Robert N. St. Clair

List of John Benjamins publications for which Robert N. St. Clair plays a role.

Articles

St. Clair, Robert N. and James Eiseman 1981 The Politics of Teaching English as a Foreign LanguageITL - International Journal of Applied Linguistics 51, pp. 21–36 | Article
St. Clair, Robert N., Bernard Strenecky and Denzil Edge 1981 Socio-Political Aspects of Language EducationITL - International Journal of Applied Linguistics 51, pp. 1–19 | Article
St. Clair, Robert N. 1979 Labov, William. What is a Linguistic Fact?Language Problems and Language Planning 3:2, pp. 112–115 | Article
Introspektaj donitaĵoj estas la cefa temo de ci-tiu monografio. Lingvistoj nun penas solvi la problemon, kiu jam estas teorie malkomforta kaj al la psikologo kaj al la sociologo. Labov citas multajn ekzemplojn, en kiuj tiaj pretendoj de neŭtralaj donitajoj estas sen fundamento. Labov argumentas,… read more
La diverseco de lingvistikaj formoj kreas multajn teoriajn problemojn. Car la lingvistikaj strukturoj formas rigidajn kunajojn, la priskribo de la diverseco en la lingvo ne estas facila. En la pasinteco, la studo de la diverseco en la lingvo estis neglektita en la lingvo-teorio. En la nuna tempo… read more
La literaturo pri la dulingva edukado ne donis sufican atenton al la socia situacio, en kiu infano akiras sian propran lingvon. Ci tiu nova esplorkampo provizas la fokuson de la tuta monografio. La lingvo eniras unu koheran kaj funkcikapablan sistemon nur tiam, kiam la homa infano ekzistas kaj… read more
La programoj de interveno en la kreskon de la lingvo de infanoj daüre kreskas lasta-tempe. Rezulte, administrantoj de programoj kaj ilia personam pli urge bezonas scion de la teorioj, eksperimentoj kaj programoj de lingva interveno. La unua capitro ekzamenas la teorion de lingva interveno generale.… read more
La pritrakto de kreiveco en lingvo konfliktas kun la aserto pri la ekzisto de lingvaj universaloj. Post reeenzo pri la Chomsky-aj vidpunktoj, la aǔtoro konkludas, ke lingvaj malsameco kaj kreiveco estas plej taǔge klarigeblaj en terminoj de transformaj procezoj interne de sistemoj de neakiritaj,… read more