Article in:
Babel
Vol. 67:3 (2021) ► pp. 255272
References

References

Allen, Robert A., and Robert Clyde Allen
eds. 1995To Be Continued… Soap Operas Around the World. London and New York: Routledge.Google Scholar
Batmaz, Veysel, and Asu Aksoy
1995Türkiye’de Televizyon ve Aile. Ankara: Bizim Büro Basımevi.Google Scholar
Baumgarten, Nicole
2005 “On the Women’s Service: Gender-Conscious Language in Dubbed James Bond Movies.” In Gender, Sex and Translation, The Manipulation of Identities, edited by Jose Santaemilia, 53–70. Manchester and Northampton: St. Jerome.Google Scholar
Bozkurt, Sinem
2014 “ ‘Touched’ Translations in Turkey: A Feminist Translation Approach.” Moment Dergi 1 (1): 104–124. CrossrefGoogle Scholar
Bugay, Aslı, and Raquel Delevi
2012 “Türkiye’de kadın rol ve haklarına yönelik tutum ve fiziksel şiddet.” In Uluslararası katılımlı kadına ve çocuğa karşı şiddet sempozyumu. Cilt 1, edited by D. Şenol, Ankara 27–28 April, 12–23, Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları.Google Scholar
Ceylan, Yılmaz
2012 “Toplumsal değerler ve medya etiği.” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) 4 (7): 45–58.Google Scholar
Chamberlain, Lori
1988 “Gender and the Metaphorics of Translation.” Signs: Journal of Women and Culture in Society 13 (3): 454–472. CrossrefGoogle Scholar
Cihan, Nazlı
2014 “Okullarda değerler eğitimi ve Türkiye’deki uygulamaya bir bakış.” Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (2): 429–436.Google Scholar
Çankaya, Özden
1992Türk Televizyonunun Program Yapısı. İstanbul: Mozaik Basım ve Yayıncılık.Google Scholar
Dawson’s Creek
1998–2003Kevin Williamson, Outerbanks Entertainment, Columbia TriStar Television, Columbia TriStar Domestic Television.Google Scholar
De Marco, Marcella
2006 “Audiovisual Translation from a Gender Perspective.” JoSTrans: The Journal of Specialized Translation 6: 167–184.Google Scholar
2012Audiovisual Translation through a Gender Lens. New York: Rodopi. CrossrefGoogle Scholar
De Lauretis, Teresa
1987Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction. Bloomington: University of Indiana Press. CrossrefGoogle Scholar
[ p. 269 ]
Desperate Housewives
2004–2012Marc Cherry, Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television.Google Scholar
Doktorlar
2006–2011Sezgi Ustun, Fatih Aksoy, Medyapim.Google Scholar
Dore, Margherita, and Ilaria Zarrelli
2018 “Transfeminine Identity and HIV/AIDS in Audiovisual Translation Dallas Buyers Club and Its Italian Subtitled Versions.” In Translation and Gender: Discourse Strategies to Shape Gender, edited by J. T. Williams Camus, et al., 59–79. Santander: Cantabria University Press.Google Scholar
Ergün, Emek
2012 “Önsöz.” In Bekaretin “El Değmemiş” Tarihi, translated by Hanne Blank and Emek Ergün, 11–34. İstanbul: İletişim.Google Scholar
Evans, Jonathan
2014 “Film Remakes, the Black Sheep of Translation.” Translation Studies 7 (3): 300–314. CrossrefGoogle Scholar
Feral, Anne-Lise
2011 “Gender in Audiovisual Translation: Naturalizing Feminine Voices in the French Sex and the City .” European Journal of Women’s Studies 18 (4): 391–407. CrossrefGoogle Scholar
Forrest, Jennifer, and Leonard R. Koos
eds. 2002Dead Ringers: The Remake in Theory and Practice. New York: State University of New York Press.Google Scholar
Godard, Barbara
