Article published In:
Journal of Language Aggression and Conflict
Vol. 11:1 (2023) ► pp.4876
References
Allern, Sigurd, and Christian von Sikorski
2018 “Political Scandals as a Democratic Challenge: From Important Revelations to Provocations, Trivialities, and Neglect.” International Journal of Communication 121: 3014–3023.Google Scholar
Bidrmanová, Markéta
2018 “Hudebník a oceněný bojovník proti komunismu kandiduje do Senátu za SPD a ‘porno’ na vlnách ČRo. [Musician and an honoured fighter against communism is a Senate candidate for the SPD and ‘porn’ on Czech Radio waves].” Seznam News, July 27. [URL]
Britské listy
2018 “Vítězství Kňourka nad duchem si nemůžeme dovolit. [We can’t afford the victory of Knourek over the spirit].” August 2. [URL]
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR
(Public Opinion Research Centre, Sociological Insititute, Czech Academy of Sciences, CVVM SÚ AV ČR) 2018 “Postoje veřejnosti k právům homosexuálů – květen 2018. [Public Attitudes to the Rights of Homosexuals].” June 14. [URL]
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR (Public Opinion Research Centre, Sociological Insititute, Czech Academy of Sciences, CVVM SÚ AV ČR)
2020 “Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2020. [Tolerance for selected groups of citizens].” April 30. [URL]
Coole, Diana
2013 “Too Many Bodies? The Return and Disavowal of the Population Question.” Environmental Politics 22(2): 195–215. DOI logoGoogle Scholar
Červenková, Romana
2018 “Migrační krize a bezpečnost ČR optikou Parlamentních listů, Sputniku a Aeronetu v letech 2015–2016. [Migration crisis and security of the Czech Republic from the perspective of Parliamentary Papers, Sputnik and Aeronet between 2015 and 2016].” Ph.D. diss., Charles University.
Česká televize [Czech TV]
2018 “Pornografie to nebyla, brání Rozhlas kritizovaný pořad. Cenzura je cesta do pekel, varuje Fischer. [It was not pornography Radio defends critized programme. Censorship is a road to hell Fischer warns].” July 27. [URL]
Cháb, Štěpán
2018 “Když se celá republika hádá nad privátními mužskými partiemi a Geislerka se vrhá do práce. VIP skandály a aférky. [When the whole republic quarrels because of male private parts and Geisler gets down to work. VIP scandals and affairs].” Krajské listy, August 2.Google Scholar
De Cleen, Benjamin
2019 “The Populist Political Logic and the Analysis of the Discursive Construction of ‘the People’ and ‘the Elite’.” In Imagining the Peoples of Europe: Populist Discourses across the Political Spectrum, edited by Jan Zienkowski and Ruth Breeze, 19–42. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
De Cleen, Benjamin, Jason Glynos, and Aurelien Mondon
2018 “Critical Research on Populism: Nine Rules of Engagement.” Organization 25(5): 649–661. DOI logoGoogle Scholar
De Cleen, Benjamin, and Jason Glynos
2021 “Beyond Populism Studies.” Journal of Language and Politics 20(1): 178–195. DOI logoGoogle Scholar
Dimter, Tomáš, and Jiří Kamen
2018 “Ahoj! Aneb Na počátku byla voda. [Ahoy! or In the beginning there was water].” July 28. [URL]
DVTV
2018 “Porno jsme v rozhlase nevysílali. [We did not broadcast porn]” July 28. [URL]
Ekström, Mats, and Bengt Johansson
2008 “Talk Scandals.” Media, Culture & Society 30(1): 61–79. DOI logoGoogle Scholar
Fendrych, Martin
2018 “ ‘Porno’ na Vltavě: Stanice ČRo čelí útoku kvůli penisu, orgie prudérnosti. [‘Porn on the Vltava’: Czech Radio Station faces attack due to penis, orgy of prudishness].” July 27. [URL]
Fišmeister, Miroslav
2018 “Dopis Radě ČRo [Letter to Czech Radio Council].” July 31. [URL]. Last accessed Feb 8, 2021.Google Scholar
Glynos, Jason
2001 “The Grip of Ideology: A Lacanian Approach to the Theory of Ideology.” Journal of Political Ideologies 6(2): 191–214. DOI logoGoogle Scholar
Glynos, Jason, and David Howarth
2007Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Guay, Jennifer
2011 “The Myth of Czech Tolerance.” New Presence: The Prague Journal of Central European Affairs (Summer): 103–111.Google Scholar
Herkman, Juha
2018 “Old Patterns on New Clothes? Populism and Political Scandals in the Nordic Countries.” Acta Sociologica 61(4): 341–355. DOI logoGoogle Scholar
Hirdman, Anja
2007 “(In)Visibility and the Display of Gendered Desire: Masculinity in Mainstream Soft- and Hardcore Pornography.” NORA: Nordic Journal of Women’s Studies 15(2/3): 158–171. DOI logoGoogle Scholar
Hovorková, Johana
