References

Citacions bibliogràfiques

Alcover, A. M.
(2006) Dietari de l’excursió filològica 1906. Barcelona: Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Boix, E., Alturo, N., Lloret, M. R., Lorente, M. & Payrató, L.
(1998) El contacte i la variació lingüístics: Descripció i metodologia. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.Google Scholar
Jané, A.
(3 2015) Diccionari de sinònims. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Consulted 13.12.2018. Avaiable online: [URL]
DIEC2
(2 2007) Diccionari de la llengua catalana. Consulted 13.12.2018. Avaiable online: [URL]
Moret, H.
(1998) Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó. Calaceit: Institut d’Estudis del Baix Cinca.Google Scholar
Sistac, R.
(1998) L’impacte de la normalització lingüística sobre la variació. Un cas concret: el català nord-occidental. In E. Dins Boix, N. Alturo, M. R. Lloret, Lorente & L. M. Payrató, El contacte i la variació lingüístics: Descripció i metodologia (pp. 161–178). Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.Google Scholar
(2006) La darrera frontera d’Europa. In A. M. Dins Mundó, G. Chacon, J. M. Prim, M. Canales, M. Macià, R. Sistac, L’Opus Dei enfronta Aragó amb Catalunya. L’art sacre del Museu de Lleida en joc. Barcelona: Llibres de l’Índex.Google Scholar
(2014) Lengua, cultura, sentimiento, identidad y ciudadanía en la Franja: ¿un cóctel explosivo o un reto creativo?. In A. M. Dins, ¿Y después del Diluvio? La sociedad post crisis. II Jornadas Aragonesas de Sociología (pp. 197–218). Zaragoza: Asociación Aragonesa de Sociología.Google Scholar
Viaplana, J.
(1999) Entre la dialectologia i la lingüística. La distància lingüística entre les varietats del català nord-occidental. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Valls, E.
(2013) Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona.Google Scholar
Zúñiga, F.
(2006) Deixis and Alignment. Inverse systems in indigenous languages of the Americas. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar