Part of
Current Perspectives on Literary Reading
Edited by Dari Escandell and José Rovira-Collado
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 22] 2019
► pp. 4968
References
Ainaud, Jordi
2005 “Hàbits lectors. Resultats, anàlisi i recomanacions d’un estudi [Reading Habits Results. Analysis and Recommendations of a Study].” Faristol 52: 3–7.Google Scholar
Associació de Mestres Rosa Sensat
2009 Quins llibres…? Selecció de llibres infantils i juvenils [Which books…? Selection of children’s and young adult books]. Barcelona: Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’AMRS-Fundació Propedagògic.Google Scholar
Barrena, Pablo
2001 “Quién lee, cómo lee: análisis de datos [Who reads? How do they read? Data Analysis].” In La educación lectora, ed. by Enrique Gil Calvo et al.. 47–56. Madrid: Papeles de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.Google Scholar
Bertelsmann
2003 Encuesta de hábito lector de una muestra de between 8 y 16 años [Survey of reading habits of a sample between 8 and 16 years old]. Barcelona: Fundació Bertelsmann.Google Scholar
Centro de Investigación y Documentación Educativa
2002 “Los hábitos lectores de los adolescentes españoles [The Reading Habits of Spanish Young Adults].” CIDE, 10.Google Scholar
Colomer, Teresa
2008 “Consens educatiu de les lectures a l’ESO [Educational Consensus for Reading at ESO]”. Articles. Revista de didàctica de la llengua i de la literatura 45: 91–109.Google Scholar
Conecta Research & Consulting
2010 Hábitos de lectura y compra de libros en la Comunitat Valenciana [Habits of Reading and Buying Books in the Valencian Country]. València: Conselleria de Cultura i Esport.Google Scholar
Cubeles, Xavier
(ed.) 2005 Hàbits de lectura dels infants i joves de Catalunya [Reading Habits for Children and Young Adults in Catalonia]. Barcelona: Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.Google Scholar
Díaz-Plaja, Ana
2008 “Entre llibres: la construcció d’un itinerari lector propi a l’adolescència [Between Books: the Construction of a Reader’s Own Itinerary in Adolescence].”, In Lectures adolescents, ed. by Teresa Colomer, 117–144. Barcelona: Graó.Google Scholar
Escandell, Dari
2015 Hàbits i tendències de lectura en el sistema educatiu valencià [Habits and Reading Trends in the Valencian Educational System]. Alacant: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.Google Scholar
Federación de Gremios de Editores de España
2010 Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España [Barometer of habits of reading and buying books in Spain]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.Google Scholar
Fundacc
2010 El consum de llibres a Catalunya el 2010: dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura [The Consumption of Books in Catalonia in 2010: Data from the Barometer of Communication and Culture]. Barcelona: Fundació d’Audiències de la Comunicació i la Cultura.Google Scholar
Garralón, Ana
et al. (eds.) 2005 Pero, ¿qué leen los adolescentes? [What do Teens Read?]. Madrid: Papeles de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.Google Scholar
Gómez Soto, Ignacio
2002 “Los hábitos lectores [Reading Habits].” In La lectura en España, ed. by José Antonio Millán, 93–127. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España.Google Scholar
GRETEL
2008 Hàbits lectors dels adolescents: relació d’estudis i enquestes (1934–2008) [Teen Readers’ Habits: Studies and Surveys]. Barcelona: Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona.Google Scholar
Hopper, Rosemary
2005 “What are teenagers reading? Adolescent fiction reading habits and reading choices.” Literacy 39: 113–120. DOI logoGoogle Scholar
Lluch, Gemma
1998 El lector model en la narrativa per a infants i joves [The Model Reader in the Narrative for Children and Young Adults]. Barcelona-Castelló de la Plana-València: UAB/UJI/UVEG.Google Scholar
2009 “La literatura per a infants i joves: una proposta d’anàlisi [Literature for Children and Young Adults: a Proposal of Analyses].” Caplletra. Revista Internacional de Filologia 46: 117–119.Google Scholar
Lluch, Gemma, Dari Escandell, M. Àngels Francés, Josep M. Baldaquí, and Anna Esteve
2017 “Políticas públicas de lectura e investigación. El diseño del Plan Valenciano de Lectura [Public reading policies and research. The design of the Valencian Reading Plan].” Ocnos: Revista de Estudios sobre Lectura 16: 88–100. DOI logoGoogle Scholar
Manresa, Mireia
2004 Què llegeixen els adolescents? Lectura personal o lectura escolar [What do Teens Read? Personal Reading or School Reading]. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació Universitat Autònoma de Barcelona.Google Scholar
Murillo, Francisco J.
et al. (eds.) 2003 Los hábitos lectores de los adolescentes españoles [The Reading Habits of Spanish Teenagers]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.Google Scholar
Orteu, Francesc
2003 Per què no llegeixo? [Why don’t I read?]. Barcelona: Ara Llibres.Google Scholar
Ramon, Antoni, Elena Sintes, and Ivan Encinas
2004 Indicadors de consum i pràctiques culturals de Catalunya en relació amb Europa [Indicators of Cultural Practices of Catalonia in Relation to Europe]. Barcelona: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.Google Scholar
Tejerina, M. Isabel
et al. 2006 “Retrato de la lectora adolescente (y del lector también, cuando lo hubiere) [Portrait of the Adolescent Female Reader (and male reader as well, when there is one)]”. Guadalbullón 6: 13–42.Google Scholar
Vilagut, Marta, and Joan Portell
2005 Estudi d’hàbits de lectura dels infants i joves de Catalunya [Study of Reading Habits for Children and Young Adults in Catalonia]. Barcelona: Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.Google Scholar