Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 327346
References

Referències bibliogràfiques

Perea, Maria Pilar
2012 “Les combinacions de clítics pronominals en els dialectes catalans.” Estudis Romànics 34: 99–143.Google Scholar
Valls, Esteve
2013aDireccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, [[URL]; consultada el 27/12/2016]
2013b “La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d’evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l’efecte-frontera.” Dins Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a Joaquim Viaplana, ed. per Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret, 351–384. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
Valls, Esteve, Martijn Wieling i John Nerbonne
2013 “Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects.” Literary and Linguistic Computing 28 (1): 119–146. DOI logoGoogle Scholar
Wieling, Martijn, Esteve Valls, Harald Baayen i John Nerbonne
2018 “Border effects among Catalan dialects.” Dins Effects Regression Models in Linguistics, ed. per Dirk Speelman, Kris Heylen, i Dirk Geeraerts, 71–97. Cham: Springer International Publishing. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Giménez García, Roser
2023. A la gent els (hi) o li(s) agrada? La llengua inicial i el clític datiu de tercera persona del plural en un corpus oral adolescent. Revista de Llengua i Dret :79  pp. 264 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 23 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.