A History of Catalan Folk Literature

Editors
| Rovira i Virgili University
| Rovira i Virgili University
HardboundAvailable
ISBN 9789027204509 | EUR 95.00 | USD 143.00
 
e-Book
ISBN 9789027261854 | EUR 95.00 | USD 143.00
 
A History of Catalan Folk Literature is the fruit of a collaborative effort between fifteen researchers from various universities and research centres who have joined forces to create a broader study of Catalan folk literature that addresses the Catalan linguistic and cultural territories in their entirety.

Since the thirteenth century, Catalan culture has created a rich and abundant literary legacy, and since the mid-nineteenth century this has been complemented by a tradition of folklore studies that remains very much alive today. Within this comparatively recent discipline, folk literature has played a particularly important role.

The book presents the evolution of Catalan folk literature studies in each of the areas that make up the Catalan linguistic and cultural territories referred to above. The period considered stretches from the mid-nineteenth century, when the beginnings of a scientific interest in folklore emerged across Europe, to the present day.
[IVITRA Research in Linguistics and Literature, 21]  2019.  xv, 273 pp.
Publishing status: Available
Table of Contents
Acknowledgements
xi
Introduction
Carme Oriol
xiii–xv
Catalonia
The beginnings of interest in Catalan folk literature: The Romantic Period
Emili Samper
5–27
The Classical period
Folklore studies in the first third

of the twentieth century
Montserrat Palau and Laura Villalba
29–38
Rossend Serra i Pagès and the great

folklore archiving projects
Josefina Roma
39–54
Research from the 1940s
Mónica Sales
55–59
The Modern period
Contributions of academics and scholars
Mónica Sales
61–68
Resumption, renewal and consolidation
Carme Oriol
69–93
The Balearic Islands
The beginnings: Between the Enlightenment and Romanticism
Jaume Guiscafré
95–104
The first four decades

of the twentieth century (1901–1940): Folklore archiving and the great projects
Caterina Valriu
105–122
Research and publication during

the dictatorship (1941–1970)
Jaume Guiscafré
123–136
The resumption and renewal

of folklore studies
Caterina Valriu
137–147
The Valencian Country and El Carxe
Valencian folk literature

between 1873 and 1939
Vicent Vidal
149–170
Valencian folk literature: The post-war period, Francoism,

standardisation and renewal
Joan Borja i Sanz
171–198
The folk literature of El Carxe
Joan Borja
199–201
The Aragonese Strip
The Aragonese Strip
Hèctor Moret and Artur Quintana
203–213
Andorra
Andorra
Isabel de la Parte
215–225
Northern Catalonia
Northern Catalonia
Martine Berthelot
227–239
L'Alguer
L'Alguer
August Bover
241–248
References
249–268
Index
269–273
“The text provides an overwhelming richness of information, a vast body of research materials contained in an abundance of publications of an astonishing number of known and unknown folklorists.”
“This book is a comprehensive analysis of Catalan folklore research, its history, its scholars and the theoretical and ideological issues that motivated it.”
“Obwohl früher bereits einige wissenschaftsgeschichtliche Studien zur katalanischen Volksliteratur erschienen sind, so stellt dieses Buch mit einer kompakten Darstellung der Volksliteratur doch alle bisherigen Versuche in den Schatten. Die Geschichte der katalanischen Volksliteratur stellt sich würdig zu bereits vorliegenden Darstellungen aus anderen europäischen Sprach- und Kulturgebieten.”
References

References

Aarne, Antti, and Stith Thompson
1961The Types of the Folktale. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
Aguirre, Ángel
(ed) 1986La antropología cultural en España. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
(ed) 1992 “Un siglo de antropología española.” In Historia de la antropología española, ed. by Ángel Aguirre, 9–40. Barcelona: Boixareu Universitaria.
Albero, Jaume
2004Les rondalles meravelloses i llegendes d’Enric Valor. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2006L’imaginari popular en les rondalles d’Enric Valor. Alacant: ECU.
2012La memòria reinventada: l’univers rondallístic d’Enric Valor. València: Institució Alfons el Magnànim.
Alcover, Antoni M.
1985 “Com he fet mon Aplec de rondaies mallorquines.” In Josep Massot i Muntaner, Antoni M. Alcover i la llengua catalana, 87–106. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Amades, Joan
1950–1969Folklore de Catalunya. Barcelona: Selecta, 3 vols.
1950–1956Costumari català. El curs de l’any. Barcelona: Selecta, 5 vols.
1957Contes catalans. Paris: Erasme.
Anguela, Antoni
1992 “Centre de Documentació i Recerca de la Cultura Tradicional i Popular: dades per a un balanç.” Revista d’etnologia de Catalunya 1: 80–87.
Antoni M. Alcover
http://​alcover​.iec​.cat/ [Last access: October 2016]
Arabia i Solanas, Ramon et al.
1887: Miscelánea Folk-lórica. Barcelona: Àlvar Verdaguer.
Armangué i Herrero, Joan
(ed) 2001Arxiu de Tradicions de l’Alguer. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2002L’escola algueresa d’estudis de cultura popular (1778–1908). Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
(ed) 2006La biografia popular: De l’hagiografia al gossip. Cagliari: Grafica del Parteolla.
2007 “Llegendes alguereses al Llegendari Popular Català (1926–1928).” In Els gèneres etnopoètics. Competència i actuació, ed. by Caterina Valriu, and Joan Armangué, 7–39. Càller: Grup d’Estudis Etnopoètics/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.
2008 “Eduard Toda i la cançó infantil algueresa.” in Folklore i romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, ed. by Joan Borja, and Joan Armangué, 9–32. Càller: Grup d’Estudis Etnopoètics/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.
Armangué, Joan, and Caterina Valriu
(eds) 2009Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans. Cagliari: Grafica del Parteolla.
Armengol, Lídia
1983Aproximació a la història d’Andorra. Perpinyà: Institut d’Estudis Andorrans.
Arnaudas Larrodé, Miguel
1927Colección de cantos populares de la provincia de Teruel. Teruel: Litografía Marín.
1928 “Albadas.” Arxiu de tradicions populars 1 (3): 164–168.
ATU
[Uther 2004]
Ayats, Jaume
1993 “Entre la música i el missatge sonor.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 66–73.
2007Les chants traditionnels des Pays Catalans. Toulouse: Centre Occitan des Musiques et danses traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées.
2010 “Cantar allò que no es pot dir: Les cançons de Sant Antoni a Artà, Mallorca”/“Cantar lo que no se puede decir. Los cantos de Sant Antoni en Artà, Mallorca”/“Chanting what cannot be said. The chants of Saint Anthony in Artà, Majorca.” Trans: Revista transcultural de música/Transcultural music review 14 http://​www​.sibetrans​.com​/trans​/publicacion​/2​/trans​-14​-2010 [Last access: October 2016]
2011Els Segadors. De cançó eròtica a himne nacional. Barcelona: L’Avenç.
2012 “Cantar per dir la poesia.” Reduccions: revista de poesia 100: 234–251.
Bada Panillo, José R.
1984 “Religiosidad popular.” In V Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, 575–596. Zaragoza: Universidad de Zaragoza–Instituto de Ciencias de la Educación.
1990El debat del català a l’Aragó (1983–1987). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya/Centre d’Estudis del Baix Cinca/Consells Locals de la Franja.
Badenes Dalmau, Francesc
1900Rondalles del poble. Barcelona: Estampa de Francesch Badia.
Badia, Antoni Maria
2006 “Necrològiques. Josep Romeu i Figueras (1917–2004).” Estudis Romànics 28: 623–631.
Bakhtin, Mikhail
1984Rabelais and His World. Bloomington: Indiana University Press.
Baldaquí, Josep Maria
1996L’obra folklòrica de Francesc Martínez i Martínez. Alacant: Ediciones microfotográficas de la Universidad de Alicante–Publicaciones de la Universidad de Alicante.
Baltà i Llopart, Pere
1983 “Memòria d’un any.” In Memòria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular, 9–11. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Ballarín, Pilar
2001La educación de las mujeres en la España contemporánea (Siglos xix y xx). Madrid: Síntesis.
