Alfred den Store, Danmarks geografi

En undersøgelse af fire afsnit i Den gamle engelske Orosius

PaperbackAvailable
ISBN 9788774925439 | EUR 21.00 | USD 32.00
 
e-Book
ISBN 9789027272935 | EUR 21.00 | USD 32.00
 
I denne bog foretager forfatteren en undersøgelse af de fire afsnit i kong Alfreds The Old English Orosius, hvori gammelt dansk område beskrives.

Efter en forskningsoversigt imødegås de forestillinger, som flere tidligere forskere har dannet sig om, at kong Alfred – navnlig i Skandinavien – har anvendt en nordretning, som afviger fra den astronomiske. Ud fra tværfaglige synspunkter følger forfatteren den opfattelse, at forholdet mellem sprog og omverden ikke nødvendigvis er vilkårligt, og der stilles mere indtrængende spørgsmål til de forekommende lokaliteters geografiske beliggenhed end i den hidtidige historiske litteratur.

Ved gennemgangen af teksten følges det system, som først er opstillet af Laborde i 1925, og det vises, at beskrivelsen af østfrankernes og oldsaksernes naboer samt af de nordiske folk kunne være resultatet af rejser, som er foretaget af to af de medarbejdere ved værket, som vi kender navnene på fra de skriftlige kilder (Grimbald og Johannes).

Efter en gennemgang af de to afsnit, der sædvanligvis omtales som 'Ottars og Wulfstans rejsebeskrivelser', vises det, at disse tekster snarere er resultatet af kong Alfreds redaktion af værket.

[NOWELE Supplement Series, 1]  1985.  x, 166 pp.
Publishing status: Available | Original publisher: Odense University Press | Language: Danish
Table of Contents
Forord
Ove Jørgensen
ix–x
Forord
ix–x
Indledning
1–8
Germanien
9–56
Beskrivelse AF Danmark NR. 1
57–75
Beskrivelse AF Danmark NR. 2
76–88
Beskrivelse AF Danmark NR. 3: Ottars Anden Rejse
89–112
Beskrivelse AF Danmark NR. 4: Ulfstens Rejse
113–127
Slutning
128–129
Oversigt Over Systemet i Alfred den Stores Germanien
130–133
Gamle Sømærker I Sundet OG Bælthavet
134–136
Noter og Henvisninger
137–153
Noter Til Illustrationer
154–157
Bibliografi
158–166
Subjects

Literature & Literary Studies

Medieval literature & literary studies
BIC Subject: CFF – Historical & comparative linguistics
BISAC Subject: LAN009000 – LANGUAGE ARTS & DISCIPLINES / Linguistics / General
U.S. Library of Congress Control Number:  86156281 | Marc record