Chapter published in:
Adjective Adverb Interfaces in Romance
Edited by Martin Hummel and Salvador Valera
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 242] 2017
► pp. 207225
References
Bauer, Brigitte L. M.
2003The adverbial formation in mente in vulgar and late latin. A problem in grammaticalization. In Latin vulgaire, latin tardif, VI, Heikki Solin, Martti Leiwo & Hilla Halla-aho (eds), 439–457. Hildesheim: Olds-Weidmann.Google Scholar
Bourciez, Édouard
1967Éléments de linguistique romane. Paris: Éditions Klincksieck.Google Scholar
Chircu, Adrian
2006Adverbele româneşti în - (-âş). In Limba română. Aspecte sincronice şi diacronice (Actele celui de-al 5-lea Colocviu al Catedrei de limba română, Bucureşti, 8–9 decembrie 2005), Gabriela Pană-Dindelegan, 57–66. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.Google Scholar
2008L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologique, lexicale et morphologique (français, roumain, italien, espagnol, portugais, catalan, provençal). Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.Google Scholar
2012L’adverbe roumain dans la perspective romane. Revue Roumaine de Linguistique 55: 293–300.Google Scholar
Ciompec, Georgeta
1985Morfosintaxa adverbului românesc. Sincronie şi diacronie. Bucureşti: Ştiinţifică şi Enciclopedică.Google Scholar
Coteanu, Ion et al.
2016Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic Gold. (DEX).Google Scholar
De Carvalho, Paulo
2008Morphologie adverbiale, morphologie nominale: -ter vs. ē (ĕ) . In Adverbes et évolution du latin, Michèle Fruyt & Sophie Van Laer (eds), 149–164. Paris: L’Harmattan.Google Scholar
Densusianu, Ovide
1997Histoire de la langue roumaine. Bucureşti: Grai şi Suflet & Cultura Naţională.Google Scholar
Grandgent, Charles Hall
1958Introducere în latina vulgară. Cluj: Universitatea Victor Babeş.Google Scholar
Graur, Alexandru
1927Le suffixe roumain -escu et le suffixe thrace -isk . Romania 53: 539–552. CrossrefGoogle Scholar
1967The Romance Character of Romanian. Bucharest: The Academy of Romania.Google Scholar
Haneş, Gheorghe
1960Sufixele adverbiale -eşte şi -iceşte . In Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor, II, Alexandru Graur & Jacques Byck (eds), 139–147. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Hummel, Martin
2013Attribution in Romance: Reconstructing the oral and written tradition. Folia Linguistica Historica 34: 1–42. CrossrefGoogle Scholar
Iliescu, Maria
2008Miscellanea Romanica (1956–2007). Cluj-Napoca: Clusium & Scriptor.Google Scholar
Ledgeway, Adam
2012From Latin to Romance. Oxford: OUP.Google Scholar
Pană Dindelegan, Gabriela
(ed) 2013The Grammar of Romanian. Oxford: OUP.Google Scholar
Popescu-Marin, Magdalena
(ed) 2007Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Popovici, Victoria
2006Sprachkontakt und Wortbildung. Das rumänische Suffix - . In Lexikalischer Sprachkontakt in Südosteuropa [Romanistisches Kolloquium XII]. Wolfgang von Dahmen, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard & Otto Winkelmann (eds), 137–189. Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Posner, Rebecca
1998Las lenguas romances. Madrid: Cátedra.Google Scholar
Väänänen, Veikko
2006Introduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck.Google Scholar
Vasile, Carmen
2013Adverbul românesc între continuitate latină, specific balcanic şi evoluţie internă. Bucureşti: Muzeul Naţional al Literaturii Române.Google Scholar

Sources

CAM=Pseudo-Amiras 1975Cronica anonimă a Moldovei (1661–1729), studiu şi ediţie critică de D. Simionescu. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
CC, IŢR=Cantacuzino, Constantin 2006Istoriia Ţărâi Rumâneşti, ediţie critică, studiu filologic, studiu lingvistic, glosar şi indice de nume proprii de O. Dragomir. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Corpus = 2014Corpus electronic de limba română veche, modernă şi actuală. Bucureşti: Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”.Google Scholar
