Part of
Historiographia Linguistica
Vol. 6:2 (1979) ► pp.181197
References

References

*The following sigla, not to be found in the Bibliographie linguistique, are used in the present bibliography:

Nor   Nor: Tidsskrift for Videnskab og Literatur. Christiania.

NTVL  Norsk Tidsskrift for Videnskab og Literatur. Ibid.

Aasen, Ivar
(1813–96). 1848Det norske Folkesprogs Grammatik. Christiania: Feilberg & Landmark.Google Scholar
(1813–96). 1850Ordbog over det norske Folkesprog. Christiania: Feilberg & Landmark.Google Scholar
(1813–96). 1853Prøver af Landsmaalet i Norge; Ibid.Google Scholar
(1813–96). 1864Norsk Grammatik. Christiania: Mailing.Google Scholar
(1813–96). 1873Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Ibid.Google Scholar
(1813–96). 1909 “Om vort Skriftsprog”. Syn og segn 13.15 (Christiania).Google Scholar
Aubert, Ludvig Cӕsar Martin
(1807–87). 1843a “Om Lauren om Sӕtnings-forbindelsen og Inddeling af de forskjellige Sœtningsarter fornemmelig med Hensyn til det latinske Sprog”. Nor 2.99139.Google Scholar
(1807–87). 1843bCommentatio de quibusdam casualium formis in lingva latina. 1. Christiania.Google Scholar
(1807–87). 1875Den latinske Verbalflexion. Christiania: Mailing.Google Scholar
Daa, Ludvig Kristensen
(1809–77). 1836Bør Lœrerne paa de højere norske Skoler studere Oldnorsk eller Hebraisk? Christiania: Hviids Enke.Google Scholar
Djupedal, Reidar
1957–60Ivar Aasen. Brev og dagbøker. 3 vols. Oslo: Samlaget.Google Scholar
Dreyer, Jens Gjøde
(b. 1810). 1848Letfattelig Oversigt over den almindelige Grammatiks Elementer. Stavanger: Dreyer.Google Scholar
Fritzner, Johan
(1812–77). 1847Review of Munch & Unger 1847a. NTVL 1.38596.Google Scholar
Hallager, Laurents
(1777–1825). 1802Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Christiania: Sebastian Popp.Google Scholar
Hansen, Maurits Christopher
(1794–1842). 1832Det latinske Sprogs Syntaxis med en indledende Almindelig Grammatik. Christiania: Roshauw.Google Scholar
Holmboe, Christopher Andreas
(1796–1882). 1836 Article without title in Morgenbladet (Christiania), no.94.Google Scholar
(1796–1882). 1843Review of Stockfleth 1840. Nor 2.24776.Google Scholar
(1796–1882). 1846aSanskrit og Oldnorsk, en sprogsammenlignende Afhandling. Christiania.Google Scholar
(1796–1882). 1846b “Om en norsk Ordbog”. Nor 3:1.14060.Google Scholar
(1796–1882). 1848Det oldnorske Verbum, oplyst ved sammenligning med Sanskrit og andre Sprog af samme Æt. Christiania.Google Scholar
(1796–1882). 1850Ont pronomen relativum og nogle relative Conjunctioner i vort Oldsprog. Christiania.Google Scholar
(1796–1882). 1851 “Gjenmӕle af Prof. Holmboe mod Prof. Munch’s Kritik i Langes Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 4de Aargang S.346 til 380”. NTVL 5:1, appendix.Google Scholar
(1796–1882). 1852Det norske Sprogs vœsentligste Ordforraad, sammenlignet med Sanskrit og andre Sprog af somme Æt. Bidrag til en norsk etymologisk Ordbog. Vienna: Keiserlig-kongelig Hof- og Stats-Trykkerie.Google Scholar
(1796–1882). 1854Norsk og Keltisk. Om det norske og det keltiske Sprogs indbyrdes Laan. Christiania.Google Scholar
(1796–1882). 1855 “Beleuchtung einer Kritik des herrn Rosselet über das vom unterzeichneten herausgegebene Werk Det norske Sprogs vaesentligste Ordforraad …KZ 4.7780.Google Scholar