Balladoro, Arrigo
1900 “Impronte meravigliose in Italia.” Archivio per lo Studio delle Tradizioni Popolari XIX: 186–189 and 444–448.
Bal·lero de Candia, Antoni
(ed) 1961Alghero, cara de roses. Càller: Editrice Sarda Fratelli Fossataro.
Bassols, Margarida
1990Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Batalla, Miquel
2007 “Els treballs i els llibres. Lectures de Josep Romeu i Figueras.” Revista d’Igualada 26: 91–102.
Bataller, Alexandre
2012 “Llengua, folklore i ensenyament: una aproximació a l’obra etnopoètica de Josep Bataller Calderón.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 71–84. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.
Bataller, Alexandre, and Margalida Coll
(eds) 2014Literatura oral i educació: Simbiosi i complicitats. Alacant: Llinares Impressors.
Bataller, Alexandre, Héctor H. Gassó, and Antonio Martín
(eds) 2017Festa popular, territori i educació. València: Universitat de València.
Batista i Roca, Josep M.
1922Manual per a recerques d’Etnografia de Catalunya. Barcelona: Arxiu d’Etnografia i Folklore de Catalunya.
Beltran, Rafael
2007Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal. València: Publicacions de la Universitat de València.
2013 “«La flauta entre les cames»: evidència i ocultació dels genitals masculins, a partir d’un conte de Joan Timoneda”. In Erotisme i tabús en l’etnopoètica, ed. by Anna Francés and Jaume Guiscafrè, 145–154. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Ben-Amos, Dan
1971 “Toward a Definition of Folklore in Context.” Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. Crossref link
Bengochea, Antoni
1998Qüento va, qüento vingue. Saragossa: Associació Cultural del Matarranya.
Berjoan, Nicolas
2011L’identité du Rosselló. Penser un pays catalan à l’âge des nations (1780–2000). Perpignan: Trabucaire.
Bertran i Bros, Pau
1989El Rondallari Català. ed. by Josep M. Pujol. Barcelona: Alta Fulla.
BiblioFolk
. Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular Catalana http://​bibliofolk​.arxiudefolklore​.cat/ [Last access: October 2016]
Blanc, Miquel
1983Refranyer del Matarranya. Barcelona: El Llamp.
Bofill, Artur
1882 “Excursió als Pyrineus centrals. Anada per Aragó, regrés per lo Noguera Ribagorzana.” Anuari de la Associació d’Excursions Catalana II: 3–98.
Borja, Joan
2007 “L’univers llegendari i mític en l’obra de Jordi Valor.” In Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava les paraules: aportació lingüística, literària i llegendària, ed. by Joan Maria Perujo, 177–208. Alacant: Universitat d’Alacant.
2011 “L’obra rondallística: la literaturització dels relats tradicionals orals.” In Enric Valor. El valor de les paraules, ed. by Verònica Cantó, 46–60. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2012 “Sara Llorens i Carreres i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya: a propòsit d’unes Llegendes alacantines inèdites.” In La recerca folklòrica: Persones i Institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 105–135. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
2013 “Els relats humorístics d’arrel lingüística: consideracions a propòsit del tipus ATU 1699 (« Malentesos entre parlants de diferents llengües »).” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 2: 45–73. Crossref link
2014Papers d’etnopoètica. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2015 “A propòsit de l’«Afexitó» d’Adolf Salvà al Folklore valencià de Francesc Martínez i Martínez.” In Etnopoètica: arxius i materials inèdits, ed. by Àngel Vergés, and Vicent Vidal, 93–110. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
2016aLes llegendes secretes de Sara Llorens. Llegendes alacantines. Alacant: Universitat d’Alacant. Departament de Filologia Catalana.
2016b “Canpop i Anapop: bases de dades en línia per a la difusió i la investigació etnopoètica.” Revista d’etnologia de Catalunya 41: 67–78.
Borja, Joan, and Joan Armangué
(eds) 2008Folklore i Romanticisme: Els estudis etnopoètics de la Renaixença. Cagliari: Grafica del Parteolla.
Borja, Joan, and Maria Jesús Francés
2010 “La cançó folklòrica: incidència, difusió i comunicació. De l’Obra del Cançoner Popular al projecte Canpop.” In Etnopoètica: incidència, difusió i comunicació en el món contemporani, ed. by Mònica Sales, and Caterina Valriu, 7–34. Dolianova: Grafica del Parteolla.
Bosch i Rodoreda, Andreu, and M. A. Susanna Sanna
1996Històries de l’Alguer, entre la marina i la campanya. Barcelona: Dalmau.
Bottiglioni, Gino
1926Leggende e tradizioni di Sardegna (Testi dialettali in grafia fonetica). Ginebra: Leo. S. Olschki.
Bover i Font, August
1981 “La represa de les relacions culturals amb l’Alguer.” Estudis de Llengua i Literatura Catalanes II. Homenatge a Josep M. de Casacuberta 2, 409–416. [Included in 2007. Sardocatalana. Llengua, literatura i cultura catalanes a Sardenya, 113–121. Paiporta: Denes].
1990 “La festa literària de Banyuls de la Marenda (1883).” In Estudis de Llengua i Literatura Catalanes XXI Miscel·lània Joan Bastardas IV, 135–155. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1998 “Notícia de l’obra lingüística inèdita de Joan Palomba.” In La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Cagliari, 11–15 ottobre 1995, ed. by Paolo Maninchedda, I, 540–554. Càller: CUEC. [Included in 2007. Sardocatalana. Llengua, literatura i cultura catalanes a Sardenya, 143–168. Paiporta: Denes].
2000 “Joan Palomba, gramàtic i lexicògraf.” In Joan Palomba, Nuova grammatica del dialetto algherese odierno, 9–18. L’Alguer: La Celere. [Included in 2007. Sardocatalana. Llengua, literatura i cultura catalanes a Sardenya, 143–168. Paiporta: Denes].
Brotons, Vicent
2008 “Paisatge, gent i costums en les Rondalles valencianes d’Enric Valor”. In Folklore i Romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, ed. by Joan Armangué and Joan Borja, 33–47. Dolianova: Grafica del Parteolla.
2009 “Literatura catalana popular a les terres del Carxe: una illa idiomaticocultural a Múrcia”. In Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans, ed. by Joan Armangué and Caterina Valriu, 53–67. Dolianova: Grafica del Parteolla.
Buj Alfara, Àngela
2000Davall de la figuera. Històries de la tia Pasquala. Calaceit: Penya Rostoll de la Portellada/Associació Cultural del Matarranya.
Bullich, Eulàlia, and Mercè Maure
1996Manual del rondallaire. Barcelona: La Magrana.
Calaix
. El Dipósit Digital del Departament de Cultura http://​calaix​.gencat​.cat/ [Last access: October 2016]
Càmara, Hèctor
2008 “«Algun misteri amagat, vol Déu nos sia revelat»: l’estudi del Misteri d’Elx per intel·lectuals valencians i catalans de finals del segle xix”. In Folklore i Romanticisme. Els estudis etnopoètics de la Renaixença, ed. by Joan Armangué and Joan Borja, 49–65. Dolianova: Grafica del Parteolla.
Calvo, Lluís
1990 “Joan Amades i Gelats. Biografia.” In El món de Joan Amades, 111–192. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.
1992 “Folklore, etnografía y etnología en Cataluña.” In Historia de la antropología española, ed. by Ángel Aguirre, 207–240. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria.
1994Tomàs Carreras i Artau o el tremp de l’etnologia catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1997Historia de la antropología en Cataluña. Madrid: CSIC/Departamento de Antropología de España y América.
1998 “El Mediterrani, l’Alguer i l’etnografia catalana noucentista: una recerca etnogràfico-lingüística a l’Alguer (1922).” Revista de l’Alguer 9: 11–19.
Camps Juan, Juan Luis, and Carles Sancho Meix
2006Toni Llerda, terra i llengua. Calaceit: Penya Rostoll de la Portellada/Associació Cultural del Matarranya.
Cañellas, Nicolau S.
