Article published in:
Historiographia Linguistica
Vol. 15:1/2 (1988) ► pp. 289316
Cited by

Cited by 1 other publications

Fransen, Sietske
2017. Anglo-Dutch translations of medical and scientific texts. Literature Compass 14:4  pp. e12385 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 20 march 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.

References

References

Alston, Robin C.
1967Bibliography of the English Language from the Invention of Printing to the year 1800. Vol. II. Bradford: Ernest Cummins.Google Scholar
Andresen, Julie
1986Review of Zapp & Schröder 1984. HL 13.111–16.Google Scholar
Baardman, Gerrit G.
1953 “Geschiedenis van het Onderwijs in Vreemde Talen tot het Einde van de XIXe Eeuw”. Levende Talen 172.525–49.Google Scholar
1961 “Geschiedenis van het Onderwijs in het Frans in Nederland in the Twintigste Eeuw”. Levende Talen 1911–1961, Jubileumnummer ed. by J. van der Schaar & P. H. Breitenstein, 141–85.Google Scholar
Bender, Jutta
1979Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion um Sprachwissenschaft und Sprachunterricht. Frankfurt/M.: Diesterweg.Google Scholar
Berriot-Salvadore, Evelyne
1982 “L’emploi du temps d’une écolière à Anvers, en 1580, d’après La guirlande des Jeunes filles, par Gabriel Meurier”. Bibliothèque d’humanisme et renaissance 44.533–44.Google Scholar
Breet, Gemma de and Rineke Ceton
1982Leerboeken Engels, Frans en Spaans in Nederland 1796–1900: Inventarisatie, bibliografie en aanzet tot beschrijving. Unpubl. ms., Nijmegen: I.T.T., Katholieke Univ. Nijme-gen.Google Scholar
Bruckner, John
1971A Bibliographical Catalogue of seventeenth-century German Books published in Holland. (= Anglica Germanica, 13.) The Hague & Paris: Mouton.Google Scholar
Budde, Gerhard
1906 “Ein Gang durch Jahrhunderte sprachlicher Methodik”. Neue Jahrbücher für Pädagogik 9.263–71.Google Scholar
Buis, Theo J. M. N. and Maria M. B. Oud-de Glas
1984De Keuze van Taalgebruiksdoelen voor het Vreemde-Talenonderwijs: Verslag van een Delphi-onderzoek. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie.Google Scholar
Carpay, Jacques
1975Onderwijsleerpsychologie en Leergangontwikkeling in het Moderne Vreemde-Talenonderwijs. Groningen: H.D. Tjeenk Wil-link.Google Scholar
Chomsky, Noam
1966 “Linguistic Theory”. Language Teaching: Broader contexts ed. by Robert Mead, 43–49. New York: M.L.A. Materials Center.Google Scholar
Claes, Frans
1974Lijst van Nederlandse Woordenlijsten en Woorden-boeken gedrukt tot 1600. (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, 4.) Nieuwkoop: B. de Graaf. (Supplements in De Gulden Passer 54 [1976] 47–63; 57 (1979) 128–36.) [Cf. Knops 1985.]Google Scholar
Claessen, Jos
1980Moderne Vreemde Talen uit Balans. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociologie.Google Scholar
Closset, François
1949Didactique des langues vivantes. Paris: Didier.Google Scholar
Dibbets, Geert R. W.
1983 “Peeter Heyns’ Cort onderwijs: Een schoolboek voor het onderwijs in de Franse taal uit de tweede helft van de zestiende eeuw”. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 99.85–107.Google Scholar
Diller, Karl C.
1971Generative Grammar, Structural Linguistics and Language Teaching. Rowley, Mass.: Newbury House.Google Scholar
Dorsten, Jan A. van
1961Thomas Basson, 1555–1613: English printer at Leiden. Leiden & London: Sijthoff.Google Scholar
Dudok, Gerard A.
1954 “Beoefening van het Engels in Nederland: Historisch overzicht”. Levende Talen 174.178–94.Google Scholar
Els, Theo van, Guus Extra, Charles van Os and Theo Bongaerts
1977Handboek voor de Toegepaste Taalkunde: Het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Els, Theo van, Theo Bongaerts, Guus Extra, Charles van Os and Anne-Mieke Janssen-van Dieten