(1796–1882). 1856 “Ideas respecting an Alphabet suited to the Languages of Southern Africa”. JA OS 5.42729.Google Scholar
Keyser, Jacob Rudolf
(1803–64). 1839Om Nordmœndenes Herkomst og Folke-Slægtskab. (= Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, 6:2.) Christiania: Dahl.Google Scholar
Løkke, Jakob Olaus
(1829–81). 1855Modersmaalets Formlcere i udførlig Fremstilling. Kristiania: Joh. Dahl.Google Scholar
(1829–81). 1865 Korr Omrids af Modersmaalets Grammatik. Kristiania: Cappelen.Google Scholar
Monrad, Marcus Jacob
(1816–97). 1847Review of Munch & Unger 1847a. Rigstidende nos. 2627. (Christiania).Google Scholar
Munch, Peter Andreas
(1810–63). 1848Review of Aasen 1848. NTVL 2.28298.Google Scholar
(1810–63). 1850 “Anmeldelse af Ivar Aasens og C. A. Holmboes Sprogarbeider”. NTVL 4.33580.Google Scholar
(1810–63), and Carl Richard Unger (1817–97). 1847aDet oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik. Christiania: Dahl.Google Scholar
(1810–63), and Carl Richard Unger 1847bOldnorsk Lœsebog med tilhørende Glossarium. Christiania: Dahl.Google Scholar
Nissen, Ole Hartvig
(1815–74). 1843 “Om den sammenlignende Sprogvidenskab”. Nor 2.156212.Google Scholar
Oftedahl, Laurentius Andreas
(1781–1843). 1820Almindelig Grammatik eller Indledning til Underviisning i alle Sprog, fremsat efter en ny Methode. Christiansand: Moe.Google Scholar
Pott, August Friedrich
(1802–87). 1848Review of Holmboe 1846a. Allgemeine Literatur-Zeitung, nos.28485. Halle.Google Scholar
Rosselet, E(mil
b.1830) 1854Review of Holmboe 1852. KZ 3.22239.Google Scholar
Schnabel, Marcus
(1744–80). 1784Prøve paa hvorvidt det gamle Norske Sprog endnu er til udi det Hardangerske Bonde-Maal. Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter Vol. I-XII. Copenhagen.Google Scholar
Schreuder, Hans Paludan Smidt
(1817–82). 1850Grammatik for Zulu-Sproget. Christiania: Fabritius.Google Scholar
Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac
(1758–1838). 1799Principes de grammaire générale, mis à la portée des enfans, et propres à servir d’introduction à l’étude de toutes les langues. Paris: Delance & Lesueur.Google Scholar
(1758–1838). 1801Grundtrœk af almindelig Grammatik. Paa Dansk udgivet, og med Grundtrœk af Dansk Grammatik forøget. Translated by (Niels) Lang Nissen (1771–1845) Copenhagen: Arntzen og Harder.Google Scholar
Stockfleth, Nils Joachim Christian Vibe
(1787–1866). 1840Grammatik i det Lappiske Sprog, saaledes som det tales i Norsk-Finmarken. Christiania: Grøndahl.Google Scholar
Thomassøn, Jørgen
(d.1655). 1911Maallœre og ordtøke fraa Vest-Agder. Published by Torleiv Hannaas in Ældre norske sprogminder. Kristiania: Grøndahl & Søn.Google Scholar
Unger, Carl Richard
, cf. Munch & Unger 1847a, 1847b.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Henriksen, Carol
1995. J. Bondevik, O. Nes and T. Aarset, (eds.), Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen Skrifter frä Ivar Aasen-selskapet Serie A. Tekster Nr. 1. Bergen: Norsk Bokreidingslag L/L. 1992. 175 pp. ISBN 82-90186-82-7 (paperback), ISBN 82-90186-83-5 (hardback).. Nordic Journal of Linguistics 18:1  pp. 91 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 19 march 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.