Article published In:
NOWELE
Vol. 70:1 (2017) ► pp.2238
References
Allen, D. C.
1930Symbolic Color in the Literature of the English Renaissance. Philological Quarterly 151.81–92.Google Scholar
Árni Böðvarsson
1978Íslenzk orðabók. Reykjavík: Menningarsjóður.Google Scholar
Ásgeir Blöndal Magnússon
1989Íslenzk orðsifjabók. Reykjavík: Orðabók Háskólans.Google Scholar
Beckman, N. & K. Kålund
(eds.) 1914–1916Alfræði Íslenzk. Islandsk encyclopædisk litteratur. II Rímtǫl. Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteatur 49. Copenhagen: Møller.Google Scholar
Berlin, B. & E. A. Berlin
1975Aguaruna color categories. American Ethnologist 21.61–87. DOI logoGoogle Scholar
Berlin, B. & P. Kay
1963Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Biggam, C. P.
1997Blue in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
1998Grey in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study. London: Runetree.Google Scholar
Biggam, P. C.
2006Old English lexemes used of textiles in Anglo-Saxon England. In Graham D. Caie, Carole Hough, and Irené Wotherspon (eds.), The Power of Words. Essays in Lexicography and Semantics in Honour of Christian J. Kay, 1–21. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Bjarni Aðalbjarnarson
(ed.) 1941–1951Heimskringla. 31 vols. Íslenzk fornrit 26–28. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag.Google Scholar
Bjarni Vilhjálmsson
(ed.) 1949–1954Riddarasögur. 61 vols., Reykjavík: Íslendingasagnaútgáfan, Haukadalsútgáfan.Google Scholar
Blanch, R. J.
1967An Investigation of Medieval Color Symbolism and Its Application to Pearl. Ph.D. dissertation, State University of New York at Buffalo.Google Scholar
Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson and Örnólfur Thorsson
(eds.). 1987Íslendinga sögur og þættir. 21 vols. Reykjavík: Svart á hvítu.Google Scholar
Brückmann, G. C.
2012Altwestnordische Fabrsemantik. Munich: Herbert Utz Verlag.Google Scholar
Casson, R. W.
1997Color shift: evolution of English color terms from brightness to hue. In C. L. Hardin & L. Maffi (eds.), Color categories in thought and language, 224–239. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Cleasby, R. & G. Vigfusson
1963[1957]An Icelandic-English Dictionary. 2nd edition with a supplement by William A. Craigie. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Crawford, T. D.
1982Defining ‘Basic Color Term’. Anthropological Linguistics 241.338–343.Google Scholar
Eiríkur Jónsson & Finnur Jónsson
(eds.) 1892–1996Hauksbók udgiven efter de Arnamagnæanske håndskrifter no. 371, 544 og 675, 4o samt forskellige papirshåndskrifter af Det kongelige nordiske Oldskriftselskab. Copenhagen: Thiele.Google Scholar
Finnur Jónsson
(ed.) 1912–1915Den norsk-islandske Skjaldedigtning, vols. 1B–2B1 (rettet tekst). Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
(ed.) 1931Edda Snorra Sturlusonar. Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
1966Lexicon Poeticum Antiquæ linguæ septentrionalis. Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog. Oprindelig forfattet af Sveinbjörn Egilsson. 2nd rev. ed. Copenhagen: Atlas.Google Scholar
Forbes, I.
2006Age-Related Differences in the Basic Color Vocabulary of French. In C. P. Biggam & C. J. Kay (eds.). Progress in Color Studies. 21 vols., vol. 11, 101–109. Amsterdam: J. Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Fritzner, J.
1886–1896Ordbog over det gamle norske sprog. 31 vols. Kristiania [Oslo]: Universitetsforlaget.Google Scholar
Gering, H.
(ed.) 1882–1883Íslenzk Æventyri. 21 vols. Halle: Waisenhaus.Google Scholar
Guðni Jónsson
(ed.) 1954Þiðreks saga af Bern. 21 vols. Reykjavík: Íslendingasagnaútgáfan.Google Scholar
(ed.) 1959Fornaldar sögur norðurlanda. 41 vols. [Akureyri]: Íslendingasagnaútgáfan.Google Scholar
Hamre, H.
