References

Bibliografia

Alexandre, Víctor
(2016) La llengua a TV3. Nació Digital, gener 9. En línea: [URL]
Bassols, Margarida, Òscar Bladas, Josep Anton Castellanos, Neus Faura, i Adelaida Ferre
(2009) En Margarida Bassols i Mila Segarra (Eds.), El coŀloquial dels mitjans de comunicació, 271. Vic: EUMO Editorial/Universitat de Vic.Google Scholar
Bernal, Elisenda & Carsten Sinner
(2009) Al seu rotllo: aproximació al llenguatge juvenil catalá. Zeitschrift für Katalanistik, 22, 7–36.Google Scholar
Bibiloni, Gabriel
(2016) Els castellanismes de la ràdio i la televisió públiques de Catalunya. El blog de Gabriel Bibiloni. En línea: [URL]
Casals, Daniel & Neus Faura
(2010) El català als mitjans de comunicació. Barcelona: UOC (Universitat Oberta de Catalunya).Google Scholar
Cassany, Daniel
(2011) En_línia. Llegir i escriure a la xarxa. Barcelona: Graó.Google Scholar
Ferré i Garriga, Carmina
(2013) El llenguatge dels mitjans. En línea: [URL]
Galtés Relats, Àngels
(2010) Estudi de l’argot català a la sèrie Plats bruts: l’argot a les sèries de ficció de producció pròpia de TV3. En línea: [URL]
Gifreu, Josep
(2003) La llengua de TV3. Avui, juliol 2.Google Scholar
Gregory, Michael & Susanne Carroll
(1978) Language and Situation: Language Varieties and the Social Contexts. Londres: Routledge.Google Scholar
Grup Llengua i Mèdia
(2004) Conclusions de la ‘Jornada sobre el català coŀloquial a la televisió’. Bellaterra. En línea: [URL]
Institut d’Estudis Catalans
(2009) Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I Fonètica. 3a ed. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Julià-Muné, Joan
(2004) El llenguatge de la ràdio i de la TV. Alzira: Bromera.Google Scholar
Martínez, Caterina
(2014) Morfologització i semantització. El blending, un recurs de creativitat lexicosemàntica dels aprenents de català en l’Educació Secundària Obligatòria. Revista Internacional d’Humanitats, 31 (maig-agost 2014), 65–78.Google Scholar
Matamala, Anna
(2008) El guió a la pantalla: trets de l’oral coŀloquial en la ficció televisiva. Caplletra. Revista internacional de filologia, 45, 141–68.Google Scholar
Nadal, Josep Maria
(2003) Els mitjans de comunicació influeixen en la difusió dels models de llengua. Diari d’Andorra, desembre 9. En línia: [URL]
Ortega, Rudolf
(2016) El model de llengua és del tot vàlid, però potser hi ha una certa rigidesa. El País, febrer 10. En línea: [URL]
Paloma Sanllehí, David
(1999) De la llengua catalana a les sèries de televisió. Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, 23, 73–92. En línea: [URL]
(2013) La representació del coŀloquial mediatitzat. Aproximació a un model de quatre constituents. Caplletra. Revista internacional de filologia, 55, 87–105.Google Scholar
(2016) Norma de la llengua oral. El Punt Avui, gener 17. En línia: [URL]
Paloma Sanllehí, David, i Mila Segarra
(2000) Llengua oral i llengua escrita a les sèries de televisió. En Anna Cros, Mila Segarra, i Anna M. Torrent (Eds.), Llengua oral i llengua escrita a la televisió (pp. 49–73). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Payrató, Lluís
(1996) Català coŀloquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana. València: Servei de Publicacions Universitat de València.Google Scholar
Perramón, Sever
(1979) Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana. Barcelona: Millà.Google Scholar
Planas, Mònica
(2015) ‘Merlí’, per aŀlusions. Diari Ara, novembre 19. En línea: [URL]
Pompermayer, Sergi
(2003) Llengües brutes. En J. Martí & J. M. Mestres (Eds.), L’oralitat i els mitjans de comunicació (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2002) (pp. 57–61). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Pujol, Dídac
(2015) Models de traducció literària i audiovisual en català coŀloquial: el cas de ‘Jackie Brown’ de Quentin Tarantino. Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, 235–64. DOI logoGoogle Scholar
Pujolar, Joan
(1997) De què vas, tio? Barcelona: Empúries.Google Scholar
Salvanyà, Jaume
(2003) L’argot i els mitjans de comunicació del grup Flaix. Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística, 27, 26–28.Google Scholar
Santamaria, Laura
(2010) El coŀloquial de la ficció. La caracterització de la parla dels joves. Llengua i ús, 49, 78–89.Google Scholar
Tantinyà Calm, Albert
(2013) L’argot juvenil i el codi d’escriptura al web adolescents.cat. UOC. [URL]
Torres, Marta, i Lluís Payrató
(2003) El català dels joves en els xats, correus electrònics i missatges a mòbils: una nova varietat coŀloquial? Llengua, Societat i Ensenyament, 3, 5–27. En línea: [URL]
Wieland, Katharina
(2009) El llenguatge juvenil a Barcelona i la seva representació als mitjans de comunicació. Noves SL, Revista de Sociolingüística, 7, 1–7. DOI logoGoogle Scholar