Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 125132
References
Llanas, Manuel
2006L’edició a Catalunya: el segle XX (1939–1975). Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya.Google Scholar
Manent, Albert
1988El solc de les hores: retrats d’escriptors i de polítics. Barcelona: Edicions Destino.Google Scholar
Solà, Josep Maria
2002 “Maria Teresa Sàbat: els paisatges de la memòria.” Revista d’Igualada (10): 84.Google Scholar