Article published in:
Language Endangerment: Disappearing metaphors and shifting conceptualizations
Edited by Elisabeth Piirainen and Ari Sherris
[Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts 7] 2015
► pp. 155174
References
Arboe, T.
(2012) Dialekter og standardsprog – synspunkter og undersøgelser siden 1960 [Dialects and standard language – viewpoints and investigations since 1960]. Ord & Sag, 32, 18–34.Google Scholar
(2013) En- og flertydige idiomer (metaforer) i jysk og rigsdansk [Idioms (metaphors) with one or more meanings in Jutlandic and Standard Danish]. In S. Borchmann, I. Schoonderbeek Hansen, T.T. Hougaard, O. Togeby, & P. Widell (Eds.), Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen (pp.43–51). Aarhus: Aarhus Universitet.Google Scholar
(2014) Phraseology – central parts of culture treated in a dictionary. In V. Jesenšek & P. Grzybek (Eds.), Phraseologie im Wörterbuch und Korpus – Phraseology in Dictionaries and Corpora (pp.27–38). Maribor (etc.): Tiskarna Saje d.o.o.Google Scholar
Bennike, V., & Kristensen, M.
(1912) Kort over de danske folkemål [Maps concerning the Danish vernaculars]. København: Gyldendal.Google Scholar
Burger, H.
(2007) Semantic aspects of phrasemes. In H. Burger, D. Dobrovol’skij, P. Kühn, & N.R. Norrick (Eds.), Phraseology. An international handbook of contemporary research (pp.90–109). Berlin/New York: de Gruyter.Google Scholar
Croft, W., & Cruse, A.D.
(2004) Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
DanEng. = Vinterberg, H., og Bodelsen, C.A. (1966) Dansk-Engelsk Ordbog [Danish-English Dictionary]. 1–2. København: Gyldendal.Google Scholar
DDO = Den danske ordbog [The Danish Dictionary] (2002–2005) 1–6. København: Gyldendal.Google Scholar
Dobrovol’skij, D., & Piirainen, E.
(2005) Figurative language. Cross-cultural and cross-linguistic perspectives. Amsterdam [etc.]: Elsevier.  MetBibGoogle Scholar
(2009) Zur Theorie der Phraseologie. Kognitive und kulturelle Aspekte. Tübingen: Stauffenburg.Google Scholar
Feilberg. = Feilberg, H.F. (1886–1914) Ordbog over jyske almuesmål [Dictionary of Jutlandic vernaculars]. 1–4. København: Thieles Bogtrykkeri.Google Scholar
Filatkina, N.
(2007) Pragmatische Beschreibungsansätze. In H. Burger, D. Dobrovol’skij, P. Kühn & N.R. Norrick (Eds.) Phraseology. An international handbook of contemporary research (pp.132–158). Berlin/New York: de Gruyter.Google Scholar
Fillmore, C.F.
(1985) Frames and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica, 85(1), 222–254. Bologna: Società editrice el Mulino.Google Scholar
Jysk Ordbog
Dictionary of the Jutlandic dialects]. www​.jyskordbog​.dk (A–I), manuscript 
(J–KL), card index (KN – Å/AA). Peter Skautrup Center of Jutlandic Dialect Research, Aarhus University.
Lakoff, G.
(1987) Women, fire and dangerous things. Chicago/London: The University of Chicago Press. Crossref  BoPGoogle Scholar
Lakoff, G., & Johnson, M.
(1980/2003) Metaphors we live by. Chicago/London: The University of Chicago Press.  BoPGoogle Scholar
ODS = Ordbog over det danske Sprog [Dictionary of the Danish Language] (1918–1956) 1–28. København: Gyldendal.Google Scholar
ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement [Dictionary of the Danish Language. Supplement] (1992–2005) 1–5. København: Gyldendal.Google Scholar
Piirainen, E.
(2000) Phraseologie der westmünsterländischen Mundart. 1–2. Baltmannsweiler: Schneider Verlag.Google Scholar
(2007) Phrasemes from a cultural semiotic perspective. In H. Burger, D. Dobrovol’skij, P. Kühn, & N.R. Norrick (Eds.) Phraseology. An international handbook of contemporary research (pp.208–219). Berlin/New York: de Gruyter.Google Scholar
(2012) Widespread idioms in Europe and beyond. Toward a Lexicon of common figurative units. New York [etc.]: Peter Lang. CrossrefGoogle Scholar
Skautrup, P.
(1944) Det danske Sprogs Historie [History of the Danish language]. 1. København: Gyldendal.Google Scholar
Stern, J.
(2008) Metaphor, semantics, and context. In Gibbs (Ed.), The Cambridge handbook of metaphor and thought (pp.262–279). Cambridge: University Press. Crossref  MetBibGoogle Scholar