Part of
Adjective Adverb Interfaces in Romance
Edited by Martin Hummel and Salvador Valera
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 242] 2017
► pp. 207225
References
Bauer, Brigitte L. M.
2003The adverbial formation in mente in vulgar and late latin. A problem in grammaticalization. In Latin vulgaire, latin tardif, VI, Heikki Solin, Martti Leiwo & Hilla Halla-aho (eds), 439–457. Hildesheim: Olds-Weidmann.Google Scholar
Bourciez, Édouard
1967Éléments de linguistique romane. Paris: Éditions Klincksieck.Google Scholar
Chircu, Adrian
2006Adverbele româneşti în - (-âş). In Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice (Actele celui de-al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, 8–9 decembrie 2005), Gabriela Pană-Dindelegan, 57–66. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.Google Scholar
2008L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologique, lexicale et morphologique (français, roumain, italien, espagnol, portugais, catalan, provençal). Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.Google Scholar
2012L’adverbe roumain dans la perspective romane. Revue Roumaine de Linguistique 55: 293–300.Google Scholar
Ciompec, Georgeta
1985Morfosintaxa adverbului românesc. Sincronie şi diacronie. Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică.Google Scholar
Coteanu, Ion et al.
2016Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold. (DEX).Google Scholar
De Carvalho, Paulo
2008Morphologie adverbiale, morphologie nominale: -ter vs. ē (ĕ) . In Adverbes et évolution du latin, Michèle Fruyt & Sophie Van Laer (eds), 149–164. Paris: L’Harmattan.Google Scholar
Densusianu, Ovide
1997Histoire de la langue roumaine. Bucureşti: Grai şi Suflet & Cultura Naţională.Google Scholar
Grandgent, Charles Hall
1958Introducere în latina vulgară. Cluj: Universitatea Victor Babeş.Google Scholar
Graur, Alexandru
1927Le suffixe roumain -escu et le suffixe thrace -isk . Romania 53: 539–552. DOI logoGoogle Scholar
1967The Romance Character of Romanian. Bucharest: The Academy of Romania.Google Scholar
Haneş, Gheorghe
1960Sufixele adverbiale -eşte şi -iceşte . In Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor, II, Alexandru Graur & Jacques Byck (eds), 139–147. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Hummel, Martin
2013Attribution in Romance: Reconstructing the oral and written tradition. Folia Linguistica Historica 34: 1–42. DOI logoGoogle Scholar
Iliescu, Maria
2008Miscellanea Romanica (1956–2007). Cluj-Napoca: Clusium & Scriptor.Google Scholar
Ledgeway, Adam
2012From Latin to Romance. Oxford: OUP.Google Scholar
Pană Dindelegan, Gabriela
(ed) 2013The Grammar of Romanian. Oxford: OUP.Google Scholar
Popescu-Marin, Magdalena
(ed) 2007Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Popovici, Victoria
2006Sprachkontakt und Wortbildung. Das rumänische Suffix - . In Lexikalischer Sprachkontakt in Südosteuropa [Romanistisches Kolloquium XII]. Wolfgang von Dahmen, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard & Otto Winkelmann (eds), 137–189. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Posner, Rebecca
1998Las lenguas romances. Madrid: Cátedra.Google Scholar
Väänänen, Veikko
2006Introduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck.Google Scholar
Vasile, Carmen
2013Adverbul românesc între continuitate latină, specific balcanic şi evoluţie internă. Bucureşti: Muzeul Naţional al Literaturii Române.Google Scholar

Sources

CAM=Pseudo-Amiras 1975Cronica anonimă a Moldovei (1661–1729), studiu şi ediţie critică de D. Simionescu. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
CC, IŢR=Cantacuzino, Constantin 2006Istoriia Ţărâi Rumâneşti, ediţie critică, studiu filologic, studiu lingvistic, glosar şi indice de nume proprii de O. Dragomir. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Corpus = 2014Corpus electronic de limba română veche, modernă şi actuală. Bucureşti: Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.Google Scholar
CR = 1939O tipăritură munteană necunoscută din secolul al XVII-lea: cel mai vechiu Ceaslov Românesc, studiu istoric, literar şi de limbă de Şt. Paşca. Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului & Imprimeria Naţională.Google Scholar
