Part of
Diachronic Corpus Pragmatics
Edited by Irma Taavitsainen, Andreas H. Jucker and Jukka Tuominen
[Pragmatics & Beyond New Series 243] 2014
► pp. 237254
References

Datasets

FISC
= En finlandssvensk textkorpus [A Finland Swedish text corpus] 1995 Project leader: Mirja Saari. Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki. Online: [URL] .
GRIS
= Samtalsspråkets grammatik [the kernel corpus of Swedish conversations within the project Grammar in Conversation: A Study of Swedish ] 2001 Project leaders: Jan Anward, and Bengt Nordberg. More information: [URL] .
HS:V1
= Helsingforssvenska (NorDiga) [a collection of Swedish conversations in the Helsinki region] 2003 Project leader: Jan Lindström. Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki. Online: [URL] .
HUSA
= Språk och attityder bland helsingforssvenska ungdomar (NorDiga) [Language and attitudes among Swedish speaking youth in Helsinki] 1994 Project leader: Mirja Saari. Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki. Online: [URL] .
INK = Interaktion i en institutionell context
[Interaction in an institutional context] 2000 Project leader: Anne-Marie Londen. Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki. Not publically available.
SAM
= Svenska samtal i Helsingfors (NorDiga) [Swedish conversations in Helsinki] 1991 Project leader: Anne-Marie Londen. Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki. Online: [URL] .
SD
= Svensk dramadialog [Drama dialogue in Sweden] 2001 Project leader: Mats Thelander. Department of Scandinavian languages, University of Uppsala. More information: [URL] .
SUC
= Stockholm–Umeå Corpus 1997 Project leaders: Gunnel Källgren, and Eva Ejerhed. Universities of Stockholm och Umeå. Online: [URL] .

Secondary sources

Ahlström, Gunnar
1974 Det moderna genombrottet i Nordens litteratur . Stockholm: Rabén & Sjögren.Google Scholar
Bergroth, Hugo
1917 Finlandssvenska: Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift . Helsingfors: Schildts.Google Scholar
Brown, Penelope, and Stephen C. Levinson
1987 Politeness: Some Universals in Language Usage . Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Christensen, Ken Ramshøj
2005Interfaces: Negation – Syntax – Brain. Unpublished PhD dissertation, Department of English, University of Aarhus and the MR Research Centre, Aarhus University Hospital. Online: [URL] .
Diderichsen, Paul
1946 Elementær dansk grammatik . København: Gyldendal.Google Scholar
Eriksson, Mats
1998“Dialog i drama och verklighet: En sekvens hos Norén och i ett vardagligt samtal.” In Samtalsstudier , ed. by Hanna Lehti-Eklund, 43–56. Helsingfors: Helsingfors universitet.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, and Irja Alho
2004 Iso suomen kielioppi . Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Herman, Vimala
1995 Dramatic Discourse: Dialogue as Interaction in Plays . London: Routledge.Google Scholar
Holmer, Arthur
2006“The place of Swedish in word order typology.” Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 59 (1): 76–102.Google Scholar
Huldén, Lars
1995”Österbottnisk negationslära.” Svenska landsmål och svenskt folkliv 118: 175–186.Google Scholar
Josephson, Olle
2004 Ju: Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige . Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.Google Scholar
Keevallik, Leelo
2011“The terms of not knowing.” In The Morality of Knowledge in Conversation , ed. by Tanya Stivers, Lorenza Mondada, and Jakob Steensig, 184–206. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lindström, Anna
2003“Kammarjungfrun och vårdbiträdet: Språk och sociala relationer i ett 1700-talsdrama och i 1990-talets hemtjänst.” In Svenska på scen: Språk och språkanvändning i svensk dramatext från tre sekler , ed. by Siv Strömquist, 152–183. Uppsala: Hallgren & Fallgren.Google Scholar
Lindström, Jan
2007“Initial Clausal Negation – A Nordic Areal Feature.” In Linguistics Festival, May 2006, Bremen , ed. by Andreas Ammann, 31–58. Bochum: Brockmeyer.Google Scholar
Lundström, Gudrun
1939 Studier i nyländsk syntax . Stockholm: Norstedt & Söner.Google Scholar
Melander Marttala, Ulla, and Siv Strömquist
2001 Korpusen Svensk dramadialog: Användarhandbok . Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.Google Scholar
Saari, Mirja
1995“Synpunkter på svenskt språkbruk i Sverige och Finland.” Folkmålsstudier 36: 75–108.Google Scholar
Strömquist, Siv
2003“Svensk dramatik på svenska scener under tre hundra år. In Svenska på scen: Språk och språkanvändning i svensk dramatext från tre sekler , ed. by Siv Strömquist, 12–36. Uppsala: Hallgren & Fallgren.Google Scholar
Teleman, Ulf, Staffan Hellberg, and Erik Andersson
1999 Svenska Akademiens grammatik, vol. 4: Satser och meningar . Stockholm: Svenska Akademien.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Lindström, Jan, Camilla Lindholm, Inga-Lill Grahn & Martina Huhtamäki
2020. Chapter 9. Consecutive clause combinations in instructing activities. In Emergent Syntax for Conversation [Studies in Language and Social Interaction, 32],  pp. 245 ff. DOI logo
Rosenkvist, Henrik
2021. Clause-final negative particles in varieties of Swedish. Studies in Language 45:3  pp. 598 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 20 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.