1984Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages. London: Edward Arnold.Google Scholar
Els, Theo van and Theo J. M. N. Buis
1987De Praktijk van het Onderwijs Moderne Vreemde Talen in the Bovenbouw Havo/Vwo. Enschede: VALO-VT.Google Scholar
Els, Theo van and Guus Extra
1987 “Foreign and Second Language Teaching in Western Europe: A comparative overview of needs, objectives, and politics”. Sociolinguistica 1.100–125.Google Scholar
Els, Theo van and Mathieu Knops
1987Review of Zapp & Schröder 1984. The Modern Language Journal 71.342–43.Google Scholar
Els, Theo van and Henk Radstake
1987Het Moderne Vreemde-Talenonderwijs: 10 Jaar leerplanontwikkeling, 1975–1985. Enschede: SLO.Google Scholar
Essen, Arthur J. van
1983E. Kruisinga: A chapter in the history of linguistics in the Netherlands. Leiden: Martinus Nijhoff. [Cf. Sundby 1985.]Google Scholar
1986 “Vijfenzeventig Jaar Grammatica in het Vreemde-Talenonderwijs”. Levende Talen 411.282–89.Google Scholar
Frank van Westrienen, Anna
1983De Groote Tour: Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. (Diss., Univ. of Leiden.)Google Scholar
Frédéric, Anne-Marie
1977 “Supplément à la bibliographie des impressions espagnols des Pays-Bas méridionaux”. De Gulden Passer 55.1–66.Google Scholar
Gessler, Jean
1931Het Brugsche Livre des mestiers en zijn navolgingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch to leeren. 6 vols. Brugge: Desclée De Brouwer.Google Scholar
Gouin, François
1880L’art d’enseigner et d’étudier des langues. Paris: Librairie Fischbucher.Google Scholar
Hendrickx, Antoine
1952De Leerboeken en het Onderwijs van het Frans te Antwerpen in de 16e en 17e Eeuw. Unpubl. diss., Univ. of Gent.Google Scholar
1953 “De stand van de algemene methodiek en didactiek van de Franse taal in 16e en 17e eeuwen”. Handelingen van het 20ste Vlaams Filologencongres, 29–34.Google Scholar
1961 “Franse school- en leerboeken in de 16e en 17e eeuw”. Paedagogica Historica 1.225–43.Google Scholar
Howatt, Anthony P. R.
1984A History of English Language Teaching. London: Oxford Univ. Press.Google Scholar
Ickenroth, Jacques
1974Taaltheorie en Vreemde-Talenonderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Jung, Lothar
1980 “Sprachdidaktische Erwägungen in Lehrmateralien zum Englischunterricht des 17. and 18. Jahrhunderts”. Die neueren Sprachen 79.161–74.Google Scholar
Kelly, Louis G.
196925 Centuries of Language Teaching. Rowley, Mass.: Newbury House.Google Scholar
Knops, Mathieu
1982Leerboeken Duits 1668–1917: Aanzet tot een inventarisatie. Unpubl. ms., Nijmegen: I.T.T., Katholieke Univ. Nijmegen.Google Scholar
1985 “Aanvullingen op … [Claes 1974]”. Dokumentaal 14.150–53.Google Scholar
1987Review of Zapp & Schröder 1984. Leuvense Bijdragen 76.358–65.Google Scholar
Koster, Cor and Johan Matter
1983Vreemde Talen Leren en Onderwij-zen. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Kuiper, Willem
1961Historisch-didactische Aspecten van het Onderwijs in het Duits: Beschouwingen over de ontwikkeling van het Hoogduits op de Nederlandse scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Groningen: J.B. Wolters. (Diss., Univ. of Amsterdam.)Google Scholar
Lechner, Johannes
1987Weerspiegeling van Spanje: De belangstelling voor Spanje in Nederland 1900–1945. Amsterdam: Arbeiderspers.Google Scholar
Lemaître, Henri
1924Review of Riemens 1919. Revue des bibliothèques 34.307–35.Google Scholar
Loey, Adolphe van
1934 “Taalonderwijs in Vroegere Tijden”. De Vlaam-sche Gids 22.193–213.Google Scholar
Maréchal, Raymond
1972Histoire de renseignement et de la méthodologie des langues vivantes en Belgique des origines au début du 20e siècle. Paris: Didier.Google Scholar
Mackey, William F.
1965Language Teaching Analysis. London: Longman.Google Scholar
Mantou, Reine