CV = 1981Codicele Voroneţean, ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de M. Costinescu. Bucureşti: Universitatea Bucureşti & Minerva.Google Scholar
D, PÎ=Dosoftei 2007Psaltirea de-nţăles, text stabilit şi studiu lingvistic de M. Cobzaru. Iaşi: Demiurg.Google Scholar
EÎ = 2011Evanghelie învăţătoare (Govora, 1642), ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de A.-M. Gherman. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
GC, ISG=Cotore, Gheorghe Gherontie 2006Istoria despre schismăticia grecilor (Trnavia, 1746), ediţie de I. Gabor şi A.-M. Gherman, note şi studiu filologic de A.-M. Gherman, studiu introductiv, bibliografie selectivă, indici L. Stanciu, studiu teologic (rezumat) E. Christoph Suttner, prefaţă de I. Mârza. Cluj-Napoca: Argonaut.Google Scholar
H = 2003Herodot, traducere românească publicată după manuscriptul găsit la Mănăstirea Coşula de N. Iorga. Bucureşti: Artemis.Google Scholar
IC, PARC=Cantacuzino, Ioan 2010Patru apologii pentru religia creştină şi Patru oraţii, traduse în limba română la mijlocul secolului al XVII-lea de N. Spătarul (Milescu), ediţie critică, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi comentarii, glosar de E. Dima. Iaşi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.Google Scholar
IZV, SA=Zoba din Vinţ, Ioan 1984Sicriul de aur, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de A. Goţia. Bucureşti: Minerva.Google Scholar
MAB = 2009Molităvnic (Bălgrad, 1689), ediţie îngrijită, studiu introductiv şi glosar de A. Dumitran, A.-M. Gherman şi D. A. Vanca. Alba-Iulia: Reîntregirea.Google Scholar
NTB = 1988Noul Testament (Bălgrad, 1648). Alba-Iulia: Episcopia Ortodoxă Română.Google Scholar
PAB = 2001Psaltirea de la Alba-Iulia (Bălgrad, 1651). Alba-Iulia: Reîntregirea.Google Scholar
PH = 2005Psaltirea Hurmuzaki, vol. I-II, studiu filologic, studiu lingvistic şi ediţie de I. Gheţie şi M. Teodorescu, indice de cuvinte de Rovena Şenchi. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
PO = 1968Palia de la Orăştie (1581–1582). Text – facsimile – Indice, ediţie îngrijită de V. Pamfil. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
PP = 2008Pânea pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti strînsă în mică şumă, ediţie îngrijită de F. Ilis, studiu istoric de Ovidiu Ghitta, studiu filologic de Florina Ilis. Cluj-Napoca: Argonaut.Google Scholar
P, PsH=Pantaleoni, Daniele 2008Texte româneşti vechi cu alfabet latin: Psalterium Hungaricum, în traducere anonimă din secolul al XVII-lea. Timişoara: Universitatea de Vest.Google Scholar
SMC, L=Micu Clain, Samuil 2007Loghica (1799), ediţie îngrijită şi studiu introductiv de A.-M. Gherman. Cluj-Napoca: Argonaut.Google Scholar
TC, PV=Corbea, Teodor 2010Psaltirea în versuri, ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de A.-M. Gherman. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
TEMR=Coresi 1998Tâlcul evangheliilor şi Molitevnic rumânesc, ediţie critică de V. Drimba, cu un studiu introductiv de I. Gheţie. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Transilvania = 1875Transilvania, 8, 5: 49–56.Google Scholar
TUTR = 2002Texte uitate, texte regăsite (Viaţa Sfântului Hristofor, Pentru fulgere şi pentru tunete cum să fac, „Omul ca iarba, zilele lui…”, Manuale şcolare ca pregătire a orizontului de aşteptare pentru cititorii români din secolul al XVIII-lea, I. Maiorescu „Retorica”), ediţii şi studii introductive de S. Marin-Barutcieff, C. Velculescu, A. Mitu, M. Anton şi A. Nestorescu, cuvânt înainte de C. Velculescu. Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.Google Scholar
V, RCC=Varlaam 1984Opere. Răspunsul împotriva catihismusului calvinesc, ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de M. Teodorescu. Bucureşti: Minerva.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Métairy, Justine
2022. Verb Classes in the Resultative Construction in Germanic and Romance Languages. Transactions of the Philological Society 120:2  pp. 246 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 28 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.