Chapter published in:
A World Atlas of Translation
Edited by Yves Gambier and Ubaldo Stecconi
[Benjamins Translation Library 145] 2019
► pp. 81104
References

References

An, Dongyang
2009 “Qianxi ershiyi shiji Zhongguo fanyi zouxiang” [A Brief Analysis of Translation Trends in China in the Twentieth Century]. Hubei jingji xueyuan xuebao (Renwen xuehui kexueban) 6.7: 143–145.
Beckett, Gulbahar H. and Gerard A. Postiglione
(eds) 2012China’s Assimilationist Language Policy: The Impact on Indigenous/Minority Literacy and Social Harmony. London/New York: Routledge.
Bian, Yanjie, et al.
2013Zhongguo Xibu baogao [Western China Report]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.
Branchadell, Albert
2004 “Introduction: Less Translated Languages as a Field of Inquiry.” In Less Translated Languages. Eds. Albert Branchadell and Lovell M. West, 1–23. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref link
Cai, Yinhua, Zhang Mi, and Chen Xianghong
2010 “Guonei fanyi shichang cunzai de wenti ji gaijin cuoshi” [Problems in China’s Translation Market and Methods of Improvement]. Linqu jiaoxue 12: 73–74.
Chan, Leo Tak-hung
2004Twentieth-Century Chinese Translation Theory: Modes, Issues and Debates. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Crossref link
Cheung, Martha P. Y.
(ed.) 2006An Anthology of Chinese Discourse on Translation, Volume 1: From Earliest Times to the Buddhist Project. Manchester: St. Jerome.
De Varennes, Fernand
2006 “Language Rights of Minorities and Increasing Tensions in the People’s Republic of China.” Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law 2: 1–28. Crossref link
Dwyer, Arienne M.
2005The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse. Washington: East-West Center.
González Núñez, Gabriel
2013 “Translating for Linguistic Minorities in Northern Ireland: A Look at Translation Policy in the Judiciary, Healthcare, and Local Government.” Current Issues on Language Planning 14 (3–4): 474–489. Crossref link
Han, Enze
2013Contestation and Adaptation: The Politics of National Identity in China. Oxford: Oxford University Press. Crossref link
Heilbron, Johan and Gisèle Sapiro
2007 “Outline for a Sociology of Translation: Current Issues and Future Prospects.” In Constructing a Sociology of Translation. Eds. Michaela Wolf and Alexandra Fukari, 93–108. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins. Crossref link
Information Office of the State Council of the PRC
2010 “China’s Ethnic Policy and Common Prosperity and Development of All Ethnic Groups.” Chinese Journal of International Law 9: 221–259. Crossref link
Li, Mingjiang
2009Soft Power: China’s Emerging Strategy in International Politics. Lanham: Lexington Books.
Liu, Lydia H.
1996 “Translingual Practice: The Discourse of Individualism between China and the West.” In Narratives of Agency: Self-making in China, India, and Japan. Ed. Wimal Dissanayake, 1–34. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Luo, Xinzhang
1984 “Woguo zicheng tixi de fanyi lilun” [China’s Own System of Translation Theory]. In Fanyi lunji. Ed. Luo Xinzhang, 1–19. Beijing: Commercial Press.
Ma, Zengqi and Xin Lili
2015 “Minzu yizhi yanjiu de wenti yu sikao” [Reflections on the Problems of Doing Research on Ethnic Mentalities]. Chuanbo wenhua no. 4: 22–27.
Macpherson, Seonaigh
2012 “From Neo-liberal Ideology to Critical Sustainability Theory for Language Policy Studies in the PRC.” In Beckett and Postiglione, 190–206.
Mu, Lei
2015 “Woguo shaoshu minzu yuyan fanyi yanjiu xianzhuang fenxi” [Analysis of the Current Research on China’s Ethnic Minority Language Translations]. Waiyu jiaoxue yu yanjiu 47 (1): 130–140.
Pennycook, Alastair
2010Language as a Social Practice. London/New York: Routledge. Crossref link
Raine, Roberta
2010 “Minority Language and Translation in Tibet.” mTm 2:35–53.
Ren, Dongsheng and Gao Yuxia
2014 “Shilun guonei yujixing guojia fanyi shijian—Zhongguo minzu yuwen fanyiju fanyi huodong kaocha” [On China’s National Interlingual Translation Practice: A Survey of the Translation Activities of the Chinese Minority Languages and Translation Bureau]. Minzu fanyi no.3: 36–43.
Sapiro, Gisèle
2014 “The Sociology of Translation: A New Research Domain.” In A Companion to Translation Studies. Eds. Sandra Bermann and Catherine Porter. 82–94. Hoboken: John Wiley and Sons. Crossref link
Shang, Yaning
2011 “Woguo fanyi canye fazhan: Pingjing yu chulu” [The Development of China’s Translation Industry: Struggles and Solutions]. Qianyan 15: 184–187.
Tan, Jianghua and Wang Xiaoyan
2009 “Hanyu dianji Yingyizhe de fanyiguan” [The Translation Views of English Translators of the Chinese Classics]. Yuwen xuekan 5: 168–171.
Tsering, Dawa
2014 “Xin Zhongguo chengli yilai Zangyuyan wenzi zhengce yanbian ji Zangyuwen fanyi gongzuo fazhan xianzhuang yanjiu” [Changes in Tibetan Language Policy since the Founding of New China and Current Developments in Tibetan Translation Work: A Study]. Minzu fanyi 2: 81–87.
Tsung, Linda
2009Minority Languages, Education and Communities in China. New York: Palgrave Macmillan. Crossref link
Wei, Qingguang
2011 “Gaige kaifang sanshinian lai woguo fanyi chuban huodong de shehui dongli jizhi fenxi” [An Analysis of the Social-action Mechanisms of Translation Publishing during China’s Reform Era]. Zhongguo chuban May issue: 7–12.
Yang, Pei
2010 “Guonei fanyi shichang fazhan qingkuang puxi” [On the Development of China’s Translation Market]. Keji zixun 27: 228–229.
Yu, Shiyi
2008 “Sinological Translation, Its Methods, and Globalization: How Do Sinological Translators Communicate with Their Potential Readers?Perspectives: Studies in Translatology 16 (1–2): 39–48. Crossref link
2007 “Translation as Participation: A Reflection on the Recent Surge of English Translation of Chinese Classics in China.” Neohelicon 34 (2): 91–99. Crossref link
Zeng, Lin
2013 “Encounter between Languages: Liang Qichao’s Translation and Translingual Practice.” New Zealand Journal of Asian Studies 15: 77–91.
Zhou, Minglang
2012 “The Contact between Putonghua (Modern Standard Chinese) and Minority Languages in China.” International Journal of the Sociology of Language 215: 1–17. Crossref link
(ed) 2004Language Policy in the People’s Republic of China: Theory and Practice since 1949. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Zhou, Minglang and Heidi A. Ross
2004 “Introduction: The Context of the Theory and Practice of China’s Language Policy.” In Zhou, 1–18.
Zhou, Yaowen and Fang Fenghe
2004 “The Use and Development of Dai and Its Vernacular Writing Systems.” In Zhou, 201–218.