Article published In:
Linguistics in the Netherlands 2019
Edited by Janine Berns and Elena Tribushinina
[Linguistics in the Netherlands 36] 2019
► pp. 5459
References
Bakker, Dirk Miente & Geert Dibbets
1977Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg.Google Scholar
Biber, Douglas & Susan Conrad
2009Register, Genre and Style. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Coupé, Griet
2014Syntactic Extension: The Historical Development of Dutch Verb Clusters. Utrecht: LOT.Google Scholar
Coussé, Evie
2008Motivaties voor volgordevariatie. Een diachrone studie van werkwoordsvolgorde in het Nederlands, PhD Thesis, University of Gent.Google Scholar
Damgaard, Peter de Barros, Rui Martiniano, Jack Kamm, J. Victor Moreno-Mayar, Guus Kroonen
e.a. 2018 “The first horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia”. Science Magazine 3601.1422 ([URL]).
Elspaß, S.
2005Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tubingen: Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
Elspaß, Stephan, Nils Langer, Joachim Scharloth & Wim Vandenbussche
(eds.) 2007Germanic Language Histories ‘From Below’(1700–2000). Berlin & New York: de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Evers-Vermeul, Jacqueline
2005The Development of Dutch Connectives: Change and Acquisition as Windows on Form-Function Relations. Utrecht: LOT.Google Scholar
Hernández-Campoy, Juan Manuel & Juan Camilo Conde-Silvestre
(eds) 2012The Handbook of Historical Sociolinguistics. Chichester, UK: Wiley Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Hickey, Raymond
(ed.) 2013The Handbook of Language Contact. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Horst, Joop van der
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: University Press Leuven.Google Scholar
Hüning, Matthias
1999Woordensmederij: de geschiedenis van het suffix – erij. Den Haag: Hilland Academic Graphics.Google Scholar
Jenset, Gard B. & Barbara McGillivray
2017Quantitative Historical Linguistics. A Corpus Framework. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Kusters, Wouter
2003Linguistic Complexity. The Influence of Social Change on Verbal Inflection. Utrecht: LOT.Google Scholar
Roberts, Seán & James Winters
2012 “Social structure and language structure: the new nomothetic approach”. Psychology of Language and Communication vol. 161, 21, 89–111. DOI logoGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert & Marijke Van der Wal
2014Letters as Loot. A Sociolinguistic Approach to Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche
(eds) 2014Norms and Usage in Language History 1600–1900. A Sociolinguistic and Comparative Perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Schoonenboom, Judith
2000Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering in het Nederlands onzijdig relativum. Dissertatie, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
Sijs, Nicoline van der
2004Taal als mensenwerk: Het ontstaan van het ABN. Den Haag: SDU.Google Scholar
To appear. “Historische taalkunde en digital humanities: naar een mooie toekomst”. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Thomason, Sarah G.
2001Language Contact. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Thomason, Sarah G. & Terrence Kaufman
1988Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Trudgill, Peter
2012Sociolinguistic Typology. Social Determinants of Linguistic Complexity. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Van Coetsem, Frans
2000A General and Unified Theory of the Transmission Process in Language Contact. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.Google Scholar
Van de Velde, Freek
2009De nominale constituent, PhD thesis, Leuven.Google Scholar
2017 “Understanding grammar at the community level requires a diachronic perspective. Evidence from four case studies”. Nederlandse Taalkunde 22:1.47–74. DOI logoGoogle Scholar
Whitt, Richard J.
(ed.) 2018Diachronic Corpora, Genre, and Language Change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar