Antoni Ferrando

List of John Benjamins publications for which Antoni Ferrando plays a role.

Book series

Titles

Subjects Medieval literature & literary studies | Romance linguistics | Romance literature & literary studies | Theoretical literature & literary studies
Subjects Romance linguistics | Romance literature & literary studies

Articles

We lack studies about the formation and evolution of the Catalan language used in the Royal Chancellery of the Crown of Aragon. The publication of the Col·lecció de documents de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291–1420) (2013), edited by Mateu Rodrigo, with more than a thousand documents… read more
L’estudi lingüístic del Curial exigeix analitzar prèviament els trets materials del manuscrit, la seua transmissió, les fonts, l’onomàstica i la revisió crítica de les interpretacions que se n’han donat i adoptar una metodologia rigorosa que permeta situar l’obra en un moment, un context i, si és… read more