Article published in:
Linguistics in the Netherlands 2018
Edited by Bert Le Bruyn and Janine Berns
[Linguistics in the Netherlands 35] 2018
► pp. 7996
References

References

Albakry, Mohammed
2007 “Usage Prescription Rules in Newspaper Language.” Southern Journal of Linguistics, 31 (2): 28–56.
Haeseryn, Walter
1999 “Normatieve taalkunde.” De Nederlandse taalkunde in kaart ed. by W. Smedts and P. C. Paardekooper, 237–248. Leuven/Amersfoort: Acco.
Hubers, Ferdy & Helen de Hoop
2013 “The effect of prescriptivism on comparative markers in spoken Dutch.” Linguistics in the Netherlands 2013 ed. by S. Aalberse and A. Auer, 89–101. Amsterdam: John Benjamins. Crossref link
Maureau, Hans
1979Goed en begrijpelijk schrijven. Een analyse van 40 jaar schrijfadviezen. Muiderberg: Dick Coutinho.
Milroy, James & Leslie Milroy
1999 [1985]Authority in Language: Investigating Standard English. London: Routledge.
Paardekooper, P. C.
1950 “Als en dan bij vergelijkingen”. De Nieuwe Taalgids 43: 160–167.
1970 “Groter als.” De Nieuwe Taalgids 63: 329–337.
[ p. 92 ]
Peters, Pam
2006 “English Usage: Prescription and Description.” Handbook of English Linguistics ed. by B. Aarts and A. McMahon, 759–780. Malden, MA: Blackwell. Crossref link
Peters, Pam, & Wendy Young
1997 “English grammar and the lexicography of usage.” Journal of English Linguistics 25(4): 315–331. Crossref link
Postma, Gertjan
2006 “Van groter dan naar groter als – structurele oorzaken voor het verval van het comparatieve voegwoord dan .” Nederlandse Taalkunde 11: 2–22.
Reinarz, Lukas, Hugo de Vos & Helen de Hoop
2016 “Conflicting Constraints in the Comparative Cycle.” Journal of Germanic Linguistics 28(4): 403–425. Crossref link
Stenetorp, Pontus, Sampo Pyysalo, Goran Topić, Tomoka Ohta, Sophie Ananiadou & Jun’ichi Tsujii
2012 “ brat: a Web-based Tool for NLP-Assisted Text Annotation.” Proceedings of the Demonstrations Session at EACL 2012.
Schenkeveld-Van der Dussen, Maria A.
1963 “ Dan en als bij vergelijkingen.” De Nieuwe Taalgids 56: 259–268.
de Rooij, Jaap
1965 “Als-of-dat.” PhD diss., Radboud Universiteit.
1972 “Als of dan.” De Nieuwe taalgids 65: 199–209.
Stroop, Jan
2011 “De lange arm van de grammatici.” Praagse perspectieven 7. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 24 en 25 maart 2011 ed. by Z. Hrnčířová, E. Krol, K. Mercks, J. Pekelder and J. Ultzen, 137–153. Prague: Prague University Press.
2014 “ ‘t Ene ‘dan’ is ‘t andere niet.” Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. ed. by F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde and S. Verbrugge, 447–457. Leuven: Leuven University Press. Crossref link
Vandenbussche, Wim, Roland Willemyns, Jetje De Groof & Eline Vanhecke
2005 “Taming thistles and weed amidst the wheat: language gardening in 19th century Flanders.” Linguistic purism in the Germanic languages ed. by W. Davies and N. Langer, 46–61. Berlin: de Gruyter. Crossref link
van der Meulen, Marten
. Forthcoming. “Language should be pure and grammatical: Values in prescriptivism in the Netherlands 1917–2016.” Values and Multiplicity: Identity and Fluidity in Prescriptivism and Descriptivism ed. by D. Chapman and J. D. Rawlins. Bristol: Multilingual Matters.
Veering, Jan
1966Mogelijkheden en moeilijkheden van taalverzorging. Delft: Van Markens Drukkerij.
van der Sijs, Nicoline
2004Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu.
van der Wal, Marijke & Cor van Bree
1992Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: Spectrum.
van Wingerden, Wouter
2017Maar zo heb ik het geleerd! : de waarheid achter 50 taalkwesties. Utrecht: Van Dale.
Cited by

Cited by other publications

Hubers, Ferdy, Theresa Redl, Hugo de Vos, Lukas Reinarz & Helen de Hoop
2020. Processing Prescriptively Incorrect Comparative Particles: Evidence From Sentence-Matching and Eye-Tracking. Frontiers in Psychology 11 Crossref logo
Hubers, Ferdy, Trompenaars, Thijs, Collin, Sebastian, de Schepper, Kees & de Hoop, Helen
2019. Hypercorrection as a By-product of Education. Applied Linguistics Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 02 june 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.