2018 “Snaha o likvidaci veřejnoprávního rozhlasu je zpět. Frontu za jeho zničení vede člen Rady ČRo. [Efforts to eliminate public radio back. Czech Radio Council Member in the lead].” July 29. [URL]
Hroník, Jiří
2018a “Pornografické extempore. Duhové neomarxistické slunce nad stanicí Českého rozhlasu. Radní Kňourek se obává, co bude příště umělecké okénko. Pedofilie? [Pornographic scene. Rainbow neo-Marxist sun above the Czech Radio station. Councillor Kňourek fears next artistic section: paedophilia?].” Parlamentní listy, July 27. [URL]
2018b “Mediální lynč liberálnědemokratických Pragováků. Radní Kňourek nám popsal svou neuvěřitelnou zkušenost, vrcholem byla redaktorka Respektu. [Media lynching by liberal-democratic Praguers. Councillor Kňourek described his unbelievable experience, journalist from Respect was beyond everything].” Parlamentní listy, August 9. [URL]
Huckin, Thomas
2002 “Textual Silence and the Discourse of Homelessness.” Discourse and Society 13(3): 347–372. DOI logoGoogle Scholar
Institut dokumentárního filmu [Institute of Documentary Film]
2018 “Porno nad Vltavou: Umění mezi cenzurou a morálkou. [Porn at the Vltava: Art between censorship and mores].” September 19. [URL]
Jacobsson, Kerstin, and Erik Löfmarck
2008 “A Sociology of Scandal and Moral Transgression: The Swedish ‘Nannygate’ Scandal.” Acta Sociologica 51(3): 203–216. DOI logoGoogle Scholar
Kamen, Jiří
2018 “Porno na Vltavě. Vyjádření odpovědného redaktora Jiřího Kamena k reakcím na pořad Ahoj! Aneb na počátku byla voda! [Porn on the Vltava. Editor Jiří Kamen’s commentary on reactions to programme Ahoy! or In the beginning there was water ].” July 30. [URL]
Kluknavská, Alena
2014 “Enemies at the Gates: Framing Strategies of Extreme Right Parties in Slovakia and the Czech Republic.” Paper presented at the SISP Conference, University of Perugia.
Koblížková, Klára
2018a “Stížnosti a podněty posluchačů ohledně pořadu odvysílaném na stanici Vltava 7. července 2018 s názvem Ahoj! aneb Na počátku byla voda ” [Complaints and suggestions of listeners about the programme Ahoy! or In the beginning there was water broadcast at the Vltava station on July 7, 2018].” September 26. [URL]
2018b “Stížnost posluchače Kamila Fajmona ohledně činnosti Rady ČRo a pořadu odvysílaném na stanici Vltava: Odpověď Rady ČRo. [Complaint of the listener Kamil Fajmon about the activity of Czech Radio Council and the programme broadcast at the Vltava station: Czech Radio Council’s Response].” September 26. [URL]
Kolář, Jan
2018 “Moc vody. [The power of water].” A2, August 15. [URL]
Kovács, András
2010The Stranger ‘At Hand’. Antisemitic Prejudices in post-Communist Hungary. Antwerp: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Krzyżanowski, Michał
2020 “Discursive Shifts and the Normalisation of Racism: Imaginaries of Immigration, Moral Panics and the Discourse of Contemporary Right-Wing Populism.” Social Semiotics 30 (4): 503–527. DOI logoGoogle Scholar
Lacan, Jacques
1977Ecrits: A Selection. New York: Norton.Google Scholar
Mansbridge, Jane, and Stephen Macedo
2019 “Populism and Democratic Theory.” Annual Review of Law and Social Science 151: 59–77. DOI logoGoogle Scholar
Marková, Michala
2018 “Otevřený dopis překladatelky Michaly Markové Radě Českého rozhlasu. [Translator Michala Marková’s open letter to the Czech Radio Council].” July 30. [URL]
Martinek, Jan
2019 “I gay si přece může vzít ženu, znělo ve Sněmovně na semináři o manželství. [Even a gay may marry a woman, sounded at Chamber of Deputies during a seminar about marriage].” Právo, April 4. [URL]
Motal, Jan
2019 “Na hodnocení veřejnoprávních médií nepanuje shoda. [No agreement about the assessment of public media].” Deník Referendum, March 26. [URL]
Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser
2013Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? Cambridge, New York: Cambridge University Press.Google Scholar
Parlamentní listy
2018b “Šéf ČRo Vltava se brání: Žádné porno. Pokud ve dvouhodinovém pořadu zazní jednou ‘penis’, je to umělecký prvek. [Czech Radio Vltava chief editor’s defense: No porn. If a ‘penis’ appears once during a two-hour programme it is art].” July 28. [URL]
2018c “ ‘Koule a penis, to je potřeba.’ Po akci proti sprostému pořadu Českého rozhlasu se dějí velké věci. [Balls and cock, that is needed. Huge things happening after a dirty Czech Radio programme].” July 30. [URL]
Paternotte, David, and Roman Kuhar
