Article published in:
Cognitive Linguistic Studies
Vol. 1:2 (2014) ► pp. 197217
References
Chao, Y.R.
(1968) A Grammar of spoken Chinese (pp. 296–297). Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
Gentener, D., Holyoak, K.J., & Kokinov, B.N.
(2001) The analogical mind: Perspectives from cognitive science. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Halliday, M.A.K.
(1994) An introduction to functional grammar. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press & Edward Arnold (Publishers) Limited.Google Scholar
Huang, C.-T.J.
(1988) Shuo “shi” he “you” [On “shi” and “ you” in Chinese]. The Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, 59(1), 43–64.Google Scholar
Huang, C.-T.J, Li, Y.-H.A, & Li, Y.
(2009) The syntax of Chinese. New York: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Kimura, H.
(2003)  De zi ju de jushi yuyi ji De zi de gongneng kuozhan [Sentence patterns and semantics of De sentence and functional extension of De]. Zhongguo Yuwen [Chinese Language], 4, 303–314.Google Scholar
Li, C.N., & Thompson, S.A.
(1981) Mandarin Chinese: A functional Reference grammar. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Liu, D.
(2003) Yuyan leixing xue yu hanyu yanjiu [Typology of language and studies of Chinese]. Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World], 4, 5–12.Google Scholar
Liu, M.
(2008) Hanyu jiegou zhuci “De” de lishi yanbian yanjiu [A Study of historical evolution of Chinese structural particle DE]. Beijing: Yuwen Press.Google Scholar
, S.
(1962) Guanyu “yuyan danwei de tongyixing” dengdeng [Remarks on sameness of linguistic units and other aspects]. In LüShuxiang Xuanji [Selected Readings of Lü, Shuxiang]. Huang, Guoying. Changchun: Dongbei Normal University Press 2005.Google Scholar
(1979) Hanyu yufa fenxi wenti [Issues on Chinese Grammatical Analyses]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Ōta, T.
(1958) Zhongguoyu lishi wenfa [Historical Grammar of Chinese Language] (Chinese Version, pp. 328–329). Translated by Jiang, Shaoyu and Xu, Changhua. Beijing: Peking University Press 1987.Google Scholar
Peyraube, A.
2000Westernization of Chinese grammar in the 20th century: Myth or reality? Journal of Chinese Linguistics, 28(1), 1–25.Google Scholar
Ross, C.
1983On the functions of mandarin de . Journal of Chinese Linguistics, 11(2), 214–246.Google Scholar
Russell, B.
1930Introduction to Mathematical Philosophy [Shuli zhexue daolun] (Chinese version). Translated by Yan Chengshu. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Sugimura, H.
(1999) De zi jiegou, chengzhi yu fenlei [De construction, anaphoric reference and classification]. In L. Jiang & J. Hou (Eds.), Collected papers of the first international conference of Chinese linguistics. Beijing: Chinese Social Science Press.Google Scholar
Tang, T.-C.
(1983) Focusing constructions in Chinese: Cleft sentences and pseudo-cleft Sentences. In T.-c. Tang, L.C. Robert & Y.-c. Li (Eds.), Studies in Chinese syntax and semantics, universe and scope: Presupposition and quantification in Chinese. Taipei: Student Book Co.Google Scholar
Teng, S.-H.
(1979) Remarks on cleft sentences in Chinese. Journal of Chinese Linguistics, 7(1), 101–114.Google Scholar
Traugott, E.C.
(2014) Toward a constructional framework for research on language change. Cognitive Linguistic Studies, 1, 3–21. CrossrefGoogle Scholar
Wells, R.S.
(1947) Immediate constituents. Language, 23(3), 81–117. CrossrefGoogle Scholar
Yuan, Y.
(2003) Cong jiaodian lilun kan juwei De de jufa, yuyi gongneng [A study of syntactic and semantic functions of sentence-final DE]. Zhongguo yuwen [Chinese Language], 1, 3–16.Google Scholar
Zhang, H.
(2004) Cong jiaodian lilun kan hanyu fenlieshi panduan ju de shengcheng [On the derivation of cleft assertive sentences from focus theory]. Yuyanxue luncong [Symposium of Linguistics], 30, 91–116. Chinese Research Center of Peking University. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
(2005) Yingyu fenlieju de laiyuan: jian lun hanying fenlieju chabie zhi yinyou [A study of the origin of English cleft sentences and reasons of differences between Chinese clefts and its counterparts]. Waiyu jiaoxue yu yanjiu [Teaching and Research of Foreign Languages], 2, 140–146.Google Scholar
(2012) “Shi” zi jiegou de jufa yuyi yanjiu [A study of syntax and semantics of Shi construction in Chinese]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
(2013) Hanyu jufaxue [The Syntax of Chinese]. (Chinese Version). Beijing: World Publishing Company.Google Scholar
Zhang, H., & Sze-Wing, T.
(2010) Yu kong yulei xiangguan de teyi xing “shi” zi ju de jufa, yuyi [On the Syntax and Semantics of the Idiosyncratic Copular Sentences and Empty Categories]. Dangdai yuyanxue [Contemporary Linguistics], 1, 14–23.Google Scholar
Zhao, Y.
(1956) Hanyu jiegou ge cengci jian xingtai yu yiyi de tuojie xianxiang [Disjointed phenomena between morphology and meaning at various levels of structures in Chinese]. In Zhao Yuanren yuyanxue lunwenji [Linguistic Proceedings by Zhao Yuanren] (pp. 809–819). Wu Zongji and Zhao Xinna. Beijing: The Commercial Press 2002.Google Scholar
Zhu, D.
(1978) De zi jiegou he panduan ju [De construction and assertive sentences]. In Xiandai hanyu yufa yanjiu [Studies of Chinese Grammar] (pp. 125–150). Zhu Dexi. Beijing: The Commercial Press 1980.Google Scholar
(1983) Zizhi yu zhuanzhi [Self-designation and transferred designation]. Fangyan [Journal of Dialects], 1, 16–31.Google Scholar