References

Bibliography

Bibiloni, G.
(1997) Llengua estàndard i variació lingüística. València: Eliseu Climent.Google Scholar
Alomar, A. I., Bibiloni, G., Corbera, J. & Melià, J.
(1999) La llengua catalana a Mallorca. Consells per a l’ús públic. Palma: Consell de Mallorca.Google Scholar
Alomar, A. I. & Melià, J.
(1999) Proposta de model de llengua per a l’escola de les illes Balears. Palma: COFUC/Editorial Moll.Google Scholar
Auer, P.
(2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque, J. van der Auwera & D. Geeraerts (Eds.), Perspectives on Variation: Sociolinguistic, Historical, Comparative (pp. 7–42). Berlin: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
(2011) Dialect vs. standard: A typology of scenarios in Europe. In B. Kortmann & J. van der Auwera (Eds.), The Languages and Linguistics of Europe (pp. 485–500). Berlin: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Ayres-Bennett, W.
(2014) From l’usage to le bon usage and back: Norms and usage in seventeenth-century France. In G. Rutten, R. Vosters and W. Vandenbussche (Eds.), Norms and Usage in Language History, 1600–1900: A Sociolinguistic and Comparative Perspective (pp. 173–200). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.Google Scholar
Bibiloni, G.
(2016) El català de Mallorca. La fonètica. Palma: leonard Muntaner Editor.Google Scholar
Cerruti, M. & Regis, R.
(2014) Standardization patterns and dialect/standard convergence. A northwestern Italian perspective. Language in Society, 43, 83–111. DOI logoGoogle Scholar
Chomsky, N.
(1965) Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.Google Scholar
(1981) Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.Google Scholar
Company, C. & Puigròs, M. A.
(2006) Llibre d’estil d’IB3. Palma: Govern de les Illes Balears.Google Scholar
Consell de Mallorca
(2005) Llibre d’estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Palma: Consell de Mallorca/Universitat de les Illes Balears.Google Scholar
Consell de Menorca
(2006) Llibre d’estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. Maó: Consell Insular de Menorca.Google Scholar
Ferguson, C. A.
(1959a) The Arabic koine. Language, 35, 616–630. DOI logoGoogle Scholar
(1959b) Diglossia. Word, 15, 325–340. DOI logoGoogle Scholar
Fishman, J. A.
(1973) Language modernization and planning in comparison with other types of national modernization and planning. Language in Society, 2(1), 23–43. DOI logoGoogle Scholar
Greenberg, J. H.
(1986) Were there Egyptian koines? In J. A. Fishman, A. Tabouret-Keller, M. Clyne, B. Krishnamurti & M. Abdulaziz (Eds.), The Fergusonian impact: In honor of Charles A. Ferguson, I (pp. 271–290). Berlín: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Haugen, E. I.
(1972) The Ecology of Language. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Institut d’Estudis Catalans
(1990) Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Fonètica. Barcelona: IEC.Google Scholar
(1992) Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Morfologia. Barcelona: IEC.Google Scholar
Jones, D.
(1926) An English prononuncing dictionary. Londres/Toronto: Dent & Sons.Google Scholar
Kristiansen, T. & Jørgensen, J.
(2005) Subjective factors in dialect convergence and divergence. In P. Auer, F. Hinskens & P. Kerswill (Eds.), Dialect change (pp. 287–302). Cambridge: CUP. DOI logoGoogle Scholar
Lodge, A.
(2013) Codification and reallocation in seventeenth-century Paris. Taal & Tongval, 65, 57–72. DOI logoGoogle Scholar
Marí, I.
(1992) Estat d’elaboració dels registres. Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, IV. Àrea 3. Lingüística Social (pp. 199–215). Palma: UIB.Google Scholar
(2007) La consolidació d’un estàndard oral: límits i condicions. Quaderns del CAC, 28, 31–37.Google Scholar
Melià, J.
(2015) El català a les Illes Balears. 2014, primera aproximació. Llengua i ús. Revista tècnica de política lingüística, 57, 61–74.Google Scholar
Milroy, J. & Milroy, L.
(2012) Authority in Language: Investigating Standard English. Abingdon/New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Veny, J.
(2001) Llengua històrica i llengua estàndard. València: Universitat de València.Google Scholar
Rutten, G.
(2016) Historicizing diaglossia. Journal of Sociolinguistics, 20(1), 6–30. DOI logoGoogle Scholar