2000–2001 “El paper de Francisco Manuel de los Herreros en la redacció de Die Balearen i en la creació del Miramar de l’Arxiduc.” Estudis Baleàrics 68–69: 137–148.
Capmany, Aureli
1948Aureli Capmany i Farrés. Edició commemorativa del seu 80è aniversari. Barcelona: Comissió organitzadora de l’homenatge.
Carrégalo Sancho, Josep A.
2007Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
Carreras i Candi, Francesc
1908 “Excursions per la Catalunya aragonesa y provincia d’Osca: I. Gardeny, Fraga, Sixena y Sarinyena.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 162: 193–203, 163: 225–234, 164: 257–272.
Casanova, Joan, and Joan Creus-Saumell
2000Més ràpids que el llamp, més vius que el foc. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Catàleg del fons Rossend Serra i Pagès
2006 AHCB3–022/5D.61. Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Celma Tafalla, Margarita
2007Cantem junts. Cançons arreplegades al Matarranya. Vall-de-roures: CEIP Vicente Ferrer Ramos.
Cendra, Montserrat
2011Contes de l’altra riba. Manual del rondallaire intercultural. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Centro de Cultura Valenciana
1928Anales del Centro de Cultura valenciana. Valencia: Imprenta de Hijos de F. Vives Mora.
Centro de Cultura Valenciana
1929Anales del Centro de Cultura valenciana. Valencia: Imprenta de Hijos de F. Vives Mora.
Chauvell Larregola, Josep Antoni
1988Bo per a contar. Barcelona: Sirius.
Chessa, Miquel
[1979] Lus dicius algaresus. S. l., s. e. [L’Alguer: La Celere].
Cirer, Felip
2009Joan Castelló Guasch. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics.
Ciuffo, Antoni
1902 “Notes folk-loriques. Literatura popular de l’Alguer.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya XII: 50–59. [Included in Antoni Nughes 1991 Ramon Clavellet, 155–163. L’Alguer: Edicions del Sol].
1908 “Influencies de l’italià y diferents dialectes sards en l’alguerés.” In Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 170–182. Barcelona: Joaquim Horta. [Facsimiled edition 1985. Barcelona: Vicens Vives].
1924 “Folk-lore alguerès replegat de N’Antoni Ciuffo.” Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana XIII (5): 257–272. [Included in Antoni Nughes 1991 Ramon Clavellet, 163–185. L’Alguer: Edicions del Sol].
Ciuffo, Antoni, and Antoni Useri
1907 “Folk-lore alguerès.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 145: 49–60.
Coll, Pep
1993  Muntanyes Maleïdes. Barcelona: Empúries.
1996  Viatge al Pirineu fantàstic. Barcelona: Columna.
Coll, Margarida
2015La revista Tresor dels Avis (1922–1928). Manacor: Món de Llibres.
Comas d’Argemir, Dolors, and Joan J. Pujadas
1997Andorra, un país de frontera. Estudi etnogràfic dels canvis econòmics, socials i culturals. Barcelona: Alta Fulla/Govern d’Andorra.
Conca, Maria, and Josep Guia
1996Els primers reculls de proverbis catalans. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Correspondència de Rossend Serra i Pagès
. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Unpublished.
Creixell, Lluís
1992 “La renaixença al Rosselló.” In Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, 57–82. Barcelona: Curial.
Crivillé, Josep, and Ramon Vilar
1993 “La Fonoteca de Musica Tradicional Catalana com a eina per conservar i difondre el patrimoni etnomusical.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 80–87.
De la literatura popular a la literatura culta
1991–1992 Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Delitala, Enrica
1985Fiabe e leggende delle tradizioni popolari della Sardegna. Sàsser: 2D. Editrice Mediterranea.
Dolç, Miquel
1951 “L’arxiduc Lluís Salvador.” In Arxiduc Lluís Salvador, Obres completes, 11–24. Barcelona: Selecta.
Domínguez, Adolfo
1981Martí Gadea, su vida y su obra. Alacant: Caja de Ahorros Provincial de Alicante.
Dorson, Richard M.
1968The British Folklorists: A History. Chicago: University of Chicago Press.
Duch, Montserrat, and Montserrat Palau
2015 “La sociabilización de los saberes femeninos: el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer, Barcelona (1900–1936).” Historia Social 82: 133–148.
Escandell, Dari, and Sandra Montserrat
2009 “Recursos rondallístics en la narrativa de Maria-Antònia Oliver: tòpics i llengua”. In Illes i insularitat en el folklore dels Països Catalans, ed. by Joan Armangué and Caterina Valriu, 69–80. Dolianova: Grafica del Parteolla.
Escandell, Dari, and Maria Jesús Francés
(eds) 2011Etnopoètica i territori: Unitat i diversitat. Cagliari: Grafica del Parteolla.
Escuder, Tomàs
2012 “Els folkloristes voluntariosos de Castelló.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 85–91. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
Estrela, Josep Enric
2014 “L’última victòria. Un fragment d’un poema inèdit de Constantí Llombart.” eHumanista/IVITRA 5: 94–109.
Fara, Giulio Maria
1923Canti di Sardegna. Milà: G. Ricordi.
Farnés, Sebastià
1992–1999Paremiologia catalana comparada, ed. by Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer, and Josep Lluís Savall, with the collaboration of Josep M. Pujol. Barcelona: Columna, 8 vols.
Farnés i Pagés, Julita
1911 “Folk-lore de Tossa.” Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya 195: 128–131; 196: 157–161; 197: 179–184; 198: 203–208.
Faro Forteza, Agustín
1990Tradició oral a Santisteba. Osca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Farrer, Claire
1975Women and Folklore. Austin: University of Texas Press.
Ferré, Gabriel
1993 “Cançons infantils folklòriques actuals: notes descriptives i assaig d’anàlisi.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 50–65.
Ferré, Gabriel, Salvador Rebés, and Isabel Ruiz
1998Cançoner tradicional del Baix Camp i el Montsant. Barcelona: Alta Fulla.
Ferré i Gomis, Adelaida
1920 “De Folklore.” In Lectura popular, 107–128. Barcelona: Il·lustració Catalana.
Ferrer Burgués, Rafael
1992Literatura oral de la Fresneda (Matarranya). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
Florit, Francesc
2007 “Prolegòmens al folklore literari.” In Folklore menorquí. De la pagesia, tom I, 11–36. Ciutadella de Menorca: Institut Menorquí d’Estudis.
2014 “100 quaderns de Folklore.” Ara Balears http://​www​.arabalears​.cat​/premium​/opinio​/Quaderns​-Folklore​_0​_1075092567​.html [Last access: October 2016]
Fort i Cogul, Eufemià
1975Eduard Toda, tal com l’he conegut. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Francés, Maria Jesús, and Anna Francés
2012 “La recerca folklòrica: Joaquim González i Caturla i les seues rondalles.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 93–103. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.
Francés, Anna, and Jaume Guiscafrè
(eds) 2013Erotisme i tabús en l’etnopoètica. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Galan, Josep
1987Refranyer fragatí. Saragossa: Ajuntament de Fraga.
1993Les cançons de la nostra gent. Saragossa: Departamento de Cultura de la Diputación General de Aragón; 2nd ed. extended: 2013 Fraga: Institut d’Estudis del Baix Cinca.
2014Toca manetes. Cançoner infantil. Fraga: Institut d’Estudis del Baix Cinca.
García Hermosilla, Carles
2013 “Caçadors de converses. El Grup de Recerca Folklòrica d’Osona.” Ausa 26 (171): 34–50.
Garcia, Adelaida, and Francesc Rodríguez
2004El català en joc. Recull de jocs populars d’Andorra. Andorra: Centre de la Cultura Catalana i Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco.
Gargallo Gil, José Enrique
2009 “Refranys meteorològics del Matarranya. De Lo Molinar a BADARE.” In Llengües i fets, actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font, ed. by Hèctor Moret, 165–185. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca/Associació Cultural del Matarranya.
Garrich, Montserrat
2012 “L’estudi i l’ensenyament del folklore a Barcelona a les primeries del segle xx.” In Dona i folklore, ed. by Dolors Llopart, and Roser Ros, 37–50. Barcelona: Tantàgora Serveis Culturals.