1989 “Theorizing Feminist Discourse/Translation.” Tessera 6: 42–53. CrossrefGoogle Scholar
Göl, Damla
2015 “Türkiye’de 1980 dönemi feminist çeviri hareketinin kadın çalışmaları dizgesini oluşturmadaki rolü.” Master’s diss. İstanbul University, Turkey.Google Scholar
Grey’s Anatomy
2005–Shonda Rhimes, Shonda Land, The Mark Gordon Company, Touchstone Television.Google Scholar
Hellekson, Karen
2014 “Forbrydelsen, The Killing, Duty and Ethics.” In Remake Television: Reboot, Re-use, Recycle, edited by Carlen Lavigne, 131–140. Lanham, MD and Plymouth, UK: Lexington Books.Google Scholar
Hilmes, Michael
2013 “The Whole World’s Unlikely Heroine: Ugly Betty as Transnational Phenomena.” In TV’s Betty Goes Global: From Telenovela to International Brand, edited by Janet McCabe and Kim Akass, 26–44. London: IB Tauris. CrossrefGoogle Scholar
Horton, Andrew, and Stuart Y. McDougal
eds. 1998Play It Again Sam: Retakes on Remakes. Berkeley: University of California Press. CrossrefGoogle Scholar
İntikam
2013–2014Mina Yılmaz, D Productions.Google Scholar
İsyanı-ı Nisvan
2008Özman M (Director), Filmmor Kadın Kooperatifi (Producer), Turkey.Google Scholar
Kağıtçıbaşı, Çiğdem
1993 “Türkiye’de aile kültürü.” Kadın Araştırmaları Dergisi 1. Available at: https://​dergipark​.org​.tr​/iukad​/issue​/729​/7874 (Accessed 26 May 2019)
Kavak Yelleri
2007–2011Basak Abacigil, Pelin Aksu, Timur Savcı, Tim’s Productions.Google Scholar
Kongar, Emre
1985Türkiye’nin Toplumsal Yapısı-2. İstanbul: Remzi Kitabevi.Google Scholar
Kuhiwczak, P.
2011 “Translation Studies Forum: Translation and Censorship.” Translation Studies 4 (3): 358–373. CrossrefGoogle Scholar
[ p. 270 ]
Lavigne, Carlen
ed. 2014Remake Television: Reboot, Re-use, Recycle. Lanham, MD and Plymouth UK: Lexington Books.Google Scholar
Lavigne, Carlen, and Heather Marcovitch
eds. 2011American Remakes of British Television: Transformations and Mistranslations. Lanham, MD: Rowan and Littlefield.Google Scholar
Loock, Kathleen, and Constantine Verevis
eds. 2012Film Remakes, Adaptations and Fan Productions: Remake/Remodel. Basingstoke: Palgrave-Macmillan. CrossrefGoogle Scholar
McFarlane, Brian
1996Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Massardier-Kenney, Françoise
1997 “Towards a Redefinition of Feminist Translation Practice.” The Translator 3 (1): 55–69. CrossrefGoogle Scholar
Medcezir
2013–2015Ali Bilgin, Ay Yapım.Google Scholar
Moran, Albert
1998Copycat Television: Globalisation, Programs Formats and Cultural Identity. Luton: University of Luton Press.Google Scholar
Mulvey, Laura
(1975) 1999 “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen 16 (3): 6–18. Reprinted in Film Theory and Criticism: Introductory Readings, edited by Leo Braudy and Marshall Cohen M, 833–844. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Okyayuz, A. Şirin
2016 “Seyir halinde hikayeler ve yeniden çevrimler.” In Algı, İllüzyon, Gerçeklik Keloğlu, edited by E. İ. İşler , 213–268. Ankara: İmge Kitabevi.Google Scholar
2017a “Çevirmenlikte yaratıcılık ve yeniden çevrimler: The Jeffersons dizisinin Tatlı Hayat olarak yeniden çevrimi.” Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 23: 111–128.Google Scholar
2017b “Re-assesing the “Weight’ of Translations within the Context of Translated Soap OAperas.” Babel 63 (5): 667–688. CrossrefGoogle Scholar
Paker, Saliha
