Article published in:
Linguistics in the Netherlands 2018
Edited by Bert Le Bruyn and Janine Berns
[Linguistics in the Netherlands 35] 2018
► pp. 7996
References

References

Albakry, Mohammed
2007 “Usage Prescription Rules in Newspaper Language.” Southern Journal of Linguistics, 31 (2): 28–56.Google Scholar
Haeseryn, Walter
1999 “Normatieve taalkunde.” De Nederlandse taalkunde in kaart ed. by W. Smedts and P. C. Paardekooper, 237–248. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
Hubers, Ferdy & Helen de Hoop
2013 “The effect of prescriptivism on comparative markers in spoken Dutch.” Linguistics in the Netherlands 2013 ed. by S. Aalberse and A. Auer, 89–101. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Maureau, Hans
1979Goed en begrijpelijk schrijven. Een analyse van 40 jaar schrijfadviezen. Muiderberg: Dick Coutinho.Google Scholar
Milroy, James & Leslie Milroy
1999 [1985]Authority in Language: Investigating Standard English. London: Routledge.Google Scholar
Paardekooper, P. C.
1950 “Als en dan bij vergelijkingen”. De Nieuwe Taalgids 43: 160–167.Google Scholar
1970 “Groter als.” De Nieuwe Taalgids 63: 329–337.Google Scholar
[ p. 92 ]
Peters, Pam
2006 “English Usage: Prescription and Description.” Handbook of English Linguistics ed. by B. Aarts and A. McMahon, 759–780. Malden, MA: Blackwell. CrossrefGoogle Scholar
Peters, Pam, & Wendy Young
1997 “English grammar and the lexicography of usage.” Journal of English Linguistics 25(4): 315–331. CrossrefGoogle Scholar
Postma, Gertjan
2006 “Van groter dan naar groter als – structurele oorzaken voor het verval van het comparatieve voegwoord dan .” Nederlandse Taalkunde 11: 2–22.Google Scholar
Reinarz, Lukas, Hugo de Vos & Helen de Hoop
2016 “Conflicting Constraints in the Comparative Cycle.” Journal of Germanic Linguistics 28(4): 403–425. CrossrefGoogle Scholar
Stenetorp, Pontus, Sampo Pyysalo, Goran Topić, Tomoka Ohta, Sophie Ananiadou & Jun’ichi Tsujii
2012 “ brat: a Web-based Tool for NLP-Assisted Text Annotation.” Proceedings of the Demonstrations Session at EACL 2012.Google Scholar
Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A.
1963 “ Dan en als bij vergelijkingen.” De Nieuwe Taalgids 56: 259–268.Google Scholar
de Rooij, Jaap
1965 “Als-of-dat.” PhD diss., Radboud Universiteit.Google Scholar
1972 “Als of dan.” De Nieuwe taalgids 65: 199–209.Google Scholar
Stroop, Jan
2011 “De lange arm van de grammatici.” Praagse perspectieven 7. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 24 en 25 maart 2011 ed. by Z. Hrnčířová, E. Krol, K. Mercks, J. Pekelder and J. Ultzen, 137–153. Prague: Prague University Press.Google Scholar
2014 “ ‘t Ene ‘dan’ is ‘t andere niet.” Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. ed. by F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde and S. Verbrugge, 447–457. Leuven: Leuven University Press. CrossrefGoogle Scholar
Vandenbussche, Wim, Roland Willemyns, Jetje De Groof & Eline Vanhecke
2005 “Taming thistles and weed amidst the wheat: language gardening in 19th century Flanders.” Linguistic purism in the Germanic languages ed. by W. Davies and N. Langer, 46–61. Berlin: de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
van der Meulen, Marten
Forthcoming. “Language should be pure and grammatical: Values in prescriptivism in the Netherlands 1917–2016.” Values and Multiplicity: Identity and Fluidity in Prescriptivism and Descriptivism ed. by D. Chapman and J. D. Rawlins Bristol Multilingual Matters
Veering, Jan
1966Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging. Delft: Van Markens Drukkerij.Google Scholar
van der Sijs, Nicoline
2004Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu.Google Scholar
van der Wal, Marijke & Cor van Bree
1992Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.Google Scholar
van Wingerden, Wouter
2017Maar zo heb ik het geleerd! : de waarheid achter 50 taalkwesties. Utrecht: Van Dale.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Hubers, Ferdy, Theresa Redl, Hugo de Vos, Lukas Reinarz & Helen de Hoop
2020. Processing Prescriptively Incorrect Comparative Particles: Evidence From Sentence-Matching and Eye-Tracking. Frontiers in Psychology 11 Crossref logo
Hubers, Ferdy, Thijs Trompenaars, Sebastian Collin, Kees De Schepper & Helen De Hoop
2020. Hypercorrection as a By-product of Education. Applied Linguistics 41:4  pp. 552 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 20 september 2021. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.