Ginard, Rafael
1960El Cançoner Popular de Mallorca. Palma: Editorial Moll.
Goffman, Erving
1959The Presentation of Self in Everyday Life. Edimburgh: University of Edimburgh Social Sciences Research Centre.
Gomis i Mestre, Cels
1987La bruixa catalana. Aplec de casos de bruixeria, creences i supersticions recollits a Catalunya a l’entorn dels anys 1864 a 1915, ed. by Cels Gomis i Serdañons. Barcelona: Alta Fulla.
1998Meteorologia i agricultura populars. Barcelona: Alta Fulla.
1999La lluna segons lo poble. Barcelona: Alta Fulla.
González Sanz, Carlos
1996aDespallerofant. Recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca. Santa Margarida de Montbui: Institut d’Estudis del Baix Cinca.
1996bCatálogo tipográfico de cuentos folklóricos aragoneses. Saragossa: Instituto Aragonés de Antropología.
1998 “Catálogo tipográfico de cuentos folklóricos aragoneses: correcciones y ampliación.” Temas de antropología aragonesa 8: 7–60.
2010De la chaminera al tejao… Antología de cuentos folklóricos aragoneses. Guadalajara: Palabras del Candil.
Grau, Dolors
1999Memòries d’Irene Rocas (1861–1910): un testimoni excepcional des de l’Empordà, Olot i Barcelona. Palafrugell: Arxiu Municipal de Palafrugell.
Gourdon, Maurici
1890 “Dotze dias en Aragó.” Butlletí de la Associació d’Excursions Catalana 12: 93–127.
Grimalt, Josep A.
1975 “La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a introducció a llur estudi.” Doctoral thesis. Universitat de Barcelona.
1994 “Les Notes de rondaies de mossèn Alcover, entre l’oralitat i l’escriptura.” Revista d’etnologia de Catalunya 4: 58–67.
1996 “Introducció.” In Antoni M. Alcover, Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó I, 7–26. Palma: Moll.
Grup d’Estudis Etnopoètics
http://​blogs​.iec​.cat​/gee/ [Last access: October 2016]
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (GRFO)
1983El folklore de Rupit i Pruit. I Cançoner. Vic: Eumo.
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (GRFO)
1984El folklore de Rupit i Pruit. II Narracions. Vic: Eumo.
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona (GRFO), and Josep M. Pujol
(coord) 2002 “Benvingut/da al club de la SIDA” i altres rumors d’actualitat. Barcelona: Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
Guarnerio, Pier Enea
1885–1886 “Il dialetto catalano d’Alghero.” Archivio Glottologico Italiano IX: 261–364.
Guichot y Sierra, Alejandro
1922Noticia histórica del folklore: Orígenes en todos los países hasta 1890, desarrollo en España hasta 1921. Sevilla: Hijos de Guillermo Álvarez impresores [Facsimiled Edition 1984]
Guiscafrè, Jaume
2007a “Antoni M. Alcover, l’instituïdor del cànon rondallístic.” Ooohéee 3: 58–80.
2007b “Josep Massot i l’arxivística folklòrica.” Lluc 859: 19–21.
2008El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2012 “Antoni M. Alcover, le narrateur généreux.” Cahiers de Littérature Orale 72: 79–98.
2016 “El terme folklore als Països Catalans: de l’entusiasme a la desafecció.” Revista d’etnologia de Catalunya 41: 12–19.
Guiscafrè, Jaume, and Caterina Valriu
(eds) 2007La poesia oral: gèneres, funcionalitat i pervivència. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Jason, Heda
1975Ethnopoetics. A Multilingual Terminology. Jerusalem: Israel Ethnografic Society.
1977Ethnopoetry: Form, Content, Function. Bonn: Linguistica biblica.
Jordan, Rosan A., and F. A. de Caro
1986 “Women and the Study of Folklore.” Signs 3: 500–518. Crossref link
Jordan, Rosan A.; and Susan J. Kalcikan
1985Women’s Folklore, Women’s Culture. Philadelphia: University of Pennsylvania.
Juan i Nebot, Maria Antonia
2011 “Rossend Serra i Pagès i la recerca científica del folklore a Catalunya: el cançoner tradicional català i el Cançoner del Ripollès.” Annals del Centre d’Estudis comarcals del Ripollès 2009–2010: 55–76.
Kleinmann, Horst J.
1992Archiduque Luís Salvador: Rey de Mallorca sin corona. Palma: Miquel Font.
Limorti, Ester, and Artur Quintana
1998El Carxe. Recull de literatura popular valenciana de Múrcia. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil-Albert.
Lord, Albert B.
1960The Singer of Tales. Cambridge/Massachusetts: Harvard University Press.
Llerda, Antoni
1984 “Jotes de Queretes.” Gaceta del Matarraña 1.
Llombart, Constantí
1887La copa d’argent: llegenda del segle xvi. València: Emprenta de Joseph Ortega.
Llopart, M. Dolors, Marta Montmany, and Joan Josep Pujadas
1980 “Aproximació bibliogràfica als estudis etnològics del Pirineu Català.” Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 2: 101–152.
Llopart, Dolors, Joan Prat, and Llorenç Prats
(eds) 1985La cultura popular a debat. Barcelona: Serveis de Cultura Popular/Alta Fulla.
Llopart, Dolors, and Roser Ros
2012 “Dona i folklore. Apunts per a l’estudi del folklore compilat per dones a cavall de finals del segle xix i les primeries del segle xx.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 43–54. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.
(eds) 2014Dona i Folklore. Barcelona: Tantàgora Serveis Culturals http://​tantagora​.net​/wp​-content​/uploads​/2014​/01​/Llibre​-Dona​-i​-folklore​.pdf [Last access: October 2016]
Llorens i Carreras, Sara
1931El Cançoner de Pineda: 238 cançons populars amb 210 tonades. Barcelona: Joaquim Horta Impressor.
1992Cançoner de Pineda. Prologue by Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Alta Fulla.
2004aÀlbum Sara Llorens. Recull, notes biogràfiques i bibliogràfiques i edició de Joan Pujadas, pròleg de Toni Sala. Pineda de Mar: Ajuntament de Pineda de Mar.
2004bEpistolari (1901–1954). Recull, prefaci, notes i edició de Joan Pujadas i Marquès, pròleg de Josep Ferrer i Costa. Barcelona: Fundació Pere Coromines.
2006Rondallari de Pineda, ed. by Josefina Roma. Pineda de Mar: Ajuntament.
Manunta, Francesc
1988–1991Cançons i líriques religioses de l’Alguer catalana, 3 vols. L’Alguer: La Celere.
March, Joan
2003 “Mateu Obrador Bennàsser, un home emprenedor.” Randa 51: 91–102.
Marí, Isidor
1976 “Isidor Macabich, als dos anys de la seva mort.” Randa 2: 211–215.
Martí, Josep
1986L’Alguer. Kulturanthropologische Monographie einer sardischen Stadt. Berlin: Dietrich Reimer.
1988 “El mal de ojo en l’Alguer.” Lares LIV/2: 211–226.
1992 “Apunts sobre la comunicació no verbal dels algueresos.” Revista de l’Alguer 3: 33–50.
1996El folklorismo, uso y abuso de la tradición. Barcelona: Ronsel.
Martínez Casillas, Lourdes
1992–1996 “Literatura popular en lengua catalana en Fórnoles Teruel.” Teruel 2. Humanidades 83–84: 341–398.
Martínez i Martínez, Francesc
1927Folklore valenciá. Arreplega de llegendes, tradicions y costums del Reine de Valencia. València: Societat Valenciana de Publicacions.
1995Llegendari valencià. Alacant: Institut d’Estudis Juan Gil-Albert.
1947Còses de la meua terra (la Marina). 3rd. volume. València.
Mas, Joan
1990 “Introducció.” In Marià Aguiló, Poemes inicials, 5–48. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1995 “Introducció.” In Josep de Togores i Sanglada, Poesies, 5–32. Barcelona: Curial Edicions Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Massot i Muntaner, Josep
1959–1960 “Rafael Ginard Bauzà: El cançoner popular de Mallorca.” Estudis Romànics 7: 194–197.
