Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 347358
References

Referències bibliogràfiques

Ajuntament de Lleida [la Paeria]
2012Lleida: Cròniques de la transformació d’una ciutat. Lleida: Pagès Editors.Google Scholar
Creus, Imma i Sílvia Romero
1999 “Els mitjans de comunicació orals a Lleida.” Llengua i Ús. Revista Tècnica de Normalització Lingüística 14: 31–36.Google Scholar
Faulí, Josep
1984 “Lleida, entre Cataluña y la nada.” La Vanguardia 20 de setembre de 1984, 35.Google Scholar
Ferrando, Antoni
1992 “El català nord-occidental en la proposta d’estàndard oral de l’IEC.” Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Lleida, 63–70. Barcelona / Lleida: Institut d’Estudis Catalans / Institut d’Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida.Google Scholar
Gràcia, Annabel
2018 “L’ensenyament de la llengua a l’exterior des de l’estàndard occidental. Dificultats i contradiccions.” Dins Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013), ed. per Miquel Àngel Pradilla, 263–272. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2016 “El ‘problema lleidatà’. Perspectiva actual.” Dins Investigar les humanitats: Viure a fons la humanitat, ed. per Natàlia Carbonell et al., 103–117. Girona: Universitat de Girona. [[URL].]
Gràcia, Annabel i Ramon Sistac
2016 “Fronteres administratives, fronteres lingüístiques, fronteres mentals. El cas del català a la regió de Ponent i l’Alt Pirineu.” Dins Qüestions de llengua, traducció i ensenyament del català a la Catalunya del Nord, ed. per Christian Lagarde, Martine Bertholot i Marie Grau, 161–172. Perpinyà: Trabucaire.Google Scholar
Julià, Joan
(ed.) 2000aLlengua i ús a les Terres de Ponent. Criteris i àmbits d’aplicació. Lleida: Pagès editors.Google Scholar
2000b “Introducció”. Dins Llengua i ús a les Terres de Ponent. Criteris i àmbits d’aplicació, ed. per Joan Julià, 1–16. Lleida: Pagès editors.Google Scholar
Murgades, Josep
1984 “Notícia d’una reflexió sobre Lleida.” Els Marges 32: 129–130.Google Scholar
Pueyo, Miquel
1984Lleida: ni blancs, ni negres, però espanyols. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Pueyo, Miquel, Josep M. Llop, Marta Trepat i Ramon Morell
1996Lleida, l’extrema: La societat de Ponent a les acaballes del segle XX. Lleida: Pagès editors.Google Scholar
Rafanell, August
1990 “Lleida, a part.” El Punt 30 d’agost 1990: 5.Google Scholar
Romero, Sílvia
2000 “Correcció i assessorament lingüístic: aspectes teòrics i metodològics”. Dins Llengua i ús a les Terres de Ponent. Criteris i àmbits d’aplicació, ed. per Joan Julià, 17–28. Lleida: Pagès editors.Google Scholar
Sabaté, Josep
2011 “Esquizofrènia lingüística.” Dins Racó Català. Llegeix, Pensa, Opina, [consultat el 12/06/2016, [URL].]
Servei Lingüístic de la Universitat de Lleida
2010Pervindre. Curs d’iniciació a la llengua catalana (A1). Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.Google Scholar
Sistac, Ramon
2014 “De la construction de la langue à la destruction des dialectes.” Dins L’Espace des langues, ed. per Josep M. Nadal, Anne-Marie Chabrolle-Cerretini i Olga Fullana, 213–227. París: L’Harmattan.Google Scholar
1992 “El dialecte nord-occidental en els àmbits d’actuació formal.” Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Lleida, 39–43. Barcelona / Lleida: Institut d’Estudis Catalans / Institut d’Estudis Ilerdencs / Universitat de Lleida.Google Scholar
Solís, Marina
2001 “Actituds per al canvi: educar en la llengua i la societat.” Llengua i ús. Revista Tècnica de Política Lingüística 21: 70–73.Google Scholar
Teixidó, Josep-Enric
2000 “La reconstrucció de l’estàndard català des de l’àmbit universitari.” Dins Llengua i ús a les Terres de Ponent. Criteris i àmbits d’aplicació, ed. per Joan Julià, 47–53. Lleida: Pagès editors.Google Scholar
Valls, Esteve
2013 “Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs del català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística” (tesi doctoral, Universitat de Barcelona 2013) [[URL].]
Vallverdú, Josep
1971 “Lleida i l’esperit.” Dins Les terres de Lleida en la geografia, l’economia i la cultura catalanes. Cicle de conferències (desembre 1966-maig 1967), 87–104. Barcelona: Pòrtic Centre Cultural Lleidatà de Barcelona.Google Scholar
(ed.) 1967Lleida, problema i realitat. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Veny, Joan
1998Els parlars catalans. Síntesi de dialectologia (12a ed.). Palma de Mallorca: Editorial Moll.Google Scholar