Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 149155
References
Barnosell, Genís
1999Orígens del sindicalisme català. Vic: Eumo.Google Scholar
Burdiel, Isabel
2000“La dama de blanco: notas sobre la biografía històrica.” EnLiberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX español, ed. perIsabel Burdiel i Manuel Pérez Ledesma, 17–48. Madrid: Espasa.Google Scholar
Castells, Irene
1989La utopía insurreccional del liberalismo. Barcelona: Crítica.Google Scholar
Dosse, François
2007La apuesta biográfica. Escribir una vida. València: PUV.Google Scholar
Durán López, Fernando
2004 “Nuevas adiciones al catálogo de la autobiografía española en los siglos XVIII y XIX (segunda serie)”. Signa: revista de la Asociación Española de Semiótica13: 395–496.Google Scholar
Ghanime, Albert i Cao, David
2013Antoni Giberga i el liberalisme progressista a Barcelona durant la minoria d’edat d’Isabel II. Barcelona: Seminari d’Història de Barcelona.Google Scholar
Ollé Romeu, Josep Mª.
1994Les bullangues de Barcelona. Durant la primera guerra carlina (1835–1837). Tarragona: El Médol.Google Scholar
Peter, Jean-Pierre
2009 “De Mesmer à Puységur. Magnétisme animal et transe somnambulique, à l’origine des thérapies psychiques.” Revue d’histoire du XIXe siècle, 38: 19–40. CrossrefGoogle Scholar
Peyrou, Florencia
2012 “L’émancipation de la famille humaine. Les relations internationales du républicanisme espagnol (1840–1868).” EnLa République en Méditerranée. Diffusions, espaces et cultures républicaines en France, Italie et Espagne (XVIII–XX siècles), ed. perLuis P. Martin, Jean Paul Pellegrinetti, i Jeremy Guedj, 98–118. Paris: L’Harmattan.Google Scholar
Roca Vernet, Jordi
2012 “Juan Antonio Llinàs y de Ortiz.” EnDiccionario Biográfico de Parlamentarios españoles (1820–1854), Edició digital. Madrid: Cortes Generales.Google Scholar
Santirso, Manuel
2013 “Barcelona ruedo de posguerra 1840–1843.” EnLos bombardeos de Barcelona, ed. perJuan S. Pérez Garzón, 94–144. Barcelona: La Catarata.Google Scholar
Tresch, John
2012The Romanti c Machine. Utopian Science and Technology after Napoleon. Chicago, London: The University of Chicago Press. CrossrefGoogle Scholar