Article published in:
NOWELE
Vol. 68:2 (2015) ► pp. 183185
References

References

Gustavson, H.
1940Gutamålet: en historisk-deskriptiv översikt I. Uppsala: Appelbergs.Google Scholar
Hellquist, E.
1948Svensk Etymologisk Ordbok. Tredje upplagan. Lund: C.W.K. Gleerup.Google Scholar
Klintberg, M. & H. Gustavson
1972Ordbok över Laumålet på Gotland. Uppsala: Lundequistska.Google Scholar
Kock, A.
1906Om forngutniska tīa . Arkiv för nordisk filologi 20.216.Google Scholar
Kroonen, G.
2013Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden: Brill.Google Scholar
Pipping, H.
1904Nya Gotländska Studier. Göteborgs Högskolas Årsskrift 10, 4. Göteborg: Wettergren & Kerber.Google Scholar
1905-07Guta Lag och Guta Saga: Jämte Ordbok. Copenhagen: S.L. Møller.Google Scholar