Part of
Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New research on a lesser-known Scandinavian language
Edited by Kristine Bentzen, Henrik Rosenkvist and Janne Bondi Johannessen †
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 221] 2015
► pp. 167176
References
Borg, Christopher
1768Elfvedalns Dialect eller Samling af de ord, som uti Elfvedalens Församling uti Östra Dalarna, äro brukelige […]. [Manuscript kept in:] Ihreska samlingen 100:6. Uppsala: Uppsala University Library.Google Scholar
Garbacz, Piotr & Johannessen, Janne Bondi
This volume. Övdalian from 1909 to 2009.
Johannessen, Janne Bondi & Garbacz, Piotr
2012Proprial articles. In The Nordic Atlas of Language Structures Online (NALS), Janne Bondi Johannessen & Øystein Alexander Vangsnes (eds). [URL]
Levander, Lars
1909Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. Stockholm: Norstedts.Google Scholar
1925Dalmålet. Beskrivning och historia, I. Uppsala: Appelbergs boktryckeri aktiebolag.Google Scholar
Levander, Lars & Björklund, Stig
(1961–)Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna. Uppsala: Almqvist & Wiksells.Google Scholar
Liberman, Anatoly
1982Germanic Accentology, 1: The Scandinavian Languages. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.Google Scholar
Lødrup, Helge
2014Split possession and the syntax of kinship nouns in Norwegian. Journal of Comparative Germanic Linguistics 17(1): 35–57. DOI logoGoogle Scholar
Näsman, Reinhold
1733Historiola Lingvæ Dalekarlicæ. Uppsala.Google Scholar
Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning
Local magazine).