ed. 2002Translations: (Re)Shaping of Literature and Culture. İstanbul: İstanbul Boğaziçi Press.Google Scholar
Perdikaki, Katerina
2017b “Film Adaptation as an Act of Communication: Adopting a Translation-Oriented Approach to the Analysis of Adaptation Shifts.” Meta 62 (1): 3–18. CrossrefGoogle Scholar
2017c “Film Adaptation as Translation: An Analysis of Adaptation Shifts in Silver Linings Playbook .” Anafora 4 (2): 249–265. CrossrefGoogle Scholar
2018 “Film Adaptation as the Interface between Creative Translation and Cultural Transformation: The Case of Baz Luhrmann’s The Great Gatsby .” The Journal of Specialized Translation 29: 169–187.Google Scholar
Perkins, Claire, and Constantine Verevis
2015 “Transnational Television Remakes.” Continuum 29 (5): 677–683. CrossrefGoogle Scholar
Pilcher, Jane, and Imelda Whelehan
2017Key Concepts in Gender Studies. London: Sage. CrossrefGoogle Scholar
[ p. 271 ]
Revenge
2011–2015Mike Kelley, Page Fright, Temple Hill Entertainment, ABC Studios.Google Scholar
Sakallı, N. and et al.
2001 “Evlilik öncesi yaşanan cinsel ilişkiye ve kadınların evlilik öncesi cinsel ilişkide bulunmasına karşı tutumlar.” İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi 22 (1): 15–29.Google Scholar
Sancaktaroğlu Bozkurt, Sinem, and A. Şirin Okyayuz
2020 “Çeviride Kadın Sesi: Alıcıların ve İşverenlerin Gözünden Sesli Betimleme.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 37 (1): 47–58. CrossrefGoogle Scholar
Sayın, Önal
1990Aile Sosyolojisi: Ailenin Toplumdaki Yeri. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
Scognamillo, Giovanni
2014Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık.Google Scholar
Silverman, Kaja
1988The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London; New York: Routledge.Google Scholar
Taş, Seda
2018 “Kadın çevirmenlerin çeviri grupları ve kolektif çeviri çalışmaları aracılığıyla Türkçede feminist kadın yazarlar ve eserleri.” Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 8 (16): 108–124. CrossrefGoogle Scholar
The OC
2003–2007Josh Schwartz, Wonderland Sound and Vision, Warner Bros. Television, College Hill Pictures Inc.Google Scholar
Umutsuz Ev Kadınları
2011–2014Özlem Bayşu Ünlü, Barış Erçetin, Medyapım.Google Scholar
van Leuven-Zwart, Kitty M.
1989 “Translation and Original: Similarities and Dissimilarities I.” Target 1 (2): 151–181. CrossrefGoogle Scholar
Verevis, Constantine
2006Film Remakes. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
von Flotow, Luise
1991 “Feminist Translations: Contexts, Practices and Theories.” TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction 4 (2): 69–84. CrossrefGoogle Scholar
1997Translation and Gender Translating in the “Era of Feminism.” Manchester: St. Jerome and Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar
2010 “Gender in Translation.” In Handbook of Translation Studies. Volume 1, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, 129–134. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
von Flotow, Luise, and Daniel E. Josephy-Hernández
2018 “Gender in Audiovisual Translation: Advocating of Gender Awareness.” In The Routledge Handbook of Audiovisual Translation, edited by L. Pérez-González, 296–311. London: Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Yüksel, Metin
2003 “Diversifying Feminism in Turkey in the 1990s.” Master’s diss. Bilkent University, Turkey.Google Scholar
[ p. 272 ]