2018 “Disentangling and Locating the ‘Global Right’: Anti-Gender Campaigns in Europe.” Politics and Governance 6(3): 6–19. DOI logoGoogle Scholar
Procházková, Andrea
2018a “Pro radní jsme sprostí podezřelí. [For councillors we are rude suspects].” Respekt, August 3. [URL]
2018b “Dělám, co je třeba. [I do what is needed].” Respekt, August 5.Google Scholar
2018c “Můj vyhazov je osobní msta, říká končící šéfredaktor Vltavy. [My lay-out is a personal revenge, ending Vltava’s chief editor says].” Respekt, December 12. [URL]
Quennerstedt, Mikael, Louise McCuaig, and Andreas Mardh
2020 “The Fantasmatic Logics of Physical Literacy.” Sport, Education and Society 20(8): 1–16. DOI logoGoogle Scholar
Rada Českého rozhlasu [Czech Radio Council]
2016Statut Rady Českého rozhlasu [Czech Radio Council’s Statute]. October 26. [URL]
Rada Českého rozhlasu
2018aZápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu [Minutes from the 7th public meeting of the Czech Radio Council]. July 25. [URL]
2018bZápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu [Minutes from the 8th public meeting of the Czech Radio Council]. August 29. [URL]
2018cZápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu [Minutes from the 9th public meeting of the Czech Radio Council]. September 26. [URL]
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Council of Radio and TV Broadcasting, RRTV)
2018Tisková zpráva ze 14. zasedání 2018 [Press release from 14th meeting in 2018]. September 4. [URL]
Rickett, Oscar
2015 “We Need More Penises on our Screens.” The Guardian, [online] January 22 2018 [URL]
Rožánek, Filip
2018a “Vedení rozhlasu musí vysvětlit pořad na Vltavě. Jandák a Kňourek ho označují za porno. [Radio management must explain a programme at Vltava. Jandák a Kňourek call it a porn].” Hospodářské noviny, July 26. [URL]
2018b “Vysílací rada i poslanci odmítají řešit ‘porno na Vltavě.’ [Broadcasting council and deputies refuse to deal with ‘porn on Vltava’].” Hospodářské noviny, September 4. [URL]Google Scholar
Sattler, Robert
2018 “ ‘Porno v Rozhlase’? Členové Rady si vůbec neověřili, o co doopravdy jde, říká překladatelka kritizovaného díla. [Porn in Radio? Members of Council did not check at all what it was about, translator of the criticized piece].” Lidové noviny, August 2. [URL]
Senft, Lukáš
2018 “Penisy útočí. [Penises attack].” A2larm, July 31. [URL]
Smith, Tom W., Jaesok Son, and Jibum Kim
2014 “Public Attitudes towards Homosexuality and Gay Rights across Time and Countries.” UCLA: The Williams Institute. [URL]
Stephens, Elizabeth
2007 “The Spectacularized Penis; Contemporary Representations of the Phallic Male Body.” Men and Masculinities 10(1): 85–98. DOI logoGoogle Scholar
Stránská, Karolína
2018 “Porno v rádiu? Český rozhlas Vltava čelí kritice posluchačů za nevhodný obsah. [Porn in Radio? Czech Radio Vltava faces listeners’ criticism because of inadequate content].” July 26. [URL]
Thiesmeyer, Lynn
2003 “Introduction: Silencing in Discourse.” In Discourse and Silencing: Representation and the Language of Displacement, edited by Lynn Thiesmeyer, 1–33. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Torfing, Jacob
1999New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, and Žižek. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Vitvar, Jan H.
2018 “Bahno ve Vltavě. [Mud in Vltava].” Respekt, December 17.Google Scholar
Vyoral, Tomáš
2018 “Penis nad koulemi jako vykřičník, teplouši, scvrklí ptáci v bizarních úhlech. Porno? Ne, Český rozhlas v sobotu dopoledne. [Penis above balls as exclamation mark, fags, shrunk cocks in bizarre angles. Porn? No, Saturday morning on Czech Radio].” July 12. [URL]
Waisbord, Silvio
2018 “Why Populism is Troubling for Democratic Communication.” Communication Culture and Critique 111: 21–34. DOI logoGoogle Scholar
Wodak, Ruth
2015The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean. Los Angeles: Sage. DOI logoGoogle Scholar
Zákon o Českém rozhlase 484/1991 [Czech Radio Law]
. Issued November 7 1991[URL]
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů č. 231/2001 [Law on Radio and TV Broadcasting]
. Issued July 4 2001[URL]
Zicman de Barros, Thomás
2019 “Identité, jouissance et les potentialités démocratiques du populisme. [Identity, enjoyment and democratic potentials of populism].” In Une nouvelle lecture du populisme: psychanalyse et politique [New reading of populism: psychoanalysis and politics], edited by Christian Hoffmann and Joel Birman, 1st ed., 79–115. Paris: Maison d’Édition Langage.Google Scholar