1969 “Notes sur quelques manuels de coversation ‘français-flamand’ du XIVe au XVIe siècle”. Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut 82.157.Google Scholar
Mossay, Jean
1961 “De l’éducation des filles au XVIe siècle, dans les Pays-Bas, d’après l’oeuvre de l’écrivain avesnois Gabriel Meurier”. Les cahiers de la Fondation Charles Plisnier 6.90–98.Google Scholar
Nijhoff, Wouter and Maria E. Kronenberg
1923–1971Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540. 3 pts. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff. (Repr. 1965.)Google Scholar
Oud-de Glas, Maria
1985 “Het Nederlandse Vreemde-Talenonderwijs sinds de Mammoetwet”. Beeld van het Voortgezet Onderwijs ed. by A. M. L. van Wieringen, 21–31. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Peeters-Fontainas, Jean
1965Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas méridionaux. 2 vols. Nieuwkoop: B. de Graaf. [Cf. Frédéric 1977.]Google Scholar
Politzer, Robert
1967 “Preface”. Applied Linguistics and the Teaching of French ed. by Pierre Léon, 3–5. Montréal: Centre Educatif et Culturel.Google Scholar
Quinn, Terence
1974 “Theoretical Foundations in Linguistics and Related Fields”. Responding to New Realities ed. by Gilbert Jarvis, 329–53. Skokie, Ill.: National Textbook Company.Google Scholar
Riemens, Kornelis J.
1919Esquisse historique de l’enseignement du français en Hollande du XVIe au XIXe siècle. Leiden: Sijthoff. [Cf. Lemaître 1924.]Google Scholar
Roggen, Cornelis H.
1829Nieuwe Leerwijze om Vreemde Talen, volgens den Gang der Natuur, werktuiglijk aanteleren. ’s-Gravenhage: J. Immer-zeel, junior.Google Scholar
Rombouts, Sigebertus
1937Waarheen met ons Vreemde-Talenonderwijs? Historisch-psychologisch-didaktische beschouwing. Tilburg: Kath. Paedagogische Vereniging.Google Scholar
Scheurweghs, Gaston
1960 “English Grammars in Dutch and Dutch Grammars in English in the Netherlands Before 1800”. English Studies 61.129–67.Google Scholar
Scholten, Monique
1984Autoriteitenvermelding in Leerboeken Engels, Frans, Spaans en Duits in de 19e Eeuw in Nederland. Unpubl. ms., Nijmegen: I.T.T., Katholieke Univ. Nijmegen.Google Scholar
Schröder, Konrad
1987Biographisches und bibliographisches Lexikon der Fremdsprachenlehrer des deutschsprachigen Raumes Spätmittelalter bis 1800. Vol. 1 (Quellenverzeichnis Buchstaben A-C). (= Augsburger I- & I-Schriften, 40.) Augsburg: Univ. Augsburg.Google Scholar
Selm, Bertus van
1987Een menighte treffelijcke Boecken: Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw. Utrecht: HES Uitgevers. (Diss., Univ. of Amsterdam.)Google Scholar
Stern, David H.
1983Fundamental Concepts of Language Teaching. London: Oxford Univ. Press.Google Scholar
Sundby, Bertil
1985Review of van Essen 1983. HL 12.461–69.Google Scholar
Titone, Renzo
1968Teaching Foreign Languages: An historical sketch. Washington D.C.: Georgetown Univ. Press.Google Scholar
Verdeyen, René
1925–1935Colloquia et dictionariolum gedrukt door Fic-kaert te Antwerpen in 1616, opnieuw uitgegeven door R. Verdeyen. 3 vols. (= Uitgaven van de Vereeniging der Antwerpsehe Bibliophilen, 39, 40 & 42.) Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel; Den Haag: Martinus Nijhoff.Google Scholar
Vlaanderen, Hendrikus Th
1964“Vertaal in Goed Nederlands”: Een historische, vergelijkende en empirische studie van het onderwijs in het Frans bij het V.H.M.O. Groningen: J.B. Wolters.Google Scholar
Zapp, Franz Josef and Konrad Schröder
eds. 1984Tractatus Philosophico-Philologicus de Methodo Recte Tractandi Linguas Exoticas Speciatim Gallicam, Italicam et Anglicam (1724) by Christian Friedrich Seidelmann. (= Augsburger I- & I-Schriften, 30.) Augsburg: Univ. Augsburg. [Cf. Andresen 1986; van Eis & Knops 1987; Knops 1987.]Google Scholar