References
Annicchiarico, Annamaria
1983–1987La Fiammetta catalana: edizione critica con note e glossario. 2 voll. L’Aquila: Japadre.Google Scholar
1998 “ Voglia di Pathos e un’altra Connexió: Fiammetta e Corella nel Tirant lo Blanch ”. Caplletra 24: 25–44.Google Scholar
Candrina, Silvia
2003Studio ed edizione delle postille al Petrarca latino di un ignoto annotatore del secolo XV: i manoscritti Parigi, Biblioteca nazionale, lat. 8569, 6501 e 6502. Tesi di Dottorato. Université Catholique de Louvain. Louvain: DIAL.Google Scholar
Cherchi, Paolo
2012 “La leggenda del collare del cervo nel Tirant lo Blanc”. Cultura Neolatina 72/2: 317–324.Google Scholar
(ed) 2013Joanot Martorell, Tirante il Bianco. Torino: Einaudi.Google Scholar
Chiner Gimeno, Jaume
1997 “El consell d’Abdal·là Salomó al Tirant lo Blanch (cap. cxliii) i la Lletra de reials costums ”. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura 8: 47–66.Google Scholar
Cingolani, Stefano
2003Lletra feta per Petrarcha: traducció catalana que es conserva al Ms. 7811. Lletres de Batalla, de la Biblioteca Nacional de Madrid, edició, transcriptió i notes. Alcalant: Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (cf. http://​www​.lluisvives​.com​/FichaObra​.html​?portal​=1​&Ref​=10171).Google Scholar
Colón Domènech, Germà
1991 “La llengua a l’època del Tirant ”. In Literatura valenciana del segle XV. Joanot Martorell i sor Isabel de Villena, ed. by Germà Colón Domènech et al., 9–35. Valencia: Generalitat Valenciana, Consell Valencià de Cultura.Google Scholar
Conca, Maria, and Joseph Guia
2007 “Les unitats fràsiques del capítol 143 de Tirant lo Blanc, traducció d’una epístola de Petrarca. Indexació, funció discursiva i estudi contrastiu”. Estudis Romànics 19: 81–107.Google Scholar
Conte, Alberto
(ed) 2001Il Novellino. Roma: Salerno Editrice.Google Scholar
Contini, Gianfranco
(ed) 1966Francesco Petrarca, Canzoniere. Torino: Einaudi.Google Scholar
Dotti, Ugo
1992Vita di Petrarca. Bari: Laterza.Google Scholar
(ed) 2002 – Pétrarque, Lettres Familières, introduction et notes de Ugo Dotti mises en français par Frank La Brasca, traduction de André Longpré. 5 voll. (livres i–xix). Paris: Les Belles Lettres.Google Scholar
Ferrando, Antoni
1993 “Del Tiran de 1460–64 al Tirant de 1490”. In Actes del novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alcalant-Elx, 9–14 de setembre de 1991), ed. by Antoni Ferrando and Lluís B. Meseguer, II: 25–60. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Fracassetti, Giuseppe
1892Lettere di Francesco Petrarca delle cose familiari libri ventiquattro. 5 voll. Firenze: Le Monnier.Google Scholar
Hauf, Albert
1994 “ La dama de Rodes. Tècnica i ‘energia boccacciana’ en un ‘Novellino’ del Tirant lo Blanch ”. Miscel·lània Joan Fuster 8: 79–118.Google Scholar
Jullien de Pommerol, Marie-Henriette, and Jacques Monfrin
1991La bibliothèque pontificale à Avignon et a Peñiscola. 2 voll. Roma: École Française de Rome.Google Scholar
Kiesewetter, Andreas
2001 “Giovanna I d’Angiò, regina di Sicilia”. In Dizionario Biografico degli Italiani, LV: 455–477. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana.Google Scholar
2006 “Luigi d’Angiò (d’Angiò-Taranto), re di Sicilia”. In Dizionario Biografico degli Italiani, LXVI: 487–492. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana.Google Scholar
Léonard, Émile Guillaume
1960 “Acciaiuoli Niccolò”. In Dizionario Biografico degli Italiani, I: 87–90. Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana.Google Scholar
Moliné i Brasés, Ernest
1908 “La Letra de Reyals Custums del Petrarca”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans MCMVII 1: 345–351.Google Scholar
1909 “Adició a la Letra de Reyals Custums del Petrarca”. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans MCMVIII 2: 619–620.Google Scholar
Pellegrin, Elisabeth
1966Manuscrits de Pétrarque dans les bibliothèques de France. Padova: Antenore.Google Scholar
Pujol, Josep
1997 “De Guido delle Colonne a l’Ovidi epistolar. Sobre el rendiment narratiu i retòric d’unes fonts del Tirant lo Blanc ”. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura 8: 133–174.Google Scholar
1998 “ Micer Johan Bocaci i mossèn Joanot Martorell: presències del Decameron i de la Fiammetta al Tirant lo Blanch ”. Llengua y literatura 9: 49–100.Google Scholar
1999 “Boccaccio al Tirant lo Blanc: Les Questioni d’amore del Filocolo (IV 14–72)”. In Actes del VIIè Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22–26 de setembre de 1997), ed. by Santiago Fortuño Llorens and Tomàs Martínez Romero, III: 181–187. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.Google Scholar
Riquer, Martí de
(ed) 1947Joanot Martorell – Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanc. 8 voll. Barcelona: Selecta.Google Scholar
(ed) 1974Joanot Martorell – Martí Joan de Galba, Tirante el Blanco. Madrid: Espasa – Calpe.Google Scholar
Rossi, Vittorio
(ed) 1933–1942Francesco Petrarca, Le Familiari. 4 voll. (IV vol. ed. by Umberto Bosco). Firenze: Sansoni.Google Scholar
Rubió i Lluch, Antoni
1907 “Discurso de contestación a Isidro Bonsoms”. In Discursos leídos en la Real academia de buenas letras de Barcelona en la recepción pública de d. Isidro Bonsoms y Sicart. Barcelona: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras.Google Scholar
Tavani, Giuseppe
1988 “L’asse culturale Napoli-Barcellona fra Tre e Quattrocento”. Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione romanza 30/1: 105–116.Google Scholar
Wittlin, Curt
1989 “La influència lingüística de la traducció catalana de les Històries troianes sobre el Tirant lo Blanc ”. In Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986), ed. by Antoni Ferrando, VIII/7: 751–757.València: PAM-IFV.Google Scholar
2002 “L’antiga traducció catalana anònima de la Letra de reials custums de Petrarca i el capitol 143 del Tirant lo Blanc ”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes (Miscel·lània Giuseppe Tavani 3) 44: 37–64.Google Scholar