1964 “Aportació a l’estudi del romancer balear.” Estudis Romànics 7: 63–155.
1988 “La poesia popular i la Renaixença.” Caplletra 5: 51–71.
1993 “La recuperació de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.” Revista d’etnologia de Catalunya 3: 132–133.
1993–2011Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, vols 4–21.
1999 “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i Sardenya.” In Semblances i comentaris, 277–286. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. [Included in 1998. La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Cagliari, 11–15 ottobre 1995, ed. by Paolo Maninchedda, I, 397–405. Càller: CUEC].
2002a “L’obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques.” Del Penedès 3: 7–18.
2002bEls viatges folklòrics de Marià Aguiló. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
2003 “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques.” Llengua & Literatura 14: 549–561.
2008 “Pròleg”. Randa 61: 5–9.
2009 “Nota editorial.” In Andreu Ferrer i Ginart, Llegendes de les Balears, 5–11. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2011 “Isidor Cònsul, de ‘Serra d’Or’ a la Societat Verdaguer.” In Escriptors i erudits contemporanis. Desena sèrie, 159–164. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2016Lectio de Doctor Honoris Causa per la Universitat de València. València: Universitat de València.
Memòria del Primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular
1983 Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Milà i Fontanals, Manuel
1882Romancerillo catalán. Canciones tradicionales. Barcelona: Álvaro Verdaguer. [Facsimiled edition 1999. Barcelona: Alta Fulla].
Moll, Isabel
2016 “L’arxiduc Lluís Salvador, entre la història i la historiografia.” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana: Revista d’estudis històrics 72: 207–219.
Moners i Sinyol, Jordi
2009 “Costumari i literatura popular de Castigaleu (A tall d’addenda a Bllat colrat).” In Llengües i fets,actituds i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font, ed. by Hèctor Moret, 259–267. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca/Associació Cultural del Matarranya.
Moret, Hèctor
1995 “Tirallongues onomàstiques de l’Alta Ribagorça occidental.” Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 60: 316–324.
1995 “La cultura popular (literatura i costumari) de l’Aragó catalanòfon contenguda en diverses obres lexicogràfiques i folklòriques.” Sorolla’t 10: 13–21.
1999 “Algunas notas a propósito de los géneros breves de la literatura popular y tradicional.” Temas de Antropología Aragonesa 9: 101–111.
2001 “Aforismos circunstanciales: ¿Un nuevo género breve de la poesía oral y tradicional.” In Lyra mínima oral: los géneros breves de la literatura tradicional: actas del Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Alcalá, 28–30 octubre 1998, ed. by Carlos Alvar Ezquerra, 409–414. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
Moser, Hans
1962 “Vom Folklorismus in unserer Zeit.” Zeitschrift für Volkskunde 58: 177–209.
Muñoz Torrijos, Nereida
2007Cultura popular en la comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. Saragossa: Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.
Nicolau, Lluís
(ed) 1922Epistolari d’en M. Milà i Fontanals, tom I, anys 1840–1874. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
(ed) 1932Epistolari d’en M. Milà i Fontanals, tom II, anys 1875–1880. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Noell, René
1976Essai de Bibliographie roussillonnaise des origines à 1906. Prades de Conflent: Terra Nostra.
Nughes, Antoni
1996Tradizioni, usi, costumi di Alghero de Joan Palomba. Tradicions, usos i costums de l’Alguer. L’Alguer: Edicions del Sol.
Oriol, Carme
1986 “Aproximació a la rondallística de Joan Amades: catalogació i fonts.” Degree dissertation. Universitat de Barcelona.
1990 “Revision of Amades’ Classification of the Catalan Folktales.” Fabula. Journal of Folktale Studies 31 (3/4): 304–312.
1995El cançoner nadalenc català al Principat de Catalunya (1853–1951). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1996 “Les Rondaies de Mallorca de l’arxiduc Lluís Salvador: oralitat i gèneres dels relats.” In Miscel·lània Germà Colón 5, 77–89. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1997aEstudi del folklore andorrà en el seu context. “La guerra d’Andorra amb els Estats Units” i altres mostres de folklore. Barcelona: Alta Fulla.
1997b “The Catalan versions of AaTh 700: a metaphor of childbirth.” Fabula. Journal of Folktale Studies 38 (3/4): 224–244. Crossref link
1999a “La expresión de la identidad nacional a través de los chistes.” Revista de Investigaciones Folclóricas 14: 47–56.
1999b “Les rondalles de Joan Amades i la seva relació amb fonts impreses anteriors.” In Estudis de llengua i literatura catalanes 38. Homenatge a Arthur Terry vol. 2, 289–311. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
1999c “El projecte de catalogació de la rondallística catalana en els anys 50.” In Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Palma 8–12 de setembre de 1997, ed. by Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Montserrat, and Pere Rosselló Bover, vol. II, 365–386. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2000 “Jokes about national groups in Andorra.” Fabula. Journal of Folktale Studies 41 (3/4): 285–293. Crossref link
2002Introducció a l’etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Valls: Cossetània.
2008 “Verdaguer, Jacint (1845–1902).” In The Greenwood Encyclopedia of World Folktales and Fairy Tales, ed. by Donald Haase, vol. 3, 1011–1012. Westport/London: Greenwood Press.
2009 “Thumbling (ATU 700), a Folktale From Early Childhood.” In Erzählkultur. Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung, ed. by Rolf Wilhelm Brednich, 223–244. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
2011 “Les rondalles d’Enric Valor en el marc de la rondallística catalana.” In Nova reflexió sobre l’obra d’Enric Valor, ed. by Gemma Lluch, and Josep Maria Baldaquí, 95–109. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
2013 “Massot i Muntaner, Josep. Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993–2011.” Estudis Romànics 35: 579–585.
2014a “Édition de la correspondance entre les folkloristes Walter Anderson et Joan Amades.” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 3: 49–84. Crossref link
2014b “Joan Amades i la internacionalització de la rondallística catalana.” Canemàs 11: 71–85.
2014c “Tipologia dels textos de narrativa folklòrica: de la transcripció a la recreació.” In Literatura oral i educació: simbiosi i complicitats, ed. by Alexandre Bataller, and Margarida Coll, 167–176. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.
2015a “L’estudi de la literatura popular catalana des d’una perspectiva de gènere.” In La literatura catalana contemporània: intertextos, influències i relacions, ed. by Montserrat Bacardí, Francesc Foguet, and Enric Guillén, 197–209. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura/Universitat Autònoma de Barcelona.
2015b “Les dones folkloristes i la literatura popular catalana a Catalunya, un segle d’estudis i recerques.” eHumanista/IVITRA 8: 656–668.
2015c “Walter Anderson’s letters to Joan Amades: A study of the collaboration between two contemporary folklorists.” Folklore. Electronic Journal of Folklore 62: 139–174. Crossref link
2015d “Digital Archives and the Study of Catalan Folk Literature.” Folklore 126 (3): 336–346. Crossref link
2015e “La internacionalització de la literatura popular catalana: les traduccions de l’obra de Joan Amades.” In Actes del Setzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Salamanca 2012, ed. by Àlex Martín, Adolf Piquer, and Fernando Sánchez, vol 3, 249–259. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2016a “Cap a una història de la literatura popular catalana: l’aportació de Catalunya.” eHumanista/IVITRA 9: 48–64.
2016bEstudis de literatura popular. Història i mètodes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Oriol, Carme, Pere Navarro, and Mònica Sales
2010Literatura oral de Faió, Favara, Maella i Nonasp. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
Oriol, Carme, and Josep M. Pujol
2003Índex tipològic de la rondalla catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.
2008Index of Catalan Folktales. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
2011 “Recerca i documentació en etnopoètica i folklore: l’Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la URV.” Estudis Romànics 33: 325–332.
Oriol, Carme, and Emili Samper
(eds) 2010El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura. Tarragona: Publicacions URV/Edicions UIB. Crossref link
(eds) 2011Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic. Tarragona: Publicacions URV.
