Part of
Current Perspectives on Literary Reading
Edited by Dari Escandell and José Rovira-Collado
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 22] 2019
► pp. 103118
References

Bibliografia

Alcover, Antoni Mª.
1985 “Sa Jaia Xeloc i sa Jaia Bigalot”, in Rondaies mallorquines d’en Jordi des Racó . Tom I. Palma de Mallorca: Editorial Moll.Google Scholar
Amades, Joan
1982 “Les dues velles Xarugues”, in Folklore de Catalunya. Rondallística. Rondalles . Barcelona: Editorial selecta.Google Scholar
Basile, Giambattista
2006Pentamerón. El cuento de los cuentos. Madrid: Ediciones Siruela.Google Scholar
Garrone, Matteo
2015Tale of Tales (DVD). Itàlia/França/Regne Unit: Archimede Film/HanWay Films/Recorded Picture Company.Google Scholar
Guiscafré, Jaume
2008 “Rondalla de na Noreta i les tres fades”, en El rondallari Aguiló. Transcripció, catalogació i estudi introductori . Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Janer Manila, Gabriel
1982Cultura popular i ecologia del llenguatge. Barcelona: Ediciones CEAC.Google Scholar
Macabich Llobet, Isidoro
1966 “Na Prima i na Rabassetes”, in Historia de Ibiza XI. Costumbrismo . Palma de Mallorca: Imprenta Alfa.Google Scholar
Martinez Pardo, Eva
2017Sota la pell del llop. Acompanyar les emocions amb els contes tradicionals. Barcelona: Editorial Graó.Google Scholar
Valor, Enric
1984 “Les velletes de la Penya Roja”, en Rondalles Valencianes 1 . València: Edicions de la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià.Google Scholar
Uther, Hans-Jörg
2004The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography [3 vol.]. Hëlsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fennica.Google Scholar