Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 359377
References

Referències bibliogràfiques

Aragonès, Albert
1995La llengua del Baix Ebre i del Montsià. Un model de llengua estàndard oral. Tortosa: Consorci per a la Normalització Lingüística / Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.Google Scholar
2000 “La llengua oral i la proposta d’estàndard.” Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Tortosa, ed. per Josep Moran, 21–28. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Ajuntament de Tortosa.Google Scholar
Aragonés, Albert, Jordi Duran i Montserrat Ingla
2004Català per a periodistes de les Terres de l’Ebre. Valls: Cossetània Edicions.Google Scholar
Beltran i Cavaller, Joan
2004 “El contacte entre llengües a les Terres de l’Ebre i l’estandardització del català.” Beceroles 1: 41–56.Google Scholar
Casals, Daniel
2001 “El primer llibre d’estil de les emissores radiofòniques de la Coorporació Catalana de Ràdio i Televisió (I): orientacions per a l’ús de la llengua a Catalunya Ràdio i RAC (1986)”. Llengua i literatura: Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i literatura 12: 339–374.Google Scholar
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació
2006ésAdir. [Consultat el 5 de novembre de 2015, [URL]]
Grup d’Estudis Catalans
1992El barco fantasma (1982–1992). Barcelona: Llibres de l’índex.Google Scholar
Institut d’Estudis Catalans
1990Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I. Fonètica. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Citat per la primera reimpressió de la 3a edició de 1999].Google Scholar
1992Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana II. Morfologia. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [Citat per la 4a edició de 1998].Google Scholar
Massip, M. Àngels
1989Aproximació descriptiva al parlar tortosí. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.Google Scholar
Navarro, Pere i Miquel Àngel Pradilla
1997 “Qüestions geolingüístiques i sociolingüístiques a l’entorn del tortosí.” Dins Actes del XXIII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, 61–76. Ulldecona: Societat d’Onomàstica 1999.Google Scholar
Oliva, Llúcia i Xavier Sitjà
1990Les notícies a la televisió. Barcelona: Instituto Oficial de Radio y Televisión, D.L.Google Scholar
Pradilla, Miquel Àngel
1996 “El procés d’estandardització: A propòsit de l’especificitat del tortosí.” Raïls 8: 70–76.Google Scholar
2006 “De fronteres administratives i límits geolectal. La cruïlla lingüística valencianocatalana (i aragonesa).” Dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Morella (16 i 17 de desembre de 2005), ed. per Miquel Àngel Pradilla, 19–34. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Ajuntament de Morella.Google Scholar
2012 “Consideracions lingüisticoculturals al voltant de les comarques de la diòcesi de Tortosa com a espai transfronterer.” Anuari Verdaguer 20: 217–230.Google Scholar
Veny, Joan
1978Els parlars. Barcelona: Dopesa. [Citat per Els parlars catalans (Síntesi de dialectelogia). 13a edició. Palma: Editorial Moll 2001.]Google Scholar