(eds) 2013Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Tarragona. Publicacions URV.. Crossref link
2016 “Compartint imaginaris: una mirada sobre la literatura popular nord-catalana.” In Aspectes de la literatura de Catalunya del Nord/Aspects de la littérature de Catalogne du Nord, ed. by Christian Lagarde, Martine Berthelot, and Marie Grau, 55–64. Canet: Trabucaire.
Pagès i Mercader, Manuel
1957Crònica descriptiva d’Alguer. Una ciutat catalana a Itàlia (Illa de Sardenya). S. l.: S. n. [Girona: Indústries Litogràfiques de Girona].
1960Estampes de Sardenya. Barcelona: Arca.
Palau, Montserrat
2012 “Les aportacions al feminisme de les folkloristes Maria Gràcia Bassa i Maria Baldó.” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 13–25. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.
2014 “L’epistolari de Rossend Serra Pagès: les folkloristes catalanes de començament del segle xx.” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 3: 85–97. Crossref link
Palomar, Salvador
1991 “Cels Gomis i Mestre (1841–1915): materials folklòrics aplegats a la Franja.” Sorolla’t 8: 19–26.
Palomar, Salvador, and Salvador Rebés
1994 “L’Arxiu de Cançoner i Música Tradicional de Reus.” In Actes del Col·loqui sobre cançó tradicional. Reus, setembre 1990, ed. by Salvador Rebés, 605–614. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Palomba, Joan
1908 “Traditions et Coutumes d’Alguer (Sardaigne).” Revue Catalane 22: 305–307, 23: 329–333, and 24: 382–386.
1911 “Tradizioni, usi, costumi di Alghero.” Archivio Storico Sardo VII: 211–240. [Included in Nughes 1996].
Panyella i Ferreres, Ramon
2013Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme patriòtic. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Pardo, Fermín, and José Ángel Jesús-María
2001La música popular en la tradició valenciana. València: Institut Valencià de la Música.
Paredes, Maria, and Josefina Salord
2005 “Introducció.” In Antoni Febrer i Cardona, Poesies I: Gloses i cobles, 5–32. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Patxot, Rafael
[1926–1938] Dietari. Institució Patxot http://​patxot​.espais​.iec​.cat​/destacats​-en​-linia​/dietari​-institucio​-patxot/ [Last access: October 2016]
Picó, Miguer Ángel
2003 “Eduardo Ximénez Cos (1824–1900), patriarca de la investigación folklórico musical valenciana.” Revista de folklore 274: 134–135.
Pons, Damià
2010Trajectes literaris: De Mateu Obrador a Baltasar Porcel. Palma: Lleonard Muntaner.
Pons i Brualla, Josep Manuel
1982 “Gentilicis, motades, refranys, follies i modismes de la Franja.” L’Estrop 5–6: 75–90.
Pons i Moll, Clàudia
2006 “Colón, Germà; Martínez, Tomàs; Perea, Maria Pilar (ed.) (2004): La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Castelló de la Plana: Institut Ramon Llull; Universitat Jaume I; Fundació Germà Colón Domènech; Estudi General Lul·lià. 554 p.” Estudis Romànics 28: 465–470.
Prat, Joan
1980 “Els estudis etnogràfics i etnològics a Catalunya.” Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 1: 28–36.
1994 “Historiografía antropològica.” In Diccionario histórico de la antropología espanyola, ed. by Carmen Ortiz, 370–375. Madrid: CSIC.
2005 “Petita reflexió amb motiu dels vint-i-cinc anys d’«Els estudis etnogràfics i etnològics a Catalunya».” Quaderns-e 6b http://​www​.antropologia​.cat​/antiga​/quaderns​-e​/re​_num​_1​/prat​.htm [Last access: October 2016]
(coord) 2004I… això és la meva vida. Relats biogràfics i societat. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.
Prats, Llorenç
1981 “L’estudi de la cultura popular a Catalunya, els folkloristes.” Degree dissertation. Universitat de Barcelona.
1982 “Els precedents dels estudis etnològics a Catalunya: Folklore i etnografia (1853–1959).” Ciència 15: 244–251.
1987 “Els orígens de l’interès per la cultura popular a Catalunya. La Renaixença.” Doctoral thesis. Universitat de Barcelona.
1988El mite de la tradició popular: Els orígens de l’interès per la cultura tradicional a la Catalunya del segle xix. Barcelona: Edicions 62.
1990 “Els estudis etnogràfics a Catalunya.” In El món de Joan Amades, 70–76. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament de Cultura.
1991–1992 “Els reculls folklòrics de la literatura de tradició oral.” In De la literatura popular a la literatura culta, 5–28. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
1996 “Invention de la tradition populaire et construction sociale de l’identité en Catalogne.” In L’Europe entre cultures et nations, ed. by Daniel Fabre, 25–39. París: Éditions de la Maison des sciences de l’homme. Crossref link
Prats, Llorenç, Dolors Llopart, and Joan Prat
1982La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institucions 1853–1981. Barcelona: Fundació Serveis de Cultura Popular.
Pujol, Josep
2005 “Josep Romeu i Figueras en el record.” Llengua & Literatura 16: 539–542.
Pujol, Josep M.
1982 “Contribució a l’índex de tipus de la rondalla catalana.” Degree dissertation. Universitat de Barcelona.
1985 “Literatura tradicional i etnopoètica: Balanç d’un folklorista.” in La cultura popular a debat, ed. by Dolors Llopart, Joan Prat, and Llorenç Prats, 158–167. Barcelona: Serveis de Cultura Popular/Alta Fulla.
1986 “Històries extraordinàries, llegendes urbanes.” Perspectiva escolar 102: 16–20.
1989a “La crisi del folklore.” Serra d’Or 359: 20–23.
1989b “Pau Bertran i Bros (1853–91), una cruïlla del folklore català.” In Pau Bertran i Bros, El rondallari català, ed. by Josep M. Pujol, viilxv. Barcelona: Alta Fulla.
1990 “L’estudi del folklore: Del text al context.” Cultura 8: 35–36.
1991–1992 “Folklore narratiu: la rondalla i la llegenda.” In De la literatura popular a la literatura culta. Seminari El Gust per la Lectura (curs 1991–92), 67–79. Barcelona: Generalitat de Catalunya–Departament d’Ensenyament–Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa–Servei d’Ensenyament del Català.
1993 “Josep Romeu i Figueras, folklorista.” In Josep Romeu i Figueras, Materials i estudis de folklore, 5–28. Barcelona: Alta Fulla.
1994 “Variacions sobre el diable.” Revista d’etnologia de Catalunya 4: 44–57.
1995 “Sobre els límits del folklore narratiu.” Estudis Baleàrics 52: 63–74.
1999a “Introducció a una història dels folklores.” In La cultura. Col·loquis de Vic 3, ed. by Ignasi Roviró, and Josep Montserrat, 77–106. Barcelona: Universitat de Barcelona-Vicerectorat de Recerca.
1999b “Variacions sobre un tema narratiu: El llop cerca esmorzar (AaTh 122A) a les terres catalanes.” In Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, coord. by Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Montserrat, and Pere Rosselló Bover, vol. II, 337–364. Barcelona: AILLC/Universitat de les Illes Balears/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2002 “Romeu i Figueras, Josep. Recerques d’etnologia i folklore. Biblioteca Serra d’Or, 251. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000. 170 pp.” Estudis Romànics 24: 373–376.
2003 “Actes etnopoètics, actes de paraula.” In La poesia. Col·loquis de Vic 7, coord. by Josep Montserrat, and Ignasi Roviró, 95–110. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
2004 “Un episodi preliminar de la història de la rondallística catalana: Milà i Fontanals, 1853.” In Literatura i identitats, ed. by Magí Sunyer, Roser Pujadas, and Pere Poy, 59–79. Valls: Cossetània.
2005 “Les cançons populars.” In El cançoner popular català (1841–1936), ed. by Josep Massot, 8–15. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2006 “ ‘L’ocellet es fa fer un vestit nou’ (ATU 235C*) en la tradició oral i en la literatura.” In El cuento folclórico en la literatura y en la tradición oral, ed. by Rafael Beltran, and Marta Haro, 271–293. València: Universitat de València–Servei de Publicacions.
