Review article published in:
Language Problems and Language Planning
Vol. 24:1 (2000) ► pp. 101105
References
Blanke, Detlev
1996Wege zur interlinguistichen und esperantologischen Fachliteratur. LPLP 20/2: 168–181. CrossrefGoogle Scholar
1998aGesellschaft für Interlinguistik. Informilo por Interlingvistoj 26/3:8–13. See also http://​www​.snafu​.de​/~dblanke​/gesellsc​.htm
1998bPri kio verkas esperantologoj kaj kie trovi iliajn publicaĵojn? In: Gecsö, Tamás (ed.), Memorlibro: Kolekto de la prelegoj dum la solena internacia konferenco organizita okaze de la tridekjariĝo de la universitata fako Esperantologio. Budapest: ELTE ĉltalános, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.Google Scholar
1998cPri la aktuala stato de interlingvistiko. Kelkaj teoriaj kaj sciencorganizaj problemoj. In Tazio Carlevaro (ed.), Domain de la recherche en linguistique appliquée. Bellinzona: Hans Dubois, 6–94.Google Scholar
Duc Goninaz, Michel
1987Por kio utilas la Fundamenta Gramatiko? In Mattos, Geraldo (ed.), Centjara Esperanto. Chapecó: Fonto.Google Scholar
Fiedler, Sabine
1999aPhraseology in Planned Languages. LPLP 23/2: 175–187. CrossrefGoogle Scholar
1999bPlansprache und Phraseologie. Empirische Untersuchungen zu reproduziertem Sprachmaterial im Esperanto. Frankfurt/Main-Berlin et al.: Peter Lang.Google Scholar
Janton, Pierre
1993Esperanto: Language, Literature, and Community. edited by Humphrey Tonkin; translated by Humphrey Tonkin, Jane Edwards and Karen Johnson-Weiner. Albany: SUNY Press.Google Scholar
Neergaard, Paul
1941La esperantologio kaj ties disciplinoj. Taskoj kaj rezultoj. In Tra densa mallumo. Copenhagen: Laborista Esperanto-Klubo, 37–64.Google Scholar
Schubert, Klaus
(ed.) 1989Interlinguistics: Aspects of the Science of Planned Languages. Trends in Linguistics: Studies and Monographs 421. Berlin: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Tonkin, Humphrey and Mark Fettes
1996Esperanto Studies: An Overview. Esperanto Document 43A1. Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio. See also http://​www​.esperantic​.org​/ced​/espstu​.htm
Tonkin, Humphrey
(ed.) 1997Esperanto, Interlinguistics, and Planned Language. Lanham: University Press of America.Google Scholar
Velger, Helmuto
1994Kontribuoj al la norma esperantologio. Marburg: info-servo r.a.Google Scholar