricht, 1985: Van Gorcum.Google Scholar
Vooys, C.G.N. de
1970Geschiedenis van de Nederlandse taal. 5th ed. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Wal, Marijke van der
2006Onvoltooid verleden tijd: Witte vlekken in de taalgeschiedenis. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.Google Scholar
Wal, Marijke van der & Cor van Bree
2008Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.Google Scholar
Wal, Marijke van der, Gijsbert Rutten & Tanja Simons
2012Letters as loot: Confiscated letters filling major gaps in the history of Dutch. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 139–161. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Wal, Marijke van der & Tanja Simons
2010Tussen sociale en regionale variatie: n-deletie bij 18de-eeuwse briefschrijvers in het Brieven als buit-corpus. In Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (eds.), Voor Magda, 669–683. Ghent: Academia Press.Google Scholar
Willemyns, Roland
2013Dutch: Biography of a language. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Wulf, Chris de & Johan Taeldeman
2001Apocope en insertie van -n na sjwa in de zuidelijke Nederlandse dialecten: conditionering en geografie. Taal & Tongval, special issue 14: 7–51.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Krogull, Andreas & Gijsbert Rutten
2021. Reviving the genitive. Prescription and practice in the Netherlands (1770–1840). Journal of Historical Sociolinguistics 7:1  pp. 61 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 12 may 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.