2007a “Del folklore clàssic al folklore de la comunicació.” In Tradicionari, ed. by Joan Soler i Amigó, vol. VII. La narrativa popular, 104–120. Barcelona: Enciclopèdia catalana.
2007b “Del(s) folklore(s) al folklore de la comunicació interactiva.” In Els gèneres etnopoètics: Competència i actuació, ed. by Caterina Valriu, and Joan Armangué, 97–116. Dolianova: Grafica del Parteolla.
2010 “Francesc de Sales Maspons i Labrós en la rondallística del seu temps.” In Francesc de Sales Maspons i Labrós, Lo rondallaire. Primera sèrie. Segona sèrie, 7–52. Valls: Cossetània.
2012 “ ‘L’arca santa de nostras ricas tradicions’: Poesia popular i rondallística a Catalunya (1841–1866).” In Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, ed. by Josep M. Domingo, 173–197. Barcelona: Societat Catalana de Llengua i Literatura-Institut d’Estudis Catalans.
2013a “El foklore verbal: balanç d’actualitat i línies de futur.” Ausa 26 (171): 20–33.
2013bThree selected papers on Catalan Folklore. Tarragona: Publicacions URV.
Quintana, Artur
1981 “Materials per al coneixement de la literatura popular catalana a l’Aragó.” Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 3: 243–265.
1989El català a l’Aragó. Barcelona: Curial.
1991 “Els estudis de literatura popular catalana a l’Aragó.” Fulls de Treball. Carrutxa 1: 33–38.
1993 “Dos projectes per recollir la literatura popular catalana a la Franja.” Revista d’etnologia de Catalunya 2: 134–138.
1994 “El mite del comte N’Arnau a la Ribagorça.” In De orbis Hispani Linguis litteris historia moribus. Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60 Geburtstag, ed. by Axel Schönberger, and Dietrich Briesemeiste, 333–351. Franfurt am Main: Domus.
1996 “L’onomàstica en la literatura popular catalana a l’Aragó.” Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 65: 11–24.
1998 “La literatura popular catalana a l’Aragó.” In Actes de les Segones Jornades d’Estudi a la Terra Alta, 321–329. Calaceit: Patronat Pro-Batea.
1999Lo banc de la paciència i altres narracions. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
2006 “Uns irrintzi ribagorçans?.” In Batec a batec. Miscel·lània de treballs oferts en honor de Josep Galan i Castany, ed. by Hèctor Moret, 179–185. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca/Associació Cultural del Matarranya.
2009Roda la mola. Poesia del Baix Aragó de llengua catalana dels orígens als nostres dies. Terol: Instituto de Estudios Turolenses.
Quintana et al.
1995Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa, 1. Narrativa i Teatre; 2. Cançoner, ed. by Artur Quintana, Lluís Borau, Carles Sancho, and Hèctor Moret. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
1996Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa, 3. Gèneres menors de la literatura popular, ed. by Artur Quintana, Lluís Borau, Carles Sancho, and Hèctor Moret. Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
1997Bllat Colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 1. Narrativa i Teatre; 2. Cançoner; 3. Gèneres etnopoètics breus no musicals, ed. by Artur Quintana, Lluís Borau, Glòria Francino, and Hèctor Moret. Calaceit: Instituto de Estudios Altoaragoneses/Institut d’Estudis del Baix Cinca/Institut d’Estudis Ilerdencs/Diputació General d’Aragó.
Ramis, Andreu
2002El folklore i l’etnografia a les Balears (segles xix i xx). Palma: Documenta Balear.
Rebés, Salvador
(ed) 1994Actes del Col·loqui sobre cançó tradicional. Reus, setembre 1990. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Reixach, Modest
1996 “Fundació Serveis de Cultura Popular.” Revista d’etnologia de Catalunya 8: 108–110.
Rifa, Jean, and Patrice Teisseire-Dufour
2004Des hommes et le Rosselló, biographies. Perpignan: Trabucaire.
Roca, Rafael
2010El valencianisme de la Renaixença. Alzira: Bromera.
2011La Renaixença valenciana i el redescobriment del país. El Centre Excursionista de Lo Rat Penat (1880–1911). València: Denes.
Roma i Casanovas, Francesc
1998 “Dona i excursionisme: una passejada per la literatura excursionista de muntanya.” http://​www​.francescroma​.net​/web​/genere​.pdf [Last access: June 2016].
Roma, Josefina
1986 “Etnografía y folklore en Cataluña.” In La antropología cultural en España, ed. by Ángel Aguirre, 161–183. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias.
1995 “Cels Gomis y su trabajo en Aragón.” Temas de Antropología Aragonesa 5: 191–212.
2012 “La descoberta de la Música Tradicional del Prineu. Palmira Jaquetti i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.” Annals del Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès 2010–2011: 231–237.
2015 “El llarg camí del Mal Caçador. El Comte Arnau”. Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 4: 95–105. Crossref link
Roma, Josefina, and Dolors Marín
1996 “Sara Llorens i el seu Rondallari. Una dona fent treball de camp a començaments de segles.” Anuario de hojas de Warmi 7: 79–88.
Romeu i Figueras, Josep
1984 “La llegenda del lluert de Coll de Canes.” Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (1982–83): 245–259.
1993Materials i estudis de folklore. Barcelona: Alta Fulla.
1996Les nadales tradicionals: estudi i crestomatia. Barcelona: Alta Fulla.
2000Recerques d’etnologia i folklore. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2004Llegendes de la Garrotxa. Sant Vicenç de Castellet: Farell.
RondCat
. Catalan Folktales Search Engine http://​rondcat​.arxiudefolklore​.cat/ [Last access: October 2016]
Ros, Roser
1997 “Les rondalles d’animals: el cas del cicle de la guineu i el llop.” Doctoral thesis. Universitat de Barcelona.
Rosselló, Pere
1999Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Roure, Josep
1948Contes d’Eivissa. Mèxic: Club del Llibre Català.
Roviró, F. Xavier
2010 “Les llegendes de la Plana de Vic (dins l’arxiu del GRFO).” In Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani, ed. by Mònica Sales, and Caterina Valriu, 95–113. Dolianova: Grafica del Parteolla.
Roviró, Ignasi
1992 “Aproximació a l’estudi de la comunicació folklòrica.” Ausa 128–129: 71–104.
1994 “El folklore com a acte comunicatiu.” Revista d’etnologia de Catalunya 4: 10–19.
2014a “Rumors i folklore: Guerriglia per un morto che non c’è.” Estudis de Literatura Oral Popular/Studies in Oral Folk Literature 3: 99–106. Crossref link
2014b “Pròleg. Narrar rondalles meravelloses.” In Josep Temporal, Rondalla meravellosa i filosofia. Una fonamentació antropologicoètica, 7–27. Manacor: Món de llibres.
2016 “WhatsApp contra les parelles.” Revista d’etnologia de Catalunya 41: 37–46.
Sales, Mònica
2016Quan les revistes conten rondalles. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Sales, Mònica, and Caterina Valriu
(eds) 2010Etnopoètica: Incidència, difusió i comunicació en el món contemporani. Cagliari: Grafica del Porteolla.
Samper, Baltasar
1994Estudis sobre la cançó popular. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Samper Prunera, Emili
2013De l’anarquisme al folklore. Cels Gomis i Mestre (1841–1915). Tarragona: Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. Crossref link
2015Les rondalles de Cels Gomis i Mestre. Edició, catalogació i estudi. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Sánchez-Cutillas, Carmelina
1974Francisco Martínez y Martínez. Un humanista alteano (1866–1946). Alacant: Caja de Ahorros Provincial de Alicante.
Sanchis Guarner, Manuel
1952Els vents segons la cultura popular. Barcelona: Barcino.
1963Els pobles valencians parlen els uns dels altres. I. Sector septentrional. València: L’Estel.
Sancho Meix, Carles
1984 “Contribució a l’estudi de la literatura oral catalana al Matarranya.” Gaceta del Matarraña 2: 5–11.
