Part of
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep M. Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 363392
References

Bibliografia

Alberoni, Francesco
2012 [1981] Le choc amoureux. Recherches sur l’état naissant de l’amour. París: Pocket.Google Scholar
Baylac-Ferrer, Alà
2009aSocietat, llengua i ensenyament del català a Catalunya Nord. Universitat de Perpinyà. Tesi inèdita.Google Scholar
2009bCatalunya Nord, societat i identitat: reflexions, vivències i panorama català. Canet de Rosselló: Trabucaire.Google Scholar
Bezsonoff, Joan Daniel
2009Una educació francesa. Barcelona: L’Avenç.Google Scholar
2010Un país de butxaca. Barcelona: EmpúriesGoogle Scholar
2012Les meues universitats. Barcelona: L’Avenç.Google Scholar
Gómez, Gemma i Joan Peytaví
2015 “The standard in Northern Catalonia from the second half of the 19th century to today”. Dins The norm in catalan, Josep Martines (dir.). Universitat d’Alacant. En premsa.Google Scholar
Iglésias, Narcís
1998La llengua del Rosselló, qüestió d’Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659–1789). Vic: Eumo.Google Scholar
Moreno, Juan Carlos
2014 “Langue et dialecte: entre la biologie et l’idéologie”. Dins L’espace des langues, Josep Maria Nadal, Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, Olga Fullana (eds.). París: L’Harmattan.Google Scholar
Peytaví, Joan
2004El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà. Barcelona: Fundació Noguera.Google Scholar
2007 “Quelle langue (ré-)apprendre? Catalan standard, dialecte roussillonnais et enseignement en Catalogne du Nord”. Dins L’école, instrument de sauvegarde des langues menacées? Actes du colloque des 30 septembre–1er octobre 2005, Chrystelle Burban i Christian Lagarde (ed.), 149–165. Université de Perpignan Via Domitia / CRILAUP: Presses Universitaires de Perpignan.Google Scholar
2008Histoire, langue, histoire et praxis de la langue en Catalogne: l’exemple de la Catalogne du Nord (XVIe–XXIe s.). 2 vols. Universitat de Perpinyà. InèditGoogle Scholar
2009a “Algunes reflexions sobre el català septentrional o rossellonès en un final d’etapa dialectal”. Llengua i literatura: Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 20: 193–207.Google Scholar
2009b “L’ús interpersonal del català a la Catalunya del Nord”. Dins Simposi internacional sobre el català al segle xx: Balanç de la situació i perspectives, de futur, Francesc Vallverdú (coord.), 339–347. Barcelona: IEC.Google Scholar
Planes, Llorenç 2012Per comprendre Catalunya Nord. De la identitat desnaturalitzada a l’esperança de futur. Lleida: Pagès Editors.Google Scholar
Robin, Régine
2003Le deuil de l’origine. París: Kimé.Google Scholar
Roig, Montserrat
1991 “El país d’Yvonne”. Avui (4 de juny). Google Scholar
Serra, Joana
2010a “Un trauma col·lectiu” ([URL])
2010b “Reflexions entorn del concepte de transmissió (lingüística) al segle XXI”. Actes del IV Col·loqui Internacional de l’Association Française des Catalanistes, Nanterre 2009 En premsa.Google Scholar