Article published in:
ITL - International Journal of Applied Linguistics
Vol. 63 (1984) ► pp. 8196
References

References

Denes, P.
(1955) : Effects of duration on the perception of voicing. JASA 27 : 761–764. CrossrefGoogle Scholar
Raphael, L.J.
(1972) : Preceding vowel duration as a cue to the perception of the voicing characteristic of word-final consonants in American English. JASA 51 : 1296–1303. CrossrefGoogle Scholar
Soede, W., J.A.G. Versteeg and V.J.J.P. van Heuven
(1976) : A voice key. Progress Report of the Institute of Phonetics Utrecht 1(1) : 41–44.Google Scholar
van Wesemael-van Staalen, T. & A.E.H. Tonkens
(1977) : De rol van de morfologie bij het lezen van Franse teksten, verslag project leesvaardigheid Frans, Instituut voor Toegepaste Taalkunde en Computerlinguistiek, R.U. Utrecht.Google Scholar