Article published in:
Historiographia Linguistica
Vol. 15:1/2 (1988) ► pp. 317329
References

References

A.Selected bibliography of Cornelis F. P. Stutterheim**

** For a full list of Stutterheim’s publications up to 1971 we would like to refer the reader to Stutterheim (1971), 298–312.

Cornelis F. P. Stutterheim
1930 “Het begrip ‘Modaliteit’”. De Nieuwe Taalgids 27.296–308.Google Scholar
1941Het Begrip Metaphoor. Een taalkundig en wijsgerig onderzoek. Diss., Univ. of Amsterdam. (Printed, Amsterdam: H. J. Paris 1941.)Google Scholar
1947aStijlleer. Den Haag: Servire.Google Scholar
1947b “Signifique et Linguistique”. Synthese 6.48–78.Google Scholar
1949Inleiding tot de taal-philosophie. Antwerpen: Standaard-Boekhandel; Nijmegen: Dekker & van de Vegt.Google Scholar
1954Taalbeschouwing en taalbeheersing. Amsterdam: J. M. Meulenhoff. (2nd. rev. ed. 1965; 3rd. ed. 1970.)Google Scholar
1956 “Pos als taalfilosoof”. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 48.65–73. (Repr. in Stutterheim 1971, 225–34.Google Scholar
1958Taalbeschrijving en Taalwaardering. (= Tilliburgis: Publikaties van de Katholieke Leergangen, 5.) ’s-Hertogenbosch: Malmberg. (Repr. in Stutterheim 1971, 157–71.)Google Scholar
1960a “Structuralism and Reconstruction: Some notes on the verbal system of Primitive Germanic”. Lingua 9.237–57. (Repr. in Stutterheim 1971, 102–119.)Google Scholar
1960b “Vrije en dienstbare etymologie”. Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1959–1960, 111–30. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.Google Scholar
1962 “Differences in Accentuation between Homonyms in Pairs of Minimally Differing Sentences”. Lingua 11.399–408. (Dutch version in Stutterheim 1971, 1–25.)Google Scholar
1966a “Time in Language and Literature”. The Voices of Time: A cooperative survey of man’s views of time as understood and described by the sciences and by the humanities ed. by J. T. Fraser, 163–79. New York: Braziller.Google Scholar
1966b “Woord vooraf”. Betekenis en betekenisstructuur. Nagelaten geschriften van Prof.Dr. A.W. de Groot ed. by G. F. Bos & H. Roose, 57. Groningen: J.B. Wolters.Google Scholar
1967a “Een mislukt beroep op de taalgebruiker”. Forum der Letteren 8.24–36.Google Scholar
1967b “Postal versus Reichling and Uhlenbeck”. FoL 3.292–93.Google Scholar
1968 “Gothic and Phonology”. Lingua 21.443–54.Google Scholar
1971Uit de verstrooiing. Gesproken en geschreven taalkundige be-schouwingen. Leiden: Universitaire Pers Leiden.Google Scholar
1974 “Accentual relationships as viewed and used in language”. Dutch Studies 1.27–36.Google Scholar
1979 “Interpretaties van metafoor en werkelijkheid”. Lezen en interpreteren. Een bundel opstellen voor S. Dresden ed. by E. van der Starre, F. F. J. Drijkoningen & W. Zwanenburg, 63–69. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
1981 “Dienstbare produktiviteit”. Produktiviteit in de morfologie. Een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck ed. by Bernard P. F. Al, Ariane van Santen & Henk Schultink, 64–73. Muiderberg: Coutinho. [= Forum der Letteren 22:1.]Google Scholar
1982 “Definitie of geen definitie. Problematiek van de definitie in de taalwetenschap, speciaal van de zinsdefinitie in Nederlandse grammatical”. Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde ed. by Lodewijk F. van Driel & Jan Noordegraaf, 35–51. Kloosterzande: Duerinck-Krachten.Google Scholar
1987 “Beeldspraak in de taalkunde der negentiende eeuw”. Deug-delijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw, 203–12. Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten.Google Scholar

B.Secondary sources

Coetsem, Frans van.
1956Das System der starken Verba und die Periodisierung im älteren Germanischen. (= Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, 19:1.) Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.Google Scholar
Coseriu, Eugenio
1970Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Eine Uebersicht. I. Von der Antike bis Leibniz. Tübingen: Tübinger Beiträge zur Linguistik.Google Scholar
Parret, Herman & Roger van de Velde
1980 “Structuralism in Belgium and in the Netherlands”. Semiotica 29:1–2.145–74.Google Scholar
Verburg, Pieter Adrianus
1952Taal en Functionaliteit. Wageningen: Veenman.Google Scholar
1975Stand en Zin van de Historie der Taaltheorieën. Groningen: Wol-ters-Noordhoff.Google Scholar