Seán Ó Riain

Seán Ó Riain

is author of the following articles:

image not available
Ó Riain, Seán. 2013. “Review of Ó hIfearnáin & Ní Neachtain (2012): An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc ”. Language Problems and Language Planning  37:3, 281–283
image not available
Ó Riain, Seán. 2008. “Review of Blanke & Scharnhorst (2007): Sprachenpolitik und Sprachkultur ”. Language Problems and Language Planning  32:3, 307–309