CR = 1939O tipăritură munteană necunoscută din secolul al XVII-lea: cel mai vechiu Ceaslov Românesc, studiu istoric, literar şi de limbă de Şt. Paşca. Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului & Imprimeria Naţională.Google Scholar
CV = 1981Codicele Voroneţean, ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de M. Costinescu. Bucureşti: Universitatea Bucureşti & Minerva.Google Scholar
D, PÎ=Dosoftei 2007Psaltirea de-nţăles, text stabilit şi studiu lingvistic de M. Cobzaru. Iaşi: Demiurg.Google Scholar
EÎ = 2011Evanghelie învăţătoare (Govora, 1642), ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de A.-M. Gherman. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
GC, ISG=Cotore, Gheorghe Gherontie 2006Istoria despre schismăticia grecilor (Trnavia, 1746), ediţie de I. Gabor şi A.-M. Gherman, note şi studiu filologic de A.-M. Gherman, studiu introductiv, bibliografie selectivă, indici L. Stanciu, studiu teologic (rezumat) E. Christoph Suttner, prefaţă de I. Mârza. Cluj-Napoca: Argonaut.Google Scholar
H = 2003Herodot, traducere românească publicată după manuscriptul găsit la Mănăstirea Coşula de N. Iorga. Bucureşti: Artemis.Google Scholar
IC, PARC=Cantacuzino, Ioan 2010Patru apologii pentru religia creştină şi Patru oraţii, traduse în limba română la mijlocul secolului al XVII-lea de N. Spătarul (Milescu), ediţie critică, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note şi comentarii, glosar de E. Dima. Iaşi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.Google Scholar
IZV, SA=Zoba din Vinţ, Ioan 1984Sicriul de aur, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de A. Goţia. Bucureşti: Minerva.Google Scholar
MAB = 2009Molităvnic (Bălgrad, 1689), ediţie îngrijită, studiu introductiv şi glosar de A. Dumitran, A.-M. Gherman şi D. A. Vanca. Alba-Iulia: Reîntregirea.Google Scholar
NTB = 1988Noul Testament (Bălgrad, 1648). Alba-Iulia: Episcopia Ortodoxă Română.Google Scholar
PAB = 2001Psaltirea de la Alba-Iulia (Bălgrad, 1651). Alba-Iulia: Reîntregirea.Google Scholar
PH = 2005Psaltirea Hurmuzaki, vol. I-II, studiu filologic, studiu lingvistic şi ediţie de I. Gheţie şi M. Teodorescu, indice de cuvinte de Rovena Şenchi. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
PO = 1968Palia de la Orăştie (1581–1582). Text – facsimile – Indice, ediţie îngrijită de V. Pamfil. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
PP = 2008Pânea pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti strînsă în mică şumă, ediţie îngrijită de F. Ilis, studiu istoric de Ovidiu Ghitta, studiu filologic de Florina Ilis. Cluj-Napoca: Argonaut.Google Scholar
P, PsH=Pantaleoni, Daniele 2008Texte româneşti vechi cu alfabet latin: Psalterium Hungaricum, în traducere anonimă din secolul al XVII-lea. Timişoara: Universitatea de Vest.Google Scholar
SMC, L=Micu Clain, Samuil 2007Loghica (1799), ediţie îngrijită şi studiu introductiv de A.-M. Gherman. Cluj-Napoca: Argonaut.Google Scholar
TC, PV=Corbea, Teodor 2010Psaltirea în versuri, ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de A.-M. Gherman. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
TEMR=Coresi 1998Tâlcul evangheliilor şi Molitevnic rumânesc, ediţie critică de V. Drimba, cu un studiu introductiv de I. Gheţie. Bucureşti: Academia Română.Google Scholar
Transilvania = 1875Transilvania, 8, 5: 49–56.Google Scholar
TUTR = 2002Texte uitate, texte regăsite (Viaţa Sfântului Hristofor, Pentru fulgere şi pentru tunete cum să fac, „Omul ca iarba, zilele lui…”, Manuale şcolare ca pregătire a orizontului de aşteptare pentru cititorii români din secolul al XVIII-lea, I. Maiorescu „Retorica”), ediţii şi studii introductive de S. Marin-Barutcieff, C. Velculescu, A. Mitu, M. Anton şi A. Nestorescu, cuvânt înainte de C. Velculescu. Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.Google Scholar
V, RCC=Varlaam 1984Opere. Răspunsul împotriva catihismusului calvinesc, ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de M. Teodorescu. Bucureşti: Minerva.Google Scholar