Sbert, Miquel
1999 “El P. Rafel Ginard Bauçà i el Cançoner popular.” In Rafel Ginard, Sant Joan, la meva terra, 59–80. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines.
Scanu, Pasqual
1964Alghero e la Catalogna. Càller: Editrice Sarda Fratelli Fossataro, 2nd ed. [1st ed. 1961].
1970 “Joan Pais i Melis: la vida i l’obra”, in Joan Pais, Gramàtica algueresa I, 7–51. Barcelona: Barcino.
1985Rondalles alguereses. Barcelona: Dalmau.
Schwendinger, Helga
1991El archiduque Luis Salvador de Austria: Príncipe, científico, viajero. Palma: Miquel Font.
Serra i Boldú, Valeri
1928–1935Arxiu de Tradicions Populars. Barcelona: Impremta de la Casa Provincial de Caritat. [Facsimiled edition 1980. Barcelona: José J. de Olañeta].
1987Folklore de la Pagesia, ed. by Isidor Cònsul, and Ramon Miró. Barcelona: Abadia de Montserrat.
Serrà Campins, Antoni
2005Els glosats de tristor. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2012Set estudis de literatura oral. Palma: Lleonard Muntaner.
Serra i Pagès, Rossend
1901 “Quatre paraulas sobre l’instrucció de la dona.” La Veu Comarcal (1.10.1901).
1926Alguns escrits del professor Rosend Serra y Pagés. Coleccionats y publicats a honor del Mestre per les seves deixebles en ocasió del Cinquantenari del seu Professorat (1875–1925). Barcelona: Estampa de la Casa Miquel-Rius.
1928 “El Domini del Folklore”. Arxiu de Tradicions Populars 1: 8–10.
. Manual de Folklore. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Unpublished.
. El Mite del Comte Arnau. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Unpublished.
Serrano, Rosa
1995Enric Valor. Converses amb un senyor escriptor. València: Tàndem.
Serres-Bria, Roland
1989Itinéraire catalaniste pour le Rosselló. Saint-Esteve: Fricker.
Sistac, Dolors
1997Les cançons de pandero o de tambor. Lleida: Fundació Pública de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
Soler i Amigó, Joan
1998Enciclopèdia de la fantasia popular catalana. Barcelona: Barcanova.
2004D’on vénen els nens i com es fan, segons la tradició popular. Tarragona: El Mèdol.
2010Joana Vidal, folklorista. Valls: Cossetània.
(ed) 2005–2008Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 10 vols.
Temporal, Josep
1998Galàxia Propp. Aspectes literaris i filosòfics de la rondalla meravellosa. Barcelona: Ajuntament de Bellpuig/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2014Rondalla meravellosa i filosofia. Una fonamentació antropologicoètica. Manacor: Món de llibres.
Temporal, Josep, and Laura Villalba
(eds) 2012La recerca folklòrica: Persones i institucions. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Toda i Güell, Eduard
1888Un poble català d’Itàlia. L’Alguer. Barcelona: La Renaixensa [1981 L’Alguer. Un popolo catalano d’Italia, ed. by Rafael Caria. Sàsser: Gallizzi].
Trias, Sebastià
1991 “La antropología itinerista del Die Balearen.” Estudis Baleàrics 41: 87–94.
1994 “Història, llegenda i paisatge.” In Arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena, Els castells roquers de Mallorca: Història i llegenda, 7–20. Palma: Edicions Cort.
Useri, Antoni
1895Rivista delle Tradizioni Popolari Italiane 2.
Uther, Hans-Jörg
2004The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 3 vols.
Valor, Enric
1999 “Lectio del Dr. Enric Valor.” In Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric Valor, ed. by Vicent Salvador, and Heike van Lawick, 19–24. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
Vallespí, Enrique José
1957 “Romance catalán recogido en Peñarroya de Tastavins. Teruel.” Caesaraugusta 7–8: 137–139.
1958 “Notas inéditas de Santiago Vidiella Jasá (1860–1929) sobre folklore local de Calaceite (Teruel).” Caesaraugusta 11–12: 179–189.
Valriu, Caterina
2008Paraula viva. Articles sobre literatura oral. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2011 “El Grup d’Estudis Etnopoètics: Recerca, preservació i difusió de la literatura oral catalana.” Estudis Romànics 33: 333–340.
2012 “Folkloristes estrangers a les illes Balears: a la recerca de l’exotisme?” In La recerca folklòrica: Persones i institucions, ed. by Josep Temporal, and Laura Villalba, 189–204. Alacant: Fundació Joan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.
Valriu, Caterina, and Joan Armangué
(eds) 2007Els gèneres etnopoètics: Competència i actuació. Cagliari: Grafica del Parteolla.
Vergés, Àngel, and Vicent Vidal
(eds) 2015Etnopoètica: Arxius i materials inèdits. Alacant: Institut d’Estudis Catalans/Diputació de Girona.
Vidal i Fígols, Pasqual
2005A la falda de la iaia (Literatura oral de Massalió). Calaceit: Associació Cultural del Matarranya.
Vidal, Vicent
2013 “Les publicacions etnopoètiques a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert”. Final Master’s Degree in Language Consultancy and Literary Culture, read on 14 September 2013 at the University of Alicante, led by Dr. Joan Borja.
2014 “L’escola en valencià i els ensenyants-folkloristes.” In Literatura oral i educació: Simbiosi i complicitats, ed. by Alexandre Bataller, and Margarida Coll, 63–75. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans/Arxiu de Tradicions de l’Alguer.
2015a “Joaquim Martí i Gadea, Francesc Martínez i Martínez i Manuel Sanchis Guarner: tres folkloristes valencians biografiats.” In La biografia a examen, ed. by Joaquim Espinós, Antoni Maestre, and Isabel Marcillas, 113–126. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2015b “L’obra folklòrica de Just Sansalvador.” In Etnopoètica: Arxius i materials inèdits, ed. by Àngel Vergés, and Vicent Vidal, 193–209. Alacant: Grup d’Estudis Etnopoètics de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
2015c “L’etnopoètica en la Renaixença valenciana: contextualització i vinculació amb la Corona d’Aragó.” Revista Internacional d’Humanitats 33: 53–62.
2016 “Panoràmica de la folklorística valenciana: autors, períodes, textos i contextos.” eHumanista/IVITRA 9: 5–30.
Vilarassa Ruiz, Clara
2011 “La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó”. Doctoral thesis. Girona.
Villalba, Laura
2013 “(Les) folkloristes a la premsa catalana del primer terç del segle xx: un tabú en la història del folklore català.” In Erotisme i tabús en l’etnopoètica, ed. by Anna Francés, and Jaume Guiscafrè, 99–125. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert/Arxiu de Tradicions de l’Alguer/Grup d’Estudis Etnopoètics.
2014 “Adelaida Ferré i Gomis, folklorista. Edició, catalogació i estudi del seu corpus rondallístic.” Doctoral thesis directed by Carme Oriol Carazo and Montserrat Palau Vergés. Tarragona: Departament de Filologia Catalana, Universitat Rovira i Virgili.
Violant Ribera, Ramona
1990La rondalla i la llegenda. Barcelona: Alta Fulla.
Vives i Gorgues, Ramon
2001Costumari de Castellonroi (Ànima d’un poble). Osca: Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Voegelin, Erminie
1975 “Folklore.” In Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, ed. by Maria Leach, and Jerome Fried. London: New English Library.
Weigle, Marta
1982Spiders and Spinters: Women and Mythology. Alburquerque: University of New Mexico Press.
Wilson, William A.
2005 “Herder, folklore and romantic nationalism.” In Folklore. Critical concepts in literary and cultural studies, 2, ed. by Alan Dundes, 4–21. London/New York: Routledge, Taylor/Francis Group.
Zapater Labrador, Mari
2002Encara rai…! Les vint i una falòria. Fraga: Institut d’Estudis del Baix Cinca.
Subjects
BIC Subject: DSB – Literary studies: general
BISAC Subject: LIT004130 – LITERARY CRITICISM / European / General
U.S. Library of Congress Control Number:  2019036908