1939Islandske hestenavn. Maal og minne 170–181.Google Scholar
Hermann Pálsson
1995Hrímfaxi. Hestanöfn frá fyrri tíð til vorra daga og litir íslenska hestsins. Vatnsdalur: Bókaútgáfan á Hofi.Google Scholar
Íslenzk fornrit
1933 Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag.Google Scholar
Jón Jóhannesson, Magnús Finnbogason & Kristján Eldjárn
(eds.)1946Sturlunga saga. 21 vols. Reykjavík: Sturlunguútgáfan.Google Scholar
Kay, P., B. Berlin & W. Merrifield
1991Biocultural Implications of Systems of Color Naming. Journal of Linguistic Anthropology 11.12–25. DOI logoGoogle Scholar
Kålund, K.
(ed.) 1908Alfræði Íslenzk. Islandsk encyclopædisk litteratur. I. Cod. Mbr. AM 194, 8vo. Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteratur 37. Copenhagen: Møller.Google Scholar
(ed.) 1917–1918Alfræði Íslenzk. Islandsk encyclopædisk litteratur. III. Landalýsingar m. fl. Samfund til udgivelse af gammel nordisk litteatur 45. Copenhagen: MøllerGoogle Scholar
Larsen, H.
(ed.) 1931An Old Icelandic Medical Miscellany: MS Royal Irish Academy 23D 43 with Supplement from MS Trinity College (Dublin) L-2-27. Oslo: Dybwad.Google Scholar
Laurenson, A.
1882The colour-sense in the Edda. London: Harrison.Google Scholar
Luckiesh, M.
1918The Language of Color. New York: Dodd, Mead and Company.Google Scholar
Mead, W. E.
1899Color in Old English Poetry. PMLA 141:21.169–206. DOI logoGoogle Scholar
Neckel, G.
(ed.) 1983Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern I: Text, 5th ed. rev., Hans Kuhn. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Pokorny, J.
1948–1969Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 21 vols. Bern: Francke.Google Scholar
Rohrbach, L.
2009Der tierische Blick. Mench – Tier – Relationen in der Sagaliteratur. Beiträge zur Nordischen Philologie 43. Tübingen and Basel: Francke.Google Scholar
Stefán Aðalsteinsson
2001Íslenski hesturinn – litir og erfðir. Reykjavík: Omstunga.Google Scholar
Unger, C. R.
(ed.) 1862Stjorn: Gammelnorsk bibelhistorie fra verdens skabelse til det babyloniske fangenskab. Kristinania [Oslo]: Feilberg & Landmark.Google Scholar
(ed.) 1871Mariu saga: Legender om Jomfru Maria og hendes Jertegn. Kristiania [Oslo]: Brögger & Christie.Google Scholar
Wintermeier, W.
1973Inhalt und Anwendungsumfang der Farbbenennungen im Altnordischen. Doctoral dissertation, Ruhr-Universität Bochum.Google Scholar
Witkowski, S. R. & C. H. Brown
1977An Explanation of Color Nomenclature Universals. American Anthropologist 791.50–57. DOI logoGoogle Scholar
Wolf, K.
2006aSome Comments on Old Norse-Icelandic Color Terms. Arkiv för nordisk filologi 1211.172–192.Google Scholar
2006bThe Color Blue in Old Norse-Icelandic Literature. Scripta Islandica 571.55–78.Google Scholar
2009The Color Grey in Old Norse-Icelandic Literature. Journal of English and Germanic Philology 1081.222–238. DOI logoGoogle Scholar
2010Towards a Diachronic Analysis of Old Norse-Icelandic Color Terms: The Cases of Green and Yellow. Orð og tunga 111.109–130.Google Scholar
2015Non-basic Color Terms in Old Norse-Icelandic. In Jeffrey Turco (ed.), New Norse Studies 389–433. Ithaca: Cornell Library Press.Google Scholar