Chapter published in:
Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the world
Edited by Susan Nacey, Aletta G. Dorst, Tina Krennmayr and W. Gudrun Reijnierse
[Converging Evidence in Language and Communication Research 22] 2019
► pp. 183202
References
Badryzlova, Y., Isaeva, Y., Shekhtman, N., & Kerimov, R.
(2013) Annotating a Russian corpus of conceptual metaphor: A bottom-up approach. In Proceedings of the Workshop on Metaphor in NLP. Atlanta, GA 13 June 2013, 77–86. http://​aclweb​.org​/anthology​/W13​-09Google Scholar
Bralczyk, J., Sobol, E., Drabik, L., Kłosińska, A., Kubiak-Sokół, A., Stankiewicz, A. Szewczyk, M., & Wiśniakowska, L.
(2005) Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. http://​sjp​.pwn​.plGoogle Scholar
Cockiewicz, W.
(2011) Metaforyka Leśmiana. Analiza lingwistyczna. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
Comrie, B., & Corbett, G. G.
(1993) The Slavonic languages. London: Routledge.Google Scholar
Dobrzyńska, T.
(1994) Mówiąc przenośnie …: studia o metaforze. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.Google Scholar
Doroszewski, W.
(Ed.) (1958–1962) Słownik języka polskiego. Warszawa: Polska Akademia Nauk.Google Scholar
Dubisz, S.
(Ed.) (2003) Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Juszczyk, K., & Kamasa, V.
(2016) Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej. Język a Komunikacja 37, 177–186.Google Scholar
Krippendorff, K.
(2004) Content analysis: An introduction to its methodology. New York, NY: Sage.Google Scholar
Landis, J. R., & Koch, G. G.
(1977) The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33(1), 159–174. CrossrefGoogle Scholar
Marhula, J., & Rosiński, M.
(2014) Identifying metaphor in spoken discourse: Insights from applying MIPVU to radio talk data. Studia Anglica Rasoviensia 11, 32–43.Google Scholar
Mickiewicz, A.
(1917) Pan Tadeusz. (G. R. Noyes, Trans.). London, Toronto: J.M. Dent & Sons.Google Scholar
Pragglejaz Group
(2007) MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor & Symbol 22(1), 1–39. CrossrefGoogle Scholar
Przybylska, R.
(2002) Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Kraków: Universitas.Google Scholar
Radden, G., & Matthis, E.
(2002) Why ‘similar to’, but ‘different from.’ In H. Cuyckens & G. Radden (Eds.), Perspectives on prepositions (pp.231–255). Berlin: Max Niemeyer Verlag. CrossrefGoogle Scholar
Rundell, M.
(Ed.) (2002) Macmillan English dictionary for advanced learners. Oxford: Macmillan.Google Scholar
Sadowska, I.
(2012) Polish: A comprehensive grammar. Abingdon, Oxon: Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Steen, G. J.
(2007) Finding metaphor in grammar and usage. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T.
(2010) A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Urbonaitė, J.
(2015) Metaphor identification procedure MIPVU: An attempt to apply it to Lithuanian. Taikomoji kalbotyra 7, 1–25. www​.taikomojikalbotyra​.ltGoogle Scholar
Zawisławska, M.
(2011) Metafora w języku nauki: na przykładzie nauk przyrodniczych. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar