Part of
Literary Translator Studies
Edited by Klaus Kaindl, Waltraud Kolb and Daniela Schlager
[Benjamins Translation Library 156] 2021
► pp. 215232
References
Agorni, Mirella
2005A marginal(ized) Perspective on Translation History: Women and Translation in the eighteenth Century. Meta 50 (3): 817–830. DOI logoGoogle Scholar
Beccari, Mme
1791De Gevaaren van den Laster, in eene briefwisseling tusschen Miss Fannij Spingler, en haare vrienden. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. The Hague: Isaac van Cleef.Google Scholar
Buijnsters, Piet
1983Betje Wolff als vertaalster: opvattingen en praktijk. Ars & Ingenium. Studien zum Übersetzen. Festgabe Frans Stoks zum 60. Geburtstag, Ester Hans, Guillaume van Gemert and Jan van Megen (eds), 219–230. Amsterdam: Maarssen.Google Scholar
(ed.) 1987Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht: Hes & de Graaf Publishers.Google Scholar
Clairon, Mlle
[pseud. Claire Josèphe Hippolyte Léris de La Tude] 1799Gedenkschriften van Hippolyte Clairon, en aanmerkingen over de toneelkunde, gevolgd door de Wijsgeerige aanmerkingen over het treurspel van den beroemden Fontenelle. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. The Hague: Isaac van Cleef.Google Scholar
Cohen, Margaret and Dever, Carolyn
(eds) 2002The Literary Channel. The Inter-National Invention of the Novel. Princeton: Princeton University Press. DOI logoGoogle Scholar
Craig, William
1770Het Leeven van Jezus Christus. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. Hoorn: T. Tjallingius.Google Scholar
Cumberland, Richardon
1799Henry. In 4 deelen. Door den Schrijver van Arundel. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. Amsterdam: J. Dóll.Google Scholar
Dhondt, Reindert and Vanacker, Beatrijs
2013Ethos. Pour une mise au point conceptuelle et méthodologique. COnTEXTES 13: art. 1. Available at: [URL] (last accessed 17 January 2020). DOI logoGoogle Scholar
Dow, Gillian
2014Translation, cross-channel exchanges and the novel in the Long Eighteenth Century. Literature Compass 11: 691–702. DOI logoGoogle Scholar
D’hulst, Lieven
2015The Figure of the Translator revisited: a theoretical overview and a case study. Convergences francophones 2 (2): 1–11. DOI logoGoogle Scholar
Flotow, Luise von
1991Feminist Translation: Contexts, Practices, Theories. TTR 4 (2): 69–84. DOI logoGoogle Scholar
1997Translation and Gender: Translating in the ‘Era of Feminism’. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar
Genlis, Stéphanie-Félicité de
1782Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. The Hague: Isaac van Cleef.Google Scholar
Gilleir, Anke, Montoya, Alicia and van Dijk, Suzan
(eds) 2010Women Writing Back/Writing Women Back. Transnational Perspectives from the Late Middle Ages to the Dawn of the Modern Era. Leiden: Brill.Google Scholar
Hayes, Julie Candler
2009Translation, Subjectivity, and Culture in France and England, 1600–1800. Stanford: Standford University Press.Google Scholar
Hermans, Theo
1996The translator’s voice in translated narrative. Target 8 (1): 23–48. DOI logoGoogle Scholar
2014Positioning Translators: Voices, views and values in translation. Language and Literature 23 (3): 285–301. DOI logoGoogle Scholar
Johannes, Gert-Jan
2001The Development of the Literary Field and the Limitations of ‘Minor’ Languages: The Case of the Northern Netherlands 1750–1850. Poetics 28 (5–6): 349–376. DOI logoGoogle Scholar
Korpel, Luc
1992Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse taalreflectie (1750–1820) in een Westeuropees kader. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Leemans, Inger and Johannes, Gert-Jan
2013Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700–1800: de Republiek. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
Martens, David
2011La fabrique d’une notion. Entretien avec Jérôme Meizoz au sujet du concept de “posture”. Propos recueillis par David Martens. Interférences littéraires/Literaire interferenties 6: 199–212.Google Scholar
McMurran, Mary Helen
2009The Spread of Novels. Translation and Prose Fiction in the Eighteenth Century. Princeton: Princeton University Press. DOI logoGoogle Scholar
Meizoz, Jérôme
2007Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur. Genève: Slatkine.Google Scholar
2011La fabrique des singularités. Postures littéraires II. Genève: Slatkine.Google Scholar
Nicolai, Christoph F.
1800Vertrouwde Brieven van Adelheid B. aan hare vriendin Julie S. naar het Hoogduitsch. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. The Hague: Leeuwestyn.Google Scholar
Oxenstierna, Johan Turesson
1765Gedachten over verscheide onderwerpen, van den Heer Grave d’Oxenstirn. Translator Elisabeth Wolff-Bekker. Hoorn: T. Tjallingius.Google Scholar
Piper, Andrew
2006The making of transnational textual communities. German women translators, 1800–1850. Women in German Yearbook 22: 119–144. DOI logoGoogle Scholar
Robinson, Douglas
1995Theorizing Translation in a Woman’s Voice. Subverting the Rhetoric of Patronage, Courtly Love and Morality. The Translator 1(2): 153–175. DOI logoGoogle Scholar
Schenkeveld-van der Dussen, Riet
1997Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550–1850. Van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation. Cultural Identity and the Politics of Transmission. London/New York: Routledge.Google Scholar
Stuurman, Siep
2004François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality. Harvard: Harvard University Press.Google Scholar
Taivalkovski-Shilov, Kristiina and Suchet, Myriam
2013La traduction des voix intra-textuelles/ Intratextual voices in translation. Montréal: éditions québecoises de l’oeuvre.Google Scholar
van Deinsen, Lieke and Vanacker, Beatrijs
2019Found through Translation. Female translators and the Construction of Relational Authority in the eighteenth-century Dutch Republic. Early Modern Low Countries 3: 60–80. DOI logoGoogle Scholar
van Strien-Chardonneau, Madeleine
2004Betje Wolff (1738–1804), traductrice. Études germaniques 59 (3): 489–500.Google Scholar
Wolff-Bekker, Elisabeth
1772Lier-Veld-en Mengelzangen. Hoorn: T. Tjallingius.Google Scholar
Wolff-Bekker, Elisabeth and Aagje Deken
1782Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. The Hague: Isaac van Cleef.Google Scholar