Article published in:
Linguistics in the Netherlands 2019
Edited by Janine Berns and Elena Tribushinina
[Linguistics in the Netherlands 36] 2019
► pp. 5459
References

References

Bakker, Dirk Miente & Geert Dibbets
1977Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg.
Biber, Douglas & Susan Conrad
2009Register, Genre and Style. Cambridge: Cambridge University Press. Crossref link
Coupé, Griet
2014Syntactic Extension: The Historical Development of Dutch Verb Clusters. Utrecht: LOT.
Coussé, Evie
2008Motivaties voor volgordevariatie. Een diachrone studie van werkwoordsvolgorde in het Nederlands, PhD Thesis, University of Gent.
Damgaard, Peter de Barros, Rui Martiniano, Jack Kamm, J. Victor Moreno-Mayar, Guus Kroonen
e.a. 2018 “The first horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia”. Science Magazine 360.1422 (http://​science​.sciencemag​.org​/content​/360​/6396​/eaar7711).
Elspaß, S.
2005Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tubingen: Niemeyer. Crossref link
Elspaß, Stephan, Nils Langer, Joachim Scharloth & Wim Vandenbussche
(eds.) 2007Germanic Language Histories ‘From Below’(1700–2000). Berlin & New York: de Gruyter. Crossref link
Evers-Vermeul, Jacqueline
2005The Development of Dutch Connectives: Change and Acquisition as Windows on Form-Function Relations. Utrecht: LOT.
Hernández-Campoy, Juan Manuel & Juan Camilo Conde-Silvestre
(eds) 2012The Handbook of Historical Sociolinguistics. Chichester, UK: Wiley Blackwell. Crossref link
[ p. 59 ]
Hickey, Raymond
(ed.) 2013The Handbook of Language Contact. Oxford: Oxford University Press.
Horst, Joop van der
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: University Press Leuven.
Hüning, Matthias
1999Woordensmederij: de geschiedenis van het suffix – erij. Den Haag: Hilland Academic Graphics.
Jenset, Gard B. & Barbara McGillivray
2017Quantitative Historical Linguistics. A Corpus Framework. Oxford: Oxford University Press.
Kusters, Wouter
2003Linguistic Complexity. The Influence of Social Change on Verbal Inflection. Utrecht: LOT.
Roberts, Seán & James Winters
2012 “Social structure and language structure: the new nomothetic approach”. Psychology of Language and Communication vol. 16, 2, 89–111. Crossref link
Rutten, Gijsbert & Marijke Van der Wal
2014Letters as Loot. A Sociolinguistic Approach to Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche
(eds) 2014Norms and Usage in Language History 1600–1900. A Sociolinguistic and Comparative Perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Schoonenboom, Judith
2000Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering in het Nederlands onzijdig relativum. Dissertatie, Universiteit van Amsterdam.
Sijs, Nicoline van der
2004Taal als mensenwerk: Het ontstaan van het ABN. Den Haag: SDU.
. To appear. “Historische taalkunde en digital humanities: naar een mooie toekomst”. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Thomason, Sarah G.
2001Language Contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Thomason, Sarah G. & Terrence Kaufman
1988Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.
Trudgill, Peter
2012Sociolinguistic Typology. Social Determinants of Linguistic Complexity. Oxford: Oxford University Press.
Van Coetsem, Frans
2000A General and Unified Theory of the Transmission Process in Language Contact. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Van de Velde, Freek
2009De nominale constituent, PhD thesis, Leuven.
2017 “Understanding grammar at the community level requires a diachronic perspective. Evidence from four case studies”. Nederlandse Taalkunde 22:1.47–74. Crossref link
Whitt, Richard J.
(ed.) 2018Diachronic Corpora